Τον Ιανουάριο θα τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας για την υποστήριξη περισσότερων από 55.000 νέων σε ηλικία ανέργων όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Ιωάννης Βρούτσης.

Πρόκειται για ένα «πακέτο» δράσεων που περιλαμβάνει θέσεις πρακτικής κατάρτισης και επιδοτούμενης απασχόλησης για νέους έως 29 ετών και προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας σε καινοτόμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και στην αγροτική παραγωγή. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι σταδιακά, με τη λήψη των μέτρων που έχουν δρομολογηθεί (μείωση κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες των εργοδοτικών εισφορών σε βάθος τετραετίας, κατάργηση θεσμικών και διοικητικών εμποδίων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, απλοποίηση της εργατικής νομοθεσίας κ.ά.) «διαμορφώνεται ένα περιβάλλον φιλικό στη δημιουργία απασχόλησης». Επιπλέον πρόσθεσε ότι δεν θα χρειαστούν άλλες μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα καθώς «ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος προσαρμογής, δηλαδή η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% την τριετία 2012-2014, θα επιτευχθεί πλήρως».