Υψηλότερα κινήθηκε η ανεργία στην Ισπανία το πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι του τετάρτου τριμήνου πέρυσι, καθώς η οικονομία της χώρας δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τις εποχικές απώλειες εργασίας σε μια περίοδο που παραδοσιακά είναι φτωχοί σε δημιουργία θέσεων εργασίας στη χώρα.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, ο αριθμός των Ισπανών που είναι άνεργοι υποχώρησε κατά 13.100 άτομα στο πρώτο τρίμηνο, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώση για πρώτο τρίμηνο από το 2005, στα 5,44 εκατομμύρια άτομα. Παρ’ όλα αυτά, η ανεργία στην Ισπανία ενισχύθηκε στο 23,8% έναντι του 23,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2014 και έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. μετά την Ελλάδα (26% στα τέλη του 2014), παρά το γεγονός ότι υποχώρησε από τα υψηλά όλων των εποχών. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, η Ισπανία ηγούνταν στην Ε.Ε. όσον αφορά το ποσοστό της ανεργίας, με την Ελλάδα να παίρνει την πρώτη θέση με την υψηλότερη ανεργία στα μέσα του 2012.