Σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στον τομέα της βιομηχανίας την τελευταία διετία καταγράφεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη εξέλιξη αντανακλά κυρίως καλύτερες συνθήκες το 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά τα έτη 2016 και 2015, όταν και η αβεβαιότητα στην οικονομία και γεγονότα όπως τα capital controls, επηρέασαν αρνητικά τις προσδοκίες των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ταυτόχρονα, στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο διευρύνεται στις +17 (από +14) μονάδες, με το 26% των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής στο επόμενο τρίμηνο και μόλις 9% (από 13%) μείωση.

Αντίστοιχα, ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση μεταβάλλεται θετικά, κατά 3 μονάδες, με το σχετικό ισοζύγιο να ισοσκελίζεται. Το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο προβλέπει άνοδο απασχόλησης στο προσεχές τρίμηνο κινείται στο 13% (από 10%), έναντι ενός 13% που αναμένει και πάλι μείωσή της. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι συνολικά το 2017, τόσο στις προβλέψεις παραγωγής, όσο και στις προβλέψεις για την απασχόληση (δύο δείκτες οι οποίοι κινούνται παράλληλα και εμφανίζουν έντονη θετική συσχέτιση διαχρονικά) καταγράφεται σημαντική άνοδος στον σχετικό δείκτη.