Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται η εκστρατεία «Ιούνιος - Μήνας Υγείας & Ασφάλειας» στο σύνολο των εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ Ηρακλής με τη συμμετοχή των εργαζομένων σε δραστηριότητες σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία.

Ο Μήνας Υγείας & Ασφάλειας έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους εργαζομένους και να υπογραμμίσει τις προτεραιότητες ασφάλειας. Φέτος, εκτός από την πρόοδο στην εφαρμογή προτύπων για κάθε εργασία, οι δραστηριότητες του Μήνα Υγείας & Ασφάλειας επικεντρώνονται στην ευταξία και καθαριότητα των εγκαταστάσεων, για έναν τακτοποιημένο και συνεπώς ασφαλέστερο εργασιακό χώρο, την επικοινωνία παρ’ ολίγον ατυχημάτων από τους εργαζομένους, αποτρέποντας εν δυνάμει ατυχήματα να συμβούν και προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο συναδέλφους, την εκτίμηση κινδύνων πριν από κάθε εργασία, καθώς και το θόρυβο και τις σχετικές προφυλάξεις.

Επιπλέον, αυτή τη χρονιά πραγματοποιούνται συναντήσεις της ΑΓΕΤ Ηρακλής με τους μεταφορείς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα για ασφαλείς φορτώσεις, εκφορτώσεις, οδικές μεταφορές και παραδόσεις τσιμέντου στους πελάτες.

Την περίοδο 2007-2009 ο αριθμός των ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας μειώθηκε κατά 42%. Το 2009, τα ατυχήματα με ημέρες απώλειας εργασίας των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 50% σε σχέση με το 2008 και ο δείκτης σοβαρότητας ήταν εξαιρετικά χαμηλός, στο 0,09.

Ο «Μήνας Υγείας & Ασφάλειας» αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία του Ομίλου Lafarge και πραγματοποιείται και στις 78 χώρες, όπου έχει παρουσία.