Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και των εταιρειών KPMG Σύμβουλοι Α.Ε. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. για την προώθηση του προτύπου Investors in People (IIP) στην Ελληνική αγορά υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των εταιρειών Ευάγγελος Αποστολάκης και Μάριος Ψάλτης.

Όλα τα μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προτύπου Investors in People το οποίο έχουν υιοθετήσει περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί παγκοσμίως. Επιπλέον, οι εταιρείες θα αναλάβουν την κάλυψη των συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται από τις υποψήφιες επιχειρήσεις για τη διαδικασία Πιστοποίησης.

H επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας στο ελληνικό κοινό, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.