«Παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι μπορούν να υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση του IKA, εφόσον είναι άνεργοι και τους υπολείπονται έως και 5 έτη για να συνταξιοδοτηθούν με τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης (4.500).

Oι προϋποθέσεις που ισχύουν και για τις δύο κατηγορίες είναι να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον OAEΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 συνεχών μηνών, πριν από την υποβολή της αίτησης για την προαιρετική ασφάλιση, να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηροι σε ποσοστό 67% και πάνω και να έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που, κατά περίπτωση, είναι: Tο 60ό έτος για τους άνδρες και το 55ο έτος για τις γυναίκες αν πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους και το 60ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες, αν πρόκειται για νέους ασφαλισμένους.

Πηγή: Ημερησία