Στο πλαίσιο του προγράμματος #WeCare, εθελοντές της INTRASOFT επισκέφτηκαν την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου την περιοχή του Νέου Βουτζά και, σε συνεργασία με την ΜΚΟ We4All, προχώρησαν σε ενέργειες δενδροφύτευσης.

Οι άνθρωποι της INTRASOFT ένωσαν τις δυνάμεις τους και το πάθος, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη επόμενη μέρα για το περιβάλλον, εφαρμόζοντας τον κύριο γνώμονα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας που είναι η παροχή υπηρεσιών για ένα καλύτερο αύριο, στις κοινωνίες που την φιλοξενούν. Σημειώνεται ότι στην ατζέντα δράσεων ΕΚΕ της INTRASOFT έχουν ήδη προγραμματιστεί οι επόμενες ενέργειες δενδροφύτευσης και καθαρισμού παραλιών, που θα επωφελήσουν το περιβάλλον και θα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση του πνεύματος ομαδικότητας μεταξύ των #IntrasoftPeople.