Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται ο «Μήνας Ασφάλειας» στο σύνολο των εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ Ηρακλής με τη συμμετοχή των εργαζομένων στις εκδηλώσεις, που έχουν ως κύριο θέμα την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και την περαιτέρω ανάδειξη των προτεραιοτήτων ασφάλειας για κάθε εγκατάσταση, μέσα από γόνιμο διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και σχετικές δραστηριότητες.

Φέτος, η ΑΓΕΤ Ηρακλής διοργανώνει την εκστρατεία «Ιούνιος 2009 Μήνας Υγείας & Ασφάλειας», με μια σειρά δραστηριοτήτων που απευθύνονται κυρίως στους εργαζόμενους της εταιρείας. Ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης, συμμετέχουν επίσης οι οικογένειες των εργαζομένων, συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

Για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, που έχει στόχο μηδέν ατυχήματα, λαμβάνονται μέτρα που αφορούν στα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και έργα υποδομής για ασφαλή χώρο εργασίας, την εφαρμογή Προτύπων και διαδικασιών για κάθε εργασία που εκτελείται, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια μιας κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα της συλλογικής προσπάθειας, είναι σημαντικά, καθώς τόσο ο αριθμός όσο και η συχνότητα των ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας μειώθηκαν κατά 38% από το 2006 μέχρι σήμερα.