Η Ιωάννα Τσίτουρα περιγράφει με ποιούς τρόπους η wind διαμορφώνει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με χαρακτηριστικά την περηφάνια και το πάθος.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Ιωάννα Τσίτουρα: Βασική μας προτεραιότητα ως προς τη ΔΑΔ είναι να καταφέρουμε να σταματήσουμε να ανησυχούμε για τη «διαχείριση». Η στρατηγική της εταιρείας μας απαιτεί τη διαμόρφωση ενός εξαιρετικού χώρου εργασίας με βασικά χαρακτηριστικά την περηφάνια και το πάθος για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Αυτό απαιτεί με τη σειρά του την καλλιέργεια ιδιαίτερων προϋποθέσεων: το κοινό όραμα, την εξωστρέφεια, το πάθος για πρόοδο, την εμπιστοσύνη στην ομάδα, τον ρεαλισμό, την τόλμη, πέραν του ταλέντου και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανθρώπων μας.

    HRf.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018;

Ι.Τ.: Στόχος μας στη WIND δεν είναι να προσαρμοζόμαστε, αλλά και να κατευθύνουμε τις αλλαγές. Αυτή η ευθύνη δίνει ταυτόχρονα ένα νέο νόημα στην εργασία όλων των μελών της μεγάλης ομάδας μας. Αισθανόμαστε περήφανοι να εργαζόμαστε για να επηρεάζουμε θετικά την καθημερινότητα και τις εξελίξεις της κοινωνίας στο σύνολο. Κύριος στόχος της ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού είναι να αποτελούμε μοχλό, να απελευθερώνουμε δυνάμεις, να ενδυναμώνουμε ανθρώπους, να δημιουργούμε το περιβάλλον που οδηγά τον μετασχηματισμό της εταιρείας και του κλάδου μας. Σήμερα στο κέντρο του μετασχηματισμού βρίσκονται:
α. Η Εμπειρία του Πελάτη και
β. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

Στο πλαίσιο αυτό, από την πλευρά της ΔΑΔ δίνουμε προτεραιότητα:
• στην εξέλιξη της Εμπειρίας των εργαζομένων (και των δυνητικών υποψηφίων εργαζομένων) και στη δυνατότητά τους να εξελίξουν την Εμπειρία των πελατών μας,
• στην εδραίωση ικανών ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων που είναι διαθέσιμα και μεταμορφώνουν στην καθημερινότητα τον τρόπο εργασίας μας.
Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί η καλλιέργεια μιας διευρυμένης κουλτούρας ηγεσίας που ενδυναμώνει και αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό το ταλέντο όλων των μελών της ομάδας.

    HRf.: Μέσα από ποιες επενδύσεις/δράσεις σχεδιάζετε να τις επιτύχετε;

Ι.Τ.: Κύριες δράσεις για το 2018 είναι:
Η Εμπειρία του Πελάτη
• Customer Experience (CX) Transformation program: Πέρα από στόχους, στρατηγικές, ΚΡΙs, projects σε όλο το εύρος της εταιρείας, περιλαμβάνει εσωτερική επικοινωνιακή καμπάνια και Customer Experience Workshops για όλα τα στελέχη που δίνουν τη δυνατότητα σε μικρές ομάδες εργαζομένων από διαφορετικά τμήματα και επίπεδα να μοιραστούν εμπειρίες και οπτικές γωνίες, να εξελίξουν τον τρόπο σκέψης τους, να αποκτήσουν νέα εργαλεία για την επίτευξη εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη, εσωτερικού και εξωτερικού και να εμπεδώσουν τις CX αξίες της WIND.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός
• Πέραν των οργανωτικών αλλαγών και της ένταξης νέων στελεχών με στόχο την εδραίωση ικανών ψηφιακών δεξιοτήτων στη λειτουργία μας, συνεχίζουμε να εξελίσσουμε το Digital Workspace των εργαζομένων μας, μέσα από την παροχή νέων digital εργαλείων και από ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, για όλους τους εργαζομένους, που θα συμβάλλει στην αξιοποίησή τους και την αλλαγή του τρόπου εργασίας μας. Αλλαγή που συμβάλλει σε μεγαλύτερη αμεσότητα, δημιουργικότητα, ομαδικότητα, που οδηγεί σε ακόμα καλύτερη εμπειρία, αποτελέσματα και επιτυχίες για την εταιρεία μας.

Η συνεχής ανάπτυξη της Ηγεσίας
Δύο είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες σε αυτόν τον τομέα, οι οποίες μάλιστα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους:
• Η επιλογή και ανάπτυξη ταλέντου, που πέρα από τις συνεχώς εξελισσόμενες πρακτικές talent acquisition και learning, υποστηρίζεται και από το Graduate Trainee Program της WIND «YOUNG TALENTS»,
• Η διακράτηση ταλέντου, μέσα από τη συνεπή καλλιέργεια της φιλικής και δυναμικής κουλτούρας της εταιρείας μας, την αναγνώριση και επιβράβευση, την παροχή ευκαιριών ανάπτυξης και εξέλιξης και την ενθάρρυνση της προσωπικής ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα.

    HRf.: Ποιες τάσεις και εξελίξεις πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

Ι.Τ.: Επηρεαζόμαστε από πολλές και σημαντικές εξελίξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στον κλάδο μας.
Οι σημαντικότερες για το HR ευρύτερα είναι:
• Οι εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας και οι απαιτήσεις και προσδοκίες που δημιουργούν στην αλληλεπίδραση με το εσωτερικό και εξωτερικό κοινό μας.
• Οι προκλήσεις που δημιουργούν οι οικονομικές συνθήκες και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας σε σχέση με την επιλογή και διακράτηση ταλέντου.
• Η ένταξη νέων γενεών στην αγορά εργασίας.

Το κείμενο υπογράφει η Ιωάννα Τσίτουρα, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, WIND, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.