Το ζήτημα της έλλειψης των κατάλληλων επαγγελματικών δεξιοτήτων αναφέρεται ως πρόβλημα από το 82% των εργοδοτών της χώρας μας αλλά και από το 75% των εργοδοτών στην Ευρώπη, καθιστώντας το ένα οριζόντιο και διεθνές ζήτημα. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συμμετοχής του σε πάνελ με τίτλο «Empowering the Future Workforce and the Importance of Vocational Training», στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Ιωάννης Καλλιάς, Managing Director της TÜV Austria Hellas.

Όπως είπε, και σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες χώρες της Ευρώπης στην ανάπτυξη κουλτούρας εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης (re-skilling και up-skilling) από τις επιχειρήσεις. «Τα τελευταία χρόνια, μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και άλλων πόρων από την Ε.Ε., έχουν επενδυθεί μεγάλα ποσά σε κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, αλλά τα αποτελέσματα προς ώρας δεν είναι τα επιθυμητά, βάσει της ανατροφοδότησης από τους εργοδότες.

Η στροφή από τα μοντέλα των μαζικών καταρτίσεων και πιστοποιήσεων, την αποφυγή προσεγγίσεων one size solution, την εισαγωγή εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε οργανισμού και επιχείρησης και την ανάπτυξη εθνικών κλαδικών και οργανωσιακών μοντέλων ικανοτήτων τα οποία θα επιτρέψουν την πιο εύκολη και στοχευμένη χαρτογράφηση των απαιτούμενων ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα της αγοράς, κρίνεται ως απόλυτη ανάγκη» επισήμανε μεταξύ άλλων.