--> 

Aon Hewitt: κύκλος σεμιναρίων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Το σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου από τον Steve Munday, εξειδικευμένο Σύμβουλο σε θέματα Αμοιβών και Παροχών της Aon Hewitt Λονδίνου, απευθύνεται σε στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου, τα οποία επιθυμούν να εφαρμόσουν επιστημονικές μεθόδους στον τομέα της αξιολόγησης εργασιακών ρόλων, αλλά και να συνδέσουν το JobLink™ με άλλες διαδικασίες στρατηγικής ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το JobLink™ είναι η απλή αλλά και ευέλικτη λύση της Aon Hewitt για κάθε ανάγκη που αφορά στην αξιολόγηση ρόλων, στην αξιοποίηση ταλέντου και στη δημιουργία ενός δικαιότερου συστήματος αμοιβών, διαδικασίες τις οποίες κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση μπορεί εύκολα να εφαρμόσει και να διαχειριστεί.
Το σεμινάριο μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45.

ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Μια κρίση, η οποία – όπως ξεκάθαρα τονίστηκε στη Γενική Συνέλευση – επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, κυρίως, λόγω της έλλειψης μιας συνεκτικής πολιτικής σε στρατηγικό και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.

Μέσα σε κλίμα αγωνίας και γόνιμων αντιπαραθέσεων κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. αποσαφηνίστηκαν οι κίνδυνοι που διατρέχουν τον κλάδο της Σ.Ε.Κ. και ορισμένες επίκαιρες και γενναίες αποφάσεις, ώστε να τεθεί το σύστημα της Επαγγελματικής Κατάρτισης σε νέα ποιοτική βάση:
1. Καθορισμός ενιαίων και αυστηρών κριτηρίων Πιστοποίησης των δομών παροχής υπηρεσιών ΣΕΚ, με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος.
2. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Διαγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο τη διαφάνεια και ενίσχυση του ανταγωνισμού.
3. Αναμόρφωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο πρέπει να θέσει νέους διαφανείς κανόνες διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης των έργων επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της.
4. Ανασχεδιασμό του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ενόψει της Αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, προκειμένου να ενισχυθούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και να εφαρμοστούν κρίσιμες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, προς όφελος χιλιάδων ανέργων της χώρας, θυμάτων της οικονομικής κρίσης.
5. Άμεση ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Επιχειρήσεων άνω των 50 για συμμετοχή στο πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής του ΟΑΕΔ.
6. Άμεση σχεδίαση και προκήρυξη προγραμμάτων Συνδυασμένης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μαθητείας σε επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθούν χιλιάδες άνεργοι, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.
7. Άμεση δυναμική κινητοποίηση των δυνάμεων του κλάδου, ώστε να δεσμευτεί η Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας – με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα – στην άμεση ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών των προγραμμάτων που αφορούν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, καθώς και κατάρτιση στις ΤΠΕ, 52.200 ανέργων.
8. Άμεση αποστολή των στοιχείων κατακύρωσης και των συμβάσεων για την κατάρτιση 11.100 ανέργων στα «Πράσινα Επαγγέλματα» και στα Επαγγέλματα Τουρισμού.
9. Επανατοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας στο θέμα «ποινών» από ελέγχους, διαβούλευση με τους εκπροσώπους του κλάδου και επαναπροσδιορισμό των κυρώσεων για τυχόν παραβιάσεις συμβατικών υποχρεώσεων, στη βάση ενός νέου Οδηγού εφαρμογής για την υλοποίηση προγραμμάτων.
10. Κάλεσμα συναδέλφων με πρόδηλη καταχρηστική συμπεριφορά απέναντι στην εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και τελικά στον κλάδο, ώστε να αναθεωρήσουν τη στάση τους τώρα. Διαφορετικά θα προταθούν άμεσα κυρώσεις σε βάρος τους, συνδικαλιστικού και νομικού περιεχομένου.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε να ενημερωθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας για τα προβλήματα, τις διεκδικήσεις και τις Προτάσεις του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ., στο πλαίσιο μιας Ολοκληρωμένης Προσέγγισης για την Ποιοτική Αναβάθμιση & Προοπτική του συστήματος της επαγγελματικής  Κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Η CARGLASS σέβεται τον άνθρωπο

Η προσπάθεια είναι κοινή, τόσο από την εταιρεία όσο και από τους εργαζομένους της, έχοντας σαν στόχο την ανάδειξη αξιών όπως της φροντίδας για τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον, του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας, σε καθημερινή βάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δημιουργηθεί η Ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Πράξεις Ευθύνης» που αποτελείται από μια ομάδα εθελοντών εργαζομένων οι οποίοι συνδράμουν στις κοινωνικές δράσεις αλλά και τις ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Carglass Ελλάδας βρίσκεται δίπλα σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ συμμετέχει κάθε χρόνο στην αθλητική διοργάνωση Triathlon London με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη ορφανών παιδιών στην Αφρική μέσω του οργανισμού MaAfrika Tikkun.

Επιπλέον, η Carglass συμμετέχει σε ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αναδασώσεις καμένων περιοχών και καθαρισμό ακτών, ενώ προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως αποθεραπευμένοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών. Παράλληλα, η σταδιακή αντικατάσταση των εταιρικών αυτοκινήτων με υβριδικής τεχνολογίας οχήματα έχει σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των ρύπων, ενώ το 2010 ολοκληρώθηκαν οι μετατροπές τεσσάρων οχημάτων των Κινητών Μονάδων ώστε να καταναλώνουν φυσικό αέριο (LPG) μειώνοντας έτσι σημαντικά τις εκπομπές ρύπων CO2.

Παράλληλα η Carglass διατηρεί Τράπεζα αίματος για τις ανάγκες του εργαζομένων και των οικογενειών τους και παρέχει πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλεια ζωής στους εργαζόμενους της. Οι πρώτοι έξι μήνες του 2011 ήταν ιδιαιτέρως δημιουργικοί σε δράσεις ΕΚΕ. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο 30 εθελοντές εργαζόμενοι της Carglass μαζί με συγγενείς και φίλους συμμετείχαν στην αναδάσωση της περιοχής της Πεντέλης που διοργάνωσε ο ΣΚΑΪ μαζί με το ΣΠΑΠ Πεντέλης. Ένα μήνα μετά η Carglass συνεργάστηκε με το Στέκι Εργασίας του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ – ΔΙΑΒΑΣΗ και πρόσφερε εργασία σε 5 (πέντε) μέλη της Κοινωνικής Επανένταξης (αποθεραπευμένοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών).

Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την τοποθέτηση φωτοσωλήνων στο Κέντρο Διαμονής με στόχο τη μείωση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, την εθελοντική εργασία στο Δημιουργικό Εργαστήρι στο Σύλλογο Το Χαμόγελο του Παιδιού, τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ για καθαρισμό της παραλίας στο Σχοινιά που διοργανώθηκε από τον οργανισμό SOS ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και τέλος την συμμετοχή στο Forum Εργασίας που διοργανώθηκε από τον ΟΑΕΔ με στόχο τη διενέργεια συνεντεύξεων με ανέργους.

Με όλες αυτές τις ενέργειες η Carglass δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους της να εκπληρώσει το όραμά της και να είναι η Φυσική Επιλογή στους τομείς επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου.

Συνεργασία της HR Passport με Εθνική Τράπεζα / i-bank store

Από τα μέσα Μαΐου έχουν πραγματοποιηθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα δωρεάν workshops με τα εξής θέματα: «Αναζήτηση εργασίας: οργανωθείτε σωστά και με τις νέες τεχνολογίες» και «Επαγγελματική συνέντευξη: πώς να ξεχωρίσετε».

Η HR Passport, με ανανεωμένη πλέον εταιρική ταυτότητα και νέα ιστοσελίδα, μεγαλώνει σε ωριμότητα και δράση, διατηρώντας όμως το αρχικό της όραμα.
«Ο λόγος που δημιούργησα την HR Passport το 2007 ήταν -και παραμένει- το να συντελεί, μέσα από την προσωπική και επαγγελματική βελτίωση των ανθρώπων, την ενίσχυση της αυτογνωσίας και της διεκδικητικότητας τους, στο να δημιουργείται μία κοινότητα ατομικής ευθύνης, καινοτομίας και ενεργής συνεισφοράς σε θετικές κοινωνικές αλλαγές. Και αυτό το στοίχημα είναι στοίχημα ζωής, όχι εποχιακή αντίδραση στην κρίση», πιστεύει η Δήμητρα Καρατώλου, Διευθύντρια της HR Passport.

Τα επόμενα workshops είναι προγραμματισμένα για την Τετάρτη, 15 Ιουνίου, 18:00 – 19:45. Δηλώσεις συμμετοχής στο [email protected].

Πρόγραμμα ΕΚΕ της KPMG «Εκτός Εργασίας; Εντός Ευκαιρίας»

Στο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε στελέχη που βρίσκονται εκτός εργασίας και το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στην αναζήτηση νέας θέσης, έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής 200 στελέχη.

Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων θα ανέλθει στους 300. Τα στελέχη που έχουν συμμετάσχει από το Μάρτιο όπου ξεκίνησε το πρόγραμμα μέχρι σήμερα προέρχονται κατά 26% από το επίπεδο των Γενικών Διευθυντών & στελεχών πρώτης γραμμής, 50% από διοικητικά στελέχη μεσαίου επιπέδου και 25% από άλλα επίπεδα. Το πρόγραμμα έχει ήδη τύχει ιδιαίτερα θερμής αποδοχής.

Υπεγράφησαν 2 νέες επιχειρησιακές συμβάσεις

Και οι δύο συμβάσεις έχουν διάρκεια 1 έτους και ως «πάτωμα» ασφαλείας τα όρια αμοιβών της ΕΓΣΣΕ. Από την αρχή του χρόνου έχουν υπογραφεί 5 ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις με μειώσεις μισθών (+ 1 στον ΟΠΑΠ που, όμως, δεν έχει υποβληθεί στο ΣΕΠΕ).

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ON LINE

35ο Career Day από το Mediterranean College

Στο πλαίσιο του θεσμού οι συμμετέχουσες εταιρείες, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Κολεγίου θα έρθουν σε επαφή με απόφοιτους και φοιτητές των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών προγραμμάτων του Mediterranean College που αναζητούν εργασία, με σκοπό την επιτυχημένη αναζήτηση των κατάλληλων υποψηφίων για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

EAWOP Small Group Meeting on Selection & Assessment

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Park Hotel) από τις 21-23 Ιουνίου 2011 με την συμμετοχή 40 επιστημόνων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και θα αναλυθούν όλες οι πρόσφατες τάσεις και προσεγγίσεις στο χώρο της προσέλκυσης, επιλογής και αξιολόγησης του Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Αντωνιάδου του ΟΠΑ ομιλία-διάλεξη με θέμα: «Evidence Based Approaches in Recruitment and Selection» με τους ακόλουθους ομιλητές: Prof. Neil Anderson (Brunel University, UK), Prof. Fiona Patterson (City University, UK), Prof. Jesus Salgado (Universidad de Santiago de Compostela, Spain) και τον Ιωάννη Νικολάου (ΟΠΑ). Η διάλεξη είναι ανοιχτή στο κοινό με δωρεάν συμμετοχή και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου (18.00 – 21.00).

Διεξάγεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού «HR Alumni» και την υποστήριξη του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ) και του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο eawopsgm.wordpress.com.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΔΕ

Στη θέση του Προέδρου παραμένει ο Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος.

Για τις τρεις θέσεις των Αντιπροέδρων εξελέγησαν με τη σειρά οι Νίκος Μπιλίρης, Νέλλη Κάτσου και Στέλιος Σταυρίδης. Γενικός Γραμματέας εξελέγη ο Μιχάλης Βλασταράκης και Ταμίας ο Αναστάσιος Ροδόπουλος (πρόεδρος της ΔΕ του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως).

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν τα Μέλη: Γιάννης Αγαπητίδης (πρόεδρος της ΔΕ του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης), Παναγιώτης Αγερίδης (πρόεδρος της ΔΕ του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών), Νίκος Βασιλείου, Δημήτρης Βιδάκης, Μαίρη Γεωργιάδου (πρόεδρος της ΔΕ του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού), Αλέξης Δαυϊδ (πρόεδρος της ΔΕ του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής & Επικοινωνιών), Στέλιος Κανάκης, Ευτυχία Κασελάκη, Βασίλης Λώλας (πρόεδρος της ΔΕ του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων), Δημήτρης Α. Μαύρος (πρόεδρος της ΔΕ του Τομέα Ηγεσίας), Κώστας Μαχαίρας, Αγγελίνα Μιχαηλίδου (πρόεδρος της ΔΕ του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών), Γιώργος Μπακάκος, Νίκος Μπακατσέλος (πρόεδρος της ΔΕ του Τμήματος Μακεδονίας, Τάκης Στάπας, Μάρκος Φραγκουλόπουλος (πρόεδρος της ΔΕ του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ) και ex officio ο Νίκος Εμπέογλου.

Κανείς δεν θέλει τις 100.000 επιδοτούμενες θέσεις του ΟΑΕΔ

Είναι τόσο βαθιά η ύφεση, που σε αρκετές περιπτώσεις εταιρείες προτίμησαν να απενταχτούν από επιδοτούμενο πρόγραμμα του Οργανισμού, γιατί απλώς προχώρησαν σε απολύσεις! Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν το 100% των κενών θέσεων που ανακοινώνει κάθε εβδομάδα ο ΟΑΕΔ είναι «κλειδωμένες» από επιχειρήσεις που ήδη έχουν βρει τον άνεργο που επιθυμούν να προσλάβουν. Έτσι χρησιμοποιούν το πρόγραμμα του Οργανισμού για να καταβάλλουν χαμηλότερες εργοδοτικές εισφορές.

Συνολικά πάνω από 370.000 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είναι ενταγμένα σε προγράμματα διατήρησης και προώθησης της απασχόλησης. Χωρίς τις δράσεις αυτές, η ανεργία θα είχε εκτοξευτεί τουλάχιστον κατά 3%-4% επιπλέον.

Ειδικοί εκτιμούν ότι στην ελληνική αγορά δύσκολα μπορούν να περπατήσουν μέτρα στήριξης της ανεργίας με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι περισσότερες κυρίως μικρές επιχειρήσεις προτιμούν τη «μαύρη – ανασφάλιστη» εργασία και δεν μπορούν να ενταχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, εταιρείες, ανάμεσά τους και σουπερμάρκετ, που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διατήρησης των θέσεων εργασίας, δήλωσαν ότι «αδυνατούν να πληρώσουν στο ΙΚΑ ακόμη και τα ένσημα των μισών τους υπαλλήλων»!

«Οι εργοδότες κυρίως αλλά και οι εργαζόμενοι πρέπει να αντισταθούν στους «πειρασμούς» της αδήλωτης ανασφάλιστης εργασίας, δηλώνει ο Ηλίας Κικίλιας, διοικητής του ΟΑΕΔ. «Ο Οργανισμός προετοιμάζει πέντε νέα προγράμματα εντός του 2011» για 100.000 ανέργους, με μετατροπή επιδόματος ανεργίας σε απασχόλησης και επιχορηγήσεις εισφορών συνολικού ύψους άνω των 330 εκατ. ευρώ.

Πηγή: enet.gr