Η μεγάλη ανταποδοτικότητα και η υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση των επενδύσεων είναι τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης «Η Φαρμακευτική Βιομηχανία στην Ελλάδα. Όροι και προϋποθέσεις για μια νέα αναπτυξιακή δυναμική» που διενέργησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και παρουσιάστηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σε συνέντευξη Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, εκτιμάται ότι για κάθε 1 εκατ. ευρώ που επενδύεται για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων, η ανταποδοτικότητα της επένδυσης αγγίζει το 86%, δημιουργούνται 20 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η αύξηση των εσόδων του Δημοσίου αντιστοιχεί στο 22,5% της επενδυτικής δαπάνης. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των φαρμακευτικών προϊόντων καταλαμβάνει την 3η θέση ως προς την ετήσια μεταβολή του δείκτη κύκλου εργασιών, κατά 0,5%, για το διάστημα 2010-2019.

Μάλιστα, η ενίσχυση του δείκτη είναι εντονότερη, κατά 6,6%, την τελευταία τριετία. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω μελέτη, ο κλάδος σημειώνει την 5η υψηλότερη επίδοση μεταξύ των κλάδων της εγχώριας μεταποίησης στις επενδύσεις ανά απασχολούμενο (10,3 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο), ενώ σημαντική είναι η παρουσία της γυναικείας απασχόλησης. Επίσης, ο κλάδος των φαρμακευτικών προϊόντων ως προς την αύξηση της απασχόλησης κατατάσσεται δεύτερος, σημειώνοντας αύξηση διαχρονικά κατά 3,1% ετησίως για το διάστημα 2008-2019.

Τέλος, σημαντική είναι η πολλαπλασιαστική επίδραση από τη λειτουργία των νέων παραγωγικών μονάδων με τη συνολική επίδραση στο ΑΕΠ να αντιστοιχεί στο 129% της επενδυτικής δαπάνης.