Ζωτικής σημασίας στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και άρα στη μείωση της ανεργίας είναι οι νέες επιχειρήσεις.

Στοιχεία δείχνουν ότι οι νέες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζόμενους σε αντίθεση με τις εταιρείες που λειτουργούν χρόνια, οι οποίες ειδικά εν μέσω κρίσης επιλέγουν να μειώσουν τις θέσεις εργασίας όσο μπορούν περισσότερο, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου απογραφής πληθυσμού των ΗΠΑ (United States Census Bureau), την περίοδο 2000-2010, στις ΗΠΑ οι νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις δημιούργησαν 33 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ οι υφιστάμενες μείωσαν κατά 25 εκατομμύρια τις θέσεις εργασίας. Συνολικά, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ, χάρη στις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, παρότι κατά γενική ομολογία έχουν λιγότερα κεφάλαια στη διάθεσή τους, άρα και δύναμη έναντι των εδραιωμένων.