Η Isabelle Moser, Chief People Officer του Ομίλου ΟΠΑΠ, μιλά για τη συνεχή επένδυση στην Ανάπτυξη των Ανθρώπων ως στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Isabelle Moser: Οι Άνθρωποί μας βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ενεργειών μας, δημιουργούν αξία και συμβάλλουν με ακεραιότητα και δυναμισμό στην επιτυχία του Ομίλου. Στρατηγική μας είναι η προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων, καθώς και η ανάπτυξη και παρακίνηση των Ανθρώπων μας, στο πλαίσιο ενίσχυσης της κουλτούρας υψηλής απόδοσης.
Έχουμε δημιουργήσει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ενδυναμώνουμε την ομάδα μας με εξειδικευμένα στελέχη, αναπτύσσουμε τους Ανθρώπους μας και αυξάνουμε τη δέσμευσή τους μέσα από συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη μέσα στον Όμιλο, καθώς και μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας και των εσωτερικών μας εκδηλώσεων.
Παράλληλα, φροντίζουμε να προσφέρουμε παροχές υψηλού επιπέδου που συνεχώς εμπλουτίζονται. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, εστιατόριο, γυμναστήριο, γήπεδο μπάσκετ/ ποδοσφαίρου, λεωφορεία για τη μεταφορά και θέσεις στάθμευσης για τους Ανθρώπους μας.

Επιπρόσθετα, προσφέρουμε σε νέους την ευκαιρία να κάνουν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα στον ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, και δυνητικά να απασχοληθούν σε έναν κορυφαίο και αξιόπιστο Όμιλο με μοναδικές ευκαιρίες εκμάθησης και ανάπτυξης. Λειτουργούμε ως μια Ομάδα με ενιαία κουλτούρα με οδηγό τις Βασικές μας Αξίες: Διασκέδαση, Δυναμισμός, Πάθος και Ακεραιότητα, που δημιουργήσαμε πριν έναν χρόνο με την ενεργή συμμετοχή των Ανθρώπων μας και συνεχίζουμε να τους δίνουμε καθημερινά ζωή μέσα από διάφορες ενέργειες. Παράλληλα, με τη δυναμική εμπλοκή όλων, στηρίζουμε με υπερηφάνεια τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας.

    HRf.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018;

I. M.: Υποστηρίζοντας την υλοποίηση των εταιρικών μας στόχων, η Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑΠ θα συνεχίσει και το 2018 δυναμικά το έργο της. Λειτουργούμε ως Συνεργάτης / Business Partner, στηρίζουμε και εξυπηρετούμε κάθε συνάδελφο. Κύριοι πυλώνες του Πλάνου μας για το 2018 είναι:
1. Επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη όλων των εργαζομένων του Ομίλου.
2. Δημιουργία εσωτερικών ευκαιριών εξέλιξης στον Όμιλο.
3. Δυναμικό πλάνο στελέχωσης εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.
4. Στήριξη νέων στο πλαίσιο υλοποίησης πρακτικής άσκησης.
5. Βελτιστοποίηση των διαδικασιών  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
6. Ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου της Ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού.
7. Δέσμευση των εργαζομένων.
8. Εδραίωση του ΟΠΑΠ ως κορυφαίου Εργοδότη Επιλογής.

    HRf.: Μέσα από ποιες επενδύσεις / δράσεις σχεδιάζετε να τις αναπτύξετε;

I. M.: Για την επίτευξη των στόχων μας το 2018, έχουμε σχεδιάσει πλάνο δράσεων που βασίζεται στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για συνεχή ανάπτυξη των Ανθρώπων μας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Εισαγωγή επικαιροποιημένου συστήματος διαχείρισης απόδοσης και εξέλιξης.
• Περιγραφές θέσεων, σύστημα διαβάθμισης θέσεων (grading), στρατηγική αμοιβών (reward strategy) και πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης (career planning)
• Ενίσχυση πλάνου εκπαίδευσης για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου με στοχευμένα προγράμματα ανάπτυξης και εξέλιξης: εκπαιδευτικά προγράμματα σε αίθουσα, e-learning και “on the job training”.
• Ανάπτυξη των Ανθρώπων μας μέσα από job rotation και συμμετοχή σε διατμηματικά projects.
• Προβολή των εταιρικών δράσεων με την ενεργή συμμετοχή των Ανθρώπων μας, όπως σε ενέργειες Εταιρικής Υπευθυνότητας.
• Υλοποίηση ενεργειών που ενισχύουν την εικόνα της εταιρείας ως εργοδότη επιλογής.
• Eισαγωγή του “OPAP Graduate Program”.
• Εισαγωγή νέων πρακτικών και εργαλείων Ανθρώπινου Δυναμικού όπως ηλεκτρονική πλατφόρμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS) και HR analytics.

    HRf.: Ποιες τάσεις και εξελίξεις θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

I. M.: Το νέο έτος μας καλεί να υιοθετήσουμε σύγχρονους, καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους σύνδεσης της τεχνολογίας με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η χρήση τεχνολογικά προηγμένων εργαλείων (HRMS, E-learning, Analytic tools) κρίνεται καθοριστικής σημασίας. Το 2018, θα ενισχυθεί ο στρατηγικός ρόλος του HR, εστιάζοντας στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού (HR analytics), βάσει των οποίων θα καθορίσουμε τη στρατηγική σε τομείς όπως η πρόσληψη, η εκπαίδευση και οι ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη. Επίσης, θα αναπτυχθεί περαιτέρω ο ρόλος του HR Βusiness Partner. Με γνώμονα τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, ο ΟΠΑΠ θα συνεχίσει και το 2018 να εστιάζει στους Ανθρώπους, οδεύοντας προς την υλοποίηση του Οράματος 2020, πάντα με βάση τις αξίες μας: τη Διασκέδαση, τον Δυναμισμό, το Πάθος και την Ακεραιότητα.

Το κείμενο υπογράφει η Isabelle Moser, Chief People Officer, ΟΠΑΠ, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.