Η αμερικάνικη εταιρεία ScheduleSoft, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο Workforce Management με τη πλατφόρμα εφαρμογών Workloud, δημιουργεί στην Ελλάδα κέντρο ανάπτυξης και υποστήριξης για όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Workloud παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη και ευρύ πελατολόγιο σε Αμερική και Ευρώπη και προσφέρει ακρίβεια στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι εφαρμογές είναι σχεδιασμένες στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα Workloud και διαθέσιμες για εγκατάσταση και λειτουργία σε περιβάλλον Cloud, παρέχονται δε, ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS).

Απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, παρέχοντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των πελατών της. Οι εφαρμογές της Workloud περιλαμβάνουν: Scheduling and Planning, Time Collection, Time & Attendance Management, Mobile Manager Access, Mobile Employee Access, Payroll Integration.