Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της ISOPLUS, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο του φαρμακείου για πάνω από 30 χρόνια, είναι η ενίσχυση και διατήρηση της Υγείας του κοινωνικού συνόλου, καθώς και των ίδιων των εργαζομένων της, ώστε όλοι να ζουν καλύτερα.

Για τον λόγο αυτόν, η εταιρεία διοργάνωσε την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 την 5η Εθελοντική Αιμοδοσία στα κεντρικά γραφεία της, σε συνεργασία με το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ. (ΝΙΜΤΣ), στο πλαίσιο ενίσχυσης της Εθνικής Τράπεζας Αίματος καθώς και της Τράπεζας Αίματος των εργαζομένων της ISOPLUS. Σημειώνεται ότι η Εθελοντική Αιμοδοσία εντάσσεται στο γενικότερο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της ISOPLUS και πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο.