Στις 3 και 4 Απριλίου 2014, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία (Peterson Institute for International Economics) διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη διεθνές συνέδριο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, το οποίο εστίασε στο παγκόσμιο πρόβλημα της ανεργίας των νέων και την επιτακτική ανάγκη για συλλογική δράση.

Το συνέδριο ήταν το πρώτο βήμα μετά την ανακοίνωση του Ιδρύματος τον Οκτώβριο του 2013 για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων, επιπλέον των άλλων κοινωφελών δραστηριοτήτων του, με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους της χώρας, οι οποίοι έχουν πληγεί έντονα από το υψηλό ποσοστό ανεργίας, ως απόρροια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Το συνέδριο αποτέλεσε διεθνές σημείο συνάντησης και παραγωγικού διαλόγου, μέσα από τον οποίο οι πάνω από 40 συμμετέχοντες συζήτησαν και ανέλυσαν καινοτόμες πρωτοβουλίες και προγράμματα ικανά να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε παγκόσμια κλίμακα.

Ειδικότερα, μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, εκπρόσωποι ελληνικών και διεθνών ερευνητικών ιδρυμάτων, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, καθώς και κυβερνητικά και επιχειρηματικά στελέχη είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ενεργό συνεργασία μεταξύ του δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωφελούς τομέα, καθώς και τη αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος της νεανικής ανεργίας.