--> 

Γερμανία: Αύξηση των ανέργων αλλά και της απασχόλησης

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,9%, αλλά αυξήθηκαν κατά 3.000 οι άνεργοι, οι οποίοι είναι πλέον κατά 55.000 περισσότεροι από ό,τι πριν από ένα έτος. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας, Φρανκ-Γιούργκεν Βάιζε έκανε λόγο για άνιση ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και σημείωσε ότι το προφίλ των ανέργων δεν ταιριάζει στις απαιτήσεις των προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Απέδωσε δε την εξέλιξη στον μεγάλο αριθμό μεταναστών από την ανατολική Ευρώπη και τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση και έκανε λόγο για 555.000 άτομα που εγκαταστάθηκαν στην Γερμανία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, 11% περισσότερα από ό,τι το 2012. Ταυτόχρονα πάντως, όπως είπε, την Γερμανία εγκατέλειψαν 349.000 άτομα.

Απορρίφθηκε η μισθολογική αύξηση των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποστηρίζει πως το Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη στους κόλπους των ευρωπαϊκών θεσμών, είχε το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση για αύξηση των μισθών των Ευρωπαίων υπαλλήλων που είχε υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις των περίπου 55.000 υπαλλήλων της ΕΕ κατά 1,7% από την 1η Ιουλίου 2011.

Το Συμβούλιο είχε απορρίψει την πρόταση αυτή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε κληθεί να λύσει τη διένεξη μεταξύ αυτών των δύο ευρωπαϊκών θεσμών. Οι αμοιβές των υπαλλήλων της ΕΕ κλιμακώνονται από 2.600 ως 4.400 ευρώ μικτά για το εκτελεστικό προσωπικό και από 4.400 ως 18.400 ευρώ μικτά για τα στελέχη. Στα χρήματα αυτά προστίθενται πολυάριθμα επιδόματα, μεταξύ των οποίων ένα μπόνους εκπατρισμού που ανέρχεται στο 16% του μικτού μισθού, οικογενειακά επιδόματα περίπου 400 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί ως την ηλικία των 26 ετών και η πλήρης κάλυψη των διδάκτρων του. Συνολικά οι μισθοί των 55.000 υπαλλήλων της ΕΕ (όλων των θεσμών της) αντιπροσωπεύουν το 3% του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Regus: Η ευέλικτη εργασία έχει αποδειχθεί προϋπόθεση για την παραγωγικότητα

Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι σε οποιοδήποτε οικονομικό κλίμα, αλλά ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών επιπέδων αστάθειας της αγοράς, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναθεωρούν τις στρατηγικές τους ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα. Οι ειδικοί συμφωνούν σε μια ομάδα κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της παραγωγικότητας: ευέλικτη εργασία; εφαρμογές cloud computing, διαχείριση της γνώσης, καλύτερη επικοινωνία, εκπαίδευση και μέτρα για την υγεία όπως το να προσφέρεται στους εργαζομένους η δυνατότητα να έρχονται με ποδήλατο ή περπατώντας στη δουλειά.

Με αυτήν την τελευταία έρευνα, η οποία κατέγραψε τις απόψεις πάνω από 20.000 ανώτερων διοικητικών στελεχών και επιχειρηματιών σε 95 χώρες, εξετάστηκε βαθύτερα το θέμα της ευέλικτης εργασίας. Από αυτήν προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η ευέλικτη εργασία βοηθά στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, μειώνοντας τους χώρους γραφείων που δεν χρησιμοποιούνται και το χρόνο μετακίνησης, αλλά και βοηθώντας τους εργαζόμενους να είναι πιο αποτελεσματικοί.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την έρευνα το 68% των Ελλήνων ερωτηθέντων θεωρούν ότι η ευέλικτη εργασία βελτιώνει την παραγωγικότητα συγκριτικά με το 75% παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, το 73% θεωρούν ότι η ευέλικτη εργασία ενθαρρύνει μια ευρύτερη έννοια ευθύνης και διαχείρισης χρόνου. Επιπρόσθετα, η ευέλικτη εργασία βελτιώνει επίσης την ποιότητα (61%) και την ταχύτητα (63%) της λήψης αποφάσεων, ενώ φαίνεται να ενισχύει τη δημιουργικότητα (65%). Τέλος, οι κερδοφόρες επιχειρηματικές επαφές ευνοούνται επίσης από την ευέλικτη εργασία (68%)

To Δημόσιο παραμένει ο καλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα

Ωστόσο, δεν είναι η μόνη χώρα που αμείβει τους δημοσίους υπαλλήλους περισσότερο από τους ιδιωτικούς. Σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η Γερμανία. Στην Ελλάδα οι μισθοί του Δημοσίου έφταναν να είναι κατά 50% υψηλότεροι από αυτούς του ιδιωτικού τομέα το 2006. Οι διαφορές αυτές έπεσαν στο 40% το 2010 (με μέση τιμή το 8,3%) και στη συνέχεια αυξάνεται με την επικύρωση του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο και την περικοπή κατά 22%-32% των βασικών μισθών στον ιδιωτικό τομέα το 2012.

Έτσι, η διαφορά στους βασικούς μισθούς της υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κοντά στο 30%, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά υψηλότερα, έως το 58%. Σημειώνεται ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζει τα στοιχεία από το 2006 μέχρι το 2010. Η σύγκριση της τελευταίας τριετίας γίνεται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο και με στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Endeavor Greece: Οι 9 κλάδοι επιχειρηματικών ευκαιριών

Αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα της μελέτης της Endeavor Greece, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που βοηθά νέες ελληνικές επιχειρήσεις, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας ήταν πως μόλις το 10% των νέων επιχειρήσεων το 2012 αφορούσε κλάδους με σημαντική δυναμική ανάπτυξη, ποσοστό που είναι μικρό. Η μελέτη εντοπίζει και εννέα τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και πολλαπλές ευκαιρίες για όποιον αναλάβει το ρίσκο να κινηθεί σε αυτούς. Οι τομείς αυτοί είναι: – τεχνολογία και επικοινωνίες – ηλεκτρονικό εμπόριο – ενέργεια και πράσινη τεχνολογία – βιοτεχνολογία – νανοτεχνολογία – χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – τουρισμός – υγεία – αγροτικά προϊόντα – τρόφιμα.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι σε αυτούς τους κλάδους υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε πιο συγκεκριμένους τομείς της αγοράς. Πρόκειται κυρίως για τομείς οι οποίοι μόλις τώρα κάνουν την εμφάνισή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα υπάρχει μικρότερος διεθνής ανταγωνισμός, ενώ παράλληλα προσφέρουν λύσεις προστιθέμενης αξίας με μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας.Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που τονίζει η μελέτη της Endeavor είναι ότι υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» 12-24 μηνών, κατά το οποίο επιχειρηματίες και επενδυτές καλούνται να δράσουν άμεσα.

«Παρά τις θετικές ενδείξεις για την αύξηση της ποιοτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, παραμένουν ισχυρά εμπόδια και στρεβλώσεις που δυσχεραίνουν το επιχειρείν, αποθαρρύνουν τη μεγάλη κλίμακα και οδηγούν πολλές εταιρείες στη μεταφορά της έδρας τους στο εξωτερικό», δήλωσε ο Χάρης Μακρυνιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece και συνεχίζει: «οι ίδιοι οι νέοι επιχειρηματίες αναφέρουν ως κυριότερο πρόβλημα όχι τόσο το απόλυτο ύψος των φορολογικών συντελεστών όσο τη συνεχιζόμενη αστάθεια που χαρακτηρίζει το φορολογικό, εργασιακό και ασφαλιστικό τοπίο».

Ανεπαρκής η προστασία από τη διαφθορά στους χώρους εργασίας

Όπως προκύπτει από την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας με τίτλο «Whistleblowing in Europe», οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδυνατούν να προσφέρουν επαρκή νομική προστασία στους ανθρώπους που αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς στους χώρους εργασίας τους (τους λεγόμενους whistleblowers), με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται αντιμέτωποι με αντίποινα, όπως απόλυση ή άλλες δυσμενείς συνέπειες. Συγκεκριμένα, 23 χώρες της Ε.Ε. παρέχουν μερική ή καθόλου νομική προστασία στους whistleblowers.

Από αυτές, 16 χώρες παρέχουν μερική προστασία, ενώ επτά (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) ή δεν διαθέτουν σχετικούς νόμους ή η υπάρχουσα νομοθεσία είναι εξαιρετικά ανεπαρκής. Στην Ελλάδα επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει νόμος ή δικαστική απόφαση για την προστασία των whistleblowers, ενώ για τους νόμους που έχουν κάποια θεωρητική σχέση με το θέμα υπάρχει διαφωνία αναφορικά με το εάν θα έβρισκαν εφαρμογή σε μία συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχε μικρή ή καθόλου πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση αυτού του κενού, παρόλο που τα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα εξακολουθούν να υφίστανται.

Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες διαθέτουν κώδικες συμπεριφοράς, που, όμως, περιέχουν περιορισμένη μέριμνα για να ενθαρρύνουν ή να προστατεύσουν όσους αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς. Μόνο τέσσερις χώρες της ΕΕ, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διαθέτουν ισχυρούς νόμους για την επαρκή προστασία των πληροφοριοδοτών.

Στις χώρες αυτές οι εργαζόμενοι στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα προστατεύονται, ώστε να μην απολυθούν ή υποστούν άλλες συνέπειες. Η «Διεθνής Διαφάνεια» καλεί όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ισχυρούς νόμους για την προστασία των whistleblowers, βασισμένους σε διεθνή πρότυπα και αρχές.

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη 4.850 υπαλλήλων πληροφορικής σε δήμους και περιφέρειες

Τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κείμενο της πρόσκλησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΟΑΕΔ, το τέταρτο πακέτο αναμένεται να δημοσιευτεί ή στα τέλη του έτους ή στις αρχές του 2014. Το νέο προσωπικό θα καλύψει τις ανάγκες ψηφιοποίησης εγγράφων και άλλων δεδομένων σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, εγγεγραμμένοι νέοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Υπ. Εργασίας: Μειωμένη η αδήλωτη εργασία

Συγκεκριμένα, στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2013, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 3.931 επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας 371 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 9,44%). Ακόμη, από την αρχή του καλοκαιριού οπότε και ξεκίνησαν οι έλεγχοι, σε σύνολο 18.974 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν 583 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 3,07%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 5.967.319 ευρώ.

Στην επιβολή του μεγαλύτερου, ιστορικά, προστίμου (10.550 ευρώ) σε όσους δεν δηλώνουν και δεν ασφαλίζουν τους εργαζομένους τους, το οποίο επιβάλλεται άμεσα και επιτόπια, απέδωσε τη μείωση της ανασφάλιστης εργασίας σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Το μερίδιο των αδήλωτων ανδρών εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των ανδρών εργαζομένων αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,34%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των αδήλωτων γυναικών καταλαμβάνει ποσοστό 2,77%.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στα αποτελέσματα του συστήματος «Εργάνη» του Σεπτεμβρίου, που παρουσίασε, όπως είπε, «το μεγαλύτερο ισοζύγιο προσλήψεων (63.212) όχι μόνο για όλο το 2013 αλλά σε σχέση με τα τελευταία 10 χρόνια, αποτυπώνοντας το πολύ μεγάλο ποσοστό συμμόρφωσης των εργοδοτών. Επίσης, τον ίδιο μήνα για πρώτη φορά μετά από τέσσερα συνεχόμενα χρόνια πτώσης, παρουσίασαν αύξηση τα έσοδα του ΙΚΑ».

OAEΔ: Επιδότηση έως 50% του μισθού και των εισφορών

Το πρόγραμμα της «γενναίας» επιχορήγησης ενεργοποίησε ο ΟΑΕΔ για 150 θέσεις στη Nokia Solutions & Networks ύστερα από απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, και της ειδικής γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Άννα Δαλλαπόρτα, που εισηγήθηκε την αξιοποίηση του Κανονισμού 800/2008 της Ε.Ε.

Προϋπόθεση, για τις επιχειρήσεις, είναι να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους τελευταίους δώδεκα μήνες και να το διατηρήσουν σε όλη η διάρκεια του προγράμματος (πλην οικειοθελών αποχωρήσεων, συνταξιοδοτήσεων χωρίς εθελουσία και απόλυσης για αξιόποινη πράξη). Σε πρώτο στάδιο, το πρόγραμμα θα «καλύπτει» επιχορηγήσεις έως και για 1.000 προσλήψεις ανέργων (οι 432 θέσεις στην Αττική και στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία).