Η ιρλανδική κυβέρνηση παρουσίασε πριν μερικές μέρες ένα ιδιαίτερα ευρηματικό πρόγραμμα που ουσιαστικά επιδοτεί την εργασία από την επαρχία. Το πρόγραμμα λέγεται «Αγροτικό Μέλλον» και προβλέπει τη δημιουργία 400 αποκεντρωμένων working hubs, σε αγροτικές κοινότητες και κωμοπόλεις, που θα συνοδεύονται με την παροχή φορολογικών κινήτρων σε εργαζομένους και επιχειρήσεις που στηρίζουν την εξ’ αποστάσεως εργασία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα irishexaminer.com, στόχος είναι έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς το 20% των 300.000 δημοσίων υπαλλήλων της Ιρλανδίας να εργάζεται εξ’ αποστάσεως. Όπως αναφέρεται, όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν να μετακομίσουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας ή σε αγροτικούς οικισμούς θα λαμβάνουν επιπλέον ειδικά επιδόματα.

Για τις ανάγκες του προγράμματος αυτού, η Ιρλανδία επιταχύνει τα έργα ταχείας ευρυζωνικής κάλυψης ακόμα και των πιο απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Απώτερος στόχος του προγράμματος «Αγροτικό Μέλλον» είναι η προσέλκυση εργαζομένων από τα αστικά κέντα στην επαρχία, η ενίσχυση των θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα, η επένδυση στον τουρισμό περιπέτειας, αλλά και στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους της ιρλανδικής κυβέρνησης, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων θα φέρει νέες ευκαιρίες σε τομείς όπως είναι το e-health, το distance learning, οι διαδικτυακές συναλλαγές και οι νέες τεχνολογίες. Η επιτυχία του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε ανάλογες κινήσεις και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλάζοντας άρδην τα δεδομένα του επιχειρείν.