Την πρώτη σύσκεψη των μελών του πραγματοποίησε, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, το νεοσυσταθέν δίκτυο του IOSCO (Παγκόσμιος Οργανισμός των Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς) για τη διαφορετικότητα (IOSCO Diversity Network).

Το εν λόγω Δίκτυο λειτουργεί ως forum για την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για την προώθηση της διαφορετικότητας από τις εποπτικές αρχές – μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού.

Ως πρόεδρος του Δικτύου εκλέχθηκε η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος, η οποία δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή η εκλογή μου στη θέση της Προέδρου σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Με προτεραιότητα το θέμα της ισότητας των φύλων, το Δίκτυο θα υποστηρίξει την ευρεία συμμετοχή των μελών του IOSCO στην προώθηση μιας κουλτούρας σεβασμού της διαφορετικότητας εντός των εποπτικών αρχών».