Η ΙSON Psychometrica και η Boyden Greece & Cyprus διεξήγαγαν μια από τις πρώτες έρευνες στην Ελλάδα, σχετικά με το ποια κίνητρα και αξίες παίζουν ρόλο στην επιστροφή των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους. Σύμφωνα με αυτή, οι εργαζόμενοι κόντρα στο αναμενόμενο, δεν απαιτούν την πλήρη τηλεργασία, αλλά αντίθετα, παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις με γνώμονα τις μέρες που περνούν στο χώρο εργασίας επί του παρόντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την ιεράρχηση των αξιών και των κινήτρων από τους ίδιους, όπου φαίνεται ότι η παροχή και υλοποίηση από τις επιχειρήσεις δράσεων ψυχικής και σωματικής υγείας είναι σημαντικότερες από την προσφορά κουπονιών για super market.  Για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι τρεις σημαντικότερες εργασιακές αξίες είναι η ανάγκη για αναγνώριση, η ανάγκη για επιρροή (ισχύς) και η ανάγκη για προσφορά.

Οι ίδιοι εμφανίζονται να θέλουν να εργάζονται μια ή δύο μέρες λιγότερες στο χώρο του εργοδότη από αυτές που εργάζονται σήμερα εβδομαδιαία. Η παροχή μεταφορικού μέσου προς και από τον εργασιακό χώρο αποτέλεσε το κίνητρο με την μεγαλύτερη βαρύτητα για την επιστροφή στο γραφείο. Τέλος, κίνητρα όπως οι επιπλέον ημέρες άδειας, η βελτίωση του χώρου εργασίας, η ευελιξία ωραρίου, η παροχή δωρεάν σνακ και ροφημάτων, η παροχή εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων, καθώς και οι δράσεις wellness και ψυχικής υγείας κρίθηκαν επίσης υψίστης σημασίας.