Τους νέους της εργαζόμενους υποδέχτηκε η Intersport το διήμερο 25 και 26 Οκτωβρίου, με το ανανεωμένο της Induction Process. Συγκεκριμένα, μετά από 2 χρόνια διαδικτυακών εκπαιδεύσεων, οι 20 νέοι εργαζόμενοι παρακολούθησαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας το internal training, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το onboarding τους στην κουλτούρα και στα εργαλεία προσέγγισης του Retail Excellence.

Έτσι, την πρώτη μέρα οι νέοι εργαζόμενοι της Intersport είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε σχέση με το Customer Experience, τα Customer Personas και να λάβουν χρήσιμα Customer Service Tips. Τη δεύτερη μέρα ακολούθησε το Product Training, καθώς και Visual Merchandising Guidelines και Health & Safety εκπαίδευση.

Σημειώνεται, τέλος, πως σκοπός, της εν λόγω εκπαίδευσης, είναι οι νέοι εργαζόμενοι να αφομοιώσουν τις αξίες και το όραμα της εταιρείας, αλλά και να κατανοήσουν το κλίμα ομαδικότητας που διακατέχει την Intersport.