Ένα πρόγραμμα εσωτερικών εκπαιδεύσεων, με τίτλο «Train the Trainers», υλοποίησε για πρώτη φορά η Isomat, το οποίο αφορά στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μηχανικών της από τα τμήματα Τεχνικής Υποστήριξης των θυγατρικών της στο εξωτερικό, με στόχο να μπορούν και αυτοί να διατελέσουν τον ρόλο του εκπαιδευτή σε σεμινάρια και τεχνικές εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, περιλάμβανε δύο κύκλους θεωρητικών εκπαιδεύσεων από το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, οι οποίοι έλαβαν χώρα τον Απρίλιο και τον Μάιο, και έναν τρίτο κύκλο τεχνικών εκπαιδεύσεων από το τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ιούνιο.

Η δομή των workshops σχεδιάστηκε με τη συνεργασία του τμήματος HR, του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και του τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών & Εκπαιδεύσεων της Isomat, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αφορά τόσο στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων, όσο και στην πρακτική εφαρμογή των προϊοντικών λύσεων της εταιρείας, με την πλήρη ανάδειξη των ιδιοτήτων τους απέναντι στις σύγχρονες κατασκευαστικές ανάγκες.

«Η Isomat, θέτοντας ως έναν από τους βασικούς της στόχους την άρτια εκπαίδευση των εργαζομένων της, ως μέρος της διαχρονικής της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό της, καθιερώνει το πρόγραμμα “Train the Trainers” σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας τη διοργάνωση επιπλέον εκπαιδευτικών workshop για νέα προϊόντα και επιμέρους ενημερώσεις, με απώτερο σκοπό την πιο ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της σε διεθνές επίπεδο» αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.