Το ζήτημα της ισότητας των φύλων εξετάστηκε κατά τη διάρκεια διάσκεψης στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Ιουνίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, η ισότητα των φύλων είναι πιο σημαντική από ποτέ» δήλωσε ο Vladimir Spidla, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών. Μεταξύ άλλων, συμπλήρωσε: «έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο αλλά η τρέχουσα οικονομική ύφεση δημιουργεί νέες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική ύφεση, έχει πλήξει περισσότερο τους άνδρες, κάτι που αντανακλά στο γεγονός ότι πολλοί από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο, απασχολούν κυρίως αντρικό εργατικό δυναμικό. Αυτό έχει αντιστρέψει το ιστορικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, με το ποσοστό ανεργίας των γυναικών να υπερβαίνει για πρώτη φορά αυτό των γυναικών. Πάντως, το ασθενές φύλο εξακολουθεί να αμείβεται λιγότερο».

Παρά τη συνολική πρόοδο στο θέμα της ισότητας των φύλων, σημαντικά κενά παραμένουν ακόμη σε πολλούς τομείς: αν και οι γυναίκες αποτελούν το 59% όλων των νέων πτυχιούχων πανεπιστημίων. εξακολουθούν να κερδίζουν κατά μέσο όρο 17% λιγότερο από τους άνδρες. Ακόμα, περισσότερες είναι οι γυναίκες που εργάζονται υπό το καθεστώς μερικής απασχόλησης από τους άνδρες (σε ποσοστό 31,2% και 7,7% αντίστοιχα) ενώ κυριαρχούν και σε τομείς όπου οι μισθοί είναι χαμηλότεροι (πάνω από το 40% των γυναικών, εργάζονται στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης). Χαμηλή είναι η εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, λήψης οικονομικών αποφάσεων και στην ευρωπαϊκή πολιτική. Άλλωστε, εξαιτίας του ότι οι περισσότερες γυναίκες βρίσκονται σε πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας, απειλούνται από φτώχεια περισσότερο από ότι οι άνδρες.