Στο πλαίσιο του προγράμματος #WeCare, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, οι #IntrasoftPeople συμμετείχαν σε μία ακόμα δράση εθελοντικής δενδροφύτευσης στην Σαρωνίδα Αττικής, σε συνεργασία με την ΜΚΟ We4All.

Ειδικότερα, οι άνθρωποι της Intrasoft ένωσαν τις δυνάμεις και το πάθος τους, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη επόμενη μέρα για το περιβάλλον, ενώ στην ατζέντα δράσεων ΕΚΕ της εταιρείας έχουν ήδη προγραμματιστεί οι επόμενες ενέργειες δενδροφύτευσης και καθαρισμού παραλιών, που θα ωφελήσουν το περιβάλλον και θα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση του πνεύματος ομαδικότητας μεταξύ των εργαζομένων της.