Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναλαμβάνει ο Ιωάννης Τσαγδής.

Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναλαμβάνει ο Ιωάννης Τσαγδής, ο οποίος μέχρι σήμερα ασκούσε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου.