Τη δεύτερη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) υπέγραψαν η Διοίκηση και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Intrum Hellas, στο πλαίσιο της συνεχούς και εποικοδομητικής τους συνεργασίας. Αναλυτικότερα, η 2η ΕΣΣΕ, διάρκειας 2 ετών, προβλέπει την ένταξη του συνόλου των εργαζομένων σε ενιαίο αναβαθμισμένο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, με την επέκταση των ημερών αδείας για Αιμοδοσία, προληπτικό ιατρικό έλεγχο (checkup) και απώλεια συγγενικού προσώπου.

Παράλληλα, προβλέπεται η θέσπιση ελάχιστων μηνιαίων αποδοχών, καθώς και η αύξηση και η επέκταση των διατακτικών σίτισης. Εκτός των παραπάνω, με τη 2η ΕΣΣΕ εξακολουθούν να ισχύουν και όσα είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της 1ης ΕΣΣΕ, που αφορούν επιπλέον στη διασφάλιση της συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, καθώς και στην επιδότηση εξόδων μετακίνησης με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την υπογραφή της 2ης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία είναι αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης και του Συλλόγου Εργαζομένων.

Η υπογραφή της ΕΣΣΕ αναδεικνύει για ακόμα φορά, τη σταθερή προσήλωση όλων μας στη διατήρηση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας με επίκεντρο τον εργαζόμενο και τις αξίες μας» δήλωσε στο Workforce η Μαρία Φατζικμανώλη, Γενική Διευθύντρια HR, Brand & Communications της Intrum Ελλάδος, ενώ από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Η αναπτυξιακή πορεία της Intrum οφείλεται πρωτίστως στους συναδέλφους μας, οι οποίοι με την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους στηρίζουν και πετυχαίνουν τους επιχειρησιακούς μας στόχους. Στην Intrum, όλοι μαζί διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με υψηλό βαθμό δέσμευσης στην πορεία προς μια υγιή οικονομία».