Ο αριθμός των μισθολογίων στην αμερικανική αγορά εργασίας, πλην του αγροτικού τομέα, αυξήθηκε κατά 290.000 τον Απρίλιο, αισθητά περισσότερο από τις 200.000 νέες θέσεις εργασίας, που περίμεναν οι αναλυτές

Τον Μάρτιο είχαν δημιουργηθεί 230.000 νέες θέσεις εργασίας, και πάλι πολύ περισσότερες από τις 162.000 του προηγούμενου μήνα. Το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε στο 9,9% τον Απρίλιο.

Οι αναλυτές περίμεναν ότι το ποσοστό των ανέργων επί του εργατικού δυναμικού στην αμερικανική αγορά θα παραμείνει στο 9,7% όσο και στην μέτρηση του Μαρτίου.