ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Οκτωβριο

Επιπρόσθετα, με την εξαίρεση ορισμένων κλάδων του Λιανικού Εμπορίου, σημειώνεται επιδείνωση προσδοκιών σε όλους τους τομείς και οριακά στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η διόρθωση αυτή στην πορεία του δείκτη είναι μάλλον αναμενόμενη καθώς ο δείκτης έχει κινηθεί ανοδικά καθ’όλη τη διάρκεια του 2017.

WEF: Έκθεση για την ισότητα των φύλων παγκοσμίως

Η Έκθεση περιλαμβάνει εκτενή στατιστική καταγραφή της κατάστασης της ισότητας των φύλων σε 144 χώρες, εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς τομείς πολιτικής: την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την πολιτική. Το βασικό συμπέρασμα της εν λόγω έκθεσης είναι ότι ο ρυθμός προόδου εξακολουθεί να παραμένει υπερβολικά αργός, με αποτέλεσμα ο μισός και πλέον πληθυσμός του πλανήτη να υφίσταται πολλαπλές διακρίσεις σε βάρος της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του συνόλου της ανθρωπότητας.

Η έκθεση επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι γυναίκες σε ηλικία εργασίας συμμετέχουν στην επίσημη οικονομία σε ποσοστό 54% παγκοσμίως έναντι 81% των ανδρών. Αναφορικά με την προσφορά εργασίας χωρίς αμοιβή, το 34% αφορά τους άνδρες και το υπόλοιπο ποσοστό τις γυναίκες. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες κατέχουν θέση στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών κατά μέσο όρο σε ποσοστό μόλις 14% διεθνώς.

Από την άλλη, πέντε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες εφαρμόζουν άμεσα ή έμμεσα το σύστημα της ποσόστωσης, έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το φράγμα του 30%: Ισλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Λετονία και Φινλανδία. Οι οικονομίες της Σλοβενίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, θεωρούνται από τις πλέον ισότιμες και φιλικές με βάση τη διάσταση του φύλου στην ομάδα χωρών με υψηλό ΑΕΠ.

Εν τέλει, αναφορικά με την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας και το επίπεδο εκπαίδευσής τους, καταγράφονται τα εξής κενά: σχεδόν πλήρης ισότητα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αντίστοιχα μόλις 2% και 3% κενό μεταξύ των δύο φύλων) και 7% ανισότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανησυχητικό ποσοστό ανισότητας μεταξύ των αποφοίτων θετικών, οικονομικών και τεχνολογικών επιστημών καταγράφεται διεθνώς σε βάρος της οικονομικής αναβάθμισης και ανεξαρτησίας των γυναικών: 47% κενό μεταξύ ανδρών και γυναικών αποφοίτων.

1η έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης από τα Public

Για το 2016, τα Public προχώρησαν σε δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία, την αγορά και τους πελάτες, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ενδεικτικά, στις δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό αναφέρονται μεταξύ άλλων 94 νέες προσλήψεις και 75 προαγωγές, 18.500 ώρες εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δημιουργία της πλατφόρμας mypublic.gr, κ.ά. Για την αγορά και τους πελάτες, η εταιρεία επισημαίνει την ανάπτυξη του δικτύου της, τις διακρίσεις που έχει αποσπάσει (Retailer of The Year) και το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (98%) των πελατών της.

Στον πυλώνα Κοινωνία, τα Public συνδράμουν τους πρόσφυγες, οργανώνουν εκδηλώσεις για ποικίλα θέματα κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες με την απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού. Για το περιβάλλον, η αλυσίδα επιδιώκει την ευαισθητοποίηση εργαζομένων, συνεργατών και πελατών και την ενίσχυση της εμπορικής διάθεσης προϊόντων που κατασκευάζονται με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.

Στα 70 εκατ. ευρω η ετήσια δαπάνη των εταιρειών για την ΕΚΕ

Σε ημερίδα που διοργάνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, το Ινστιτούτο παρουσίασε τον δείκτη και τη σημασία του, φιλοξένησε εκπροσώπους εταιρειών που συμμετέχουν στον δείκτη, οι οποίοι κατέθεσαν την εμπειρία τους, και έδωσε στοιχεία για την εξέλιξη της ΕΚΕ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτά, ο αριθμός των εταιρειών στην Ελλάδα που εκδίδουν απολογισμό ΕΚΕ αυξήθηκε κατά 36% στο διάστημα 2012-2016. Το 2016, απολογισμό εξέδωσαν 65 εταιρείες.

Οι εταιρείες που ασχολούνται με την ΕΚΕ στην Ελλάδα δαπανούν συνολικά περίπου 70 εκατ. ευρώ ετησίως για ανάλογες δράσεις, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,05% του κύκλου εργασιών των εταιρειών αυτών. Όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου, Νίκος Αυλώνας, μέχρι σήμερα 40 εταιρείες έχουν διακριθεί στα διαφορετικά επίπεδα διάκρισης του CR Index, 3 εκ των οποίων έχουν κατακτήσει τη διάκριση Diamond μετά από πολυετή συμμετοχή. Τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο CR Index μοιράστηκαν οι εταιρείες Wind, MSD, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και οι εταιρείες με Diamond διάκριση, OTE, Τράπεζα Πειραιώς και Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

PwC Ελλάδας: Δημοσιεύει τον 1ο της Απολογισμό Βιωσιμότητας

Ο απολογισμός αποτελεί σημείο αναφοράς για θέματα βιωσιμότητας που είναι σημαντικά για την PwC αλλά και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στον απολογισμό παρουσιάζεται η στρατηγική και οι δράσεις της PwC Ελλάδας, καθώς και η προσέγγισή της για την εταιρική υπευθυνότητα που εστιάζεται σε τέσσερις πυλώνες, εκ των οποίων ο ένας πυλώνας, «Diversity and inclusion – Ενίσχυση της διαφορετικότητας» αφορά τη δημιουργία αξίας για τους ανθρώπους και τους πελάτες της εταιρείας, μέσα από πρωτοβουλίες που προωθούν μια κουλτούρα που υποστηρίζει το diversity and inclusion.

«Το πολυτιμότερο μας στοιχείο είναι οι δεξιότητες, οι γνώσεις και το ταλέντο των ανθρώπων μας, που πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν θετική διαφορά στην κοινωνία. Το 2016 αφιερώθηκαν περισσότερες από 5.000 ώρες σε υπηρεσίες pro bono καθώς και συμβουλές και καθοδήγηση σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), εκκολαπτήρια (incubators) και ΜΚΟ. Η κουλτούρα μας – που βασίζεται στις κοινές μας αξίες – εμπνέει τους εργαζομένους μας να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό», ανέφερε σχετικά η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Επικεφαλής Ανθρωπίνου Κεφαλαίου της PwC Ελλάδας.

Vodafone: Νέος κύκλος εργαστηρίων «STEMpowering Youth»

Τα δωρεάν εξωσχολικά εργαστήρια STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) επεκτείνονται σε περισσότερες πόλεις, με στόχο να εισάγουν την καινοτομία στους μαθητές απομακρυσμένων περιοχών μέσω της ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σκέψης, αλλά και της βιωματικής μάθησης των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Ο Β’ κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο στην Αθήνα και συνεχίζεται σε 9 πόλεις της Θράκης και των Δωδεκανήσων.

Talent Coaching for Youth

Μέσω της δράσης Talent Coaching for Youth, 14 επαγγελματίες coaches, μέλη του HCA, προσέφεραν εθελοντικά 8 έως 10 συνεδρίες Career and Talent coaching σε 20 φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Βασικοί άξονες εστίασης του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της αυτογνωσίας των φοιτητών, η διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών σταδιοδρομίας και η δημιουργία αναπτυξιακού πλάνου ενεργειών με στόχο τα επόμενα επαγγελματικά βήματα.

Η WIND Running Team συμμετέχει στον Αυθεντικό Μαραθώνιο

Η ομάδα της WIND φέτος στηρίζει το σπουδαίο φιλανθρωπικό πρόγραμμα «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι», της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Την κοινωνική αυτή πρωτοβουλία παράλληλα στηρίζουν με τη συμμετοχή τους ως Πρεσβευτές δημοφιλείς Έλληνες στον αγώνα των 5χλμ., την Κυριακή 12 Νοεμβρίου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ομάδας, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της WIND, Γιώργος Τσαπρούνης, δήλωσε: «Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας για την WIND είναι κάτι πολύ περισσότερο από τρέξιμο. Είναι γιορτή, χαρά και μια από τις καλύτερες μέρες του χρόνου γιατί όλοι μαζί, εργαζόμενοι, φίλοι, συνεργάτες, αθλητές, γινόμαστε ένα, ενώνουμε δυνάμεις για έναν καλό σκοπό. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους δέχτηκαν και φέτος να τρέξουν μαζί μας. Η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση την Κυριακή 12 Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία!».

Διπλή βράβευση για την Κωτσόβολος

Η εταιρεία διακρίθηκε με Silver βραβείο στην κατηγορία «Excellence in Performance Management Strategy / Initiative» για το θεσμό «Being The Best» και Bronze βραβείο στην κατηγορία «Technology, e-learning & Integrated HR MIS» για το πρόγραμμα «Rostering».

Δράσεις Well Being στην ΑΧΑ Ελλάδας

Αυτά ήταν τα συστατικά του 1ου Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στην ΑΧΑ Ελλάδας, σε συνέχεια πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ομάδα «Well Being @ AXA». Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι της ΑΧΑ συμμετείχαν σε κλήρωση για τη δημιουργία Ομίλων, από τους ομίλους προέκυψαν οι 16 νικητές και ακολουθώντας διαδικασία knock out, το τουρνουά έφτασε κατ’ αντιστοιχία στους 8 καλύτερους, στους 4 των ημιτελικών και στους δύο πρωταγωνιστές του μεγάλου τελικού, πάντα υπό την εποπτεία επαγγελματία διαιτητή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Μάλιστα, στη διοργάνωση του τελικού συμμετείχε η πρωταθλήτρια Ελλάδας επιτραπέζιας αντισφαίρισης ΑμΕΑ Φωτεινή Μπούσιου, η Πρόεδρος Δ.Σ. του MDA Ελλάς (Σωματείο Ατόμων με Νευρομυικές Παθήσεις, η Βάνα Λαβίδα, πλαισιωμένη από την Καίτη Δαυίδ (Αντιπρόεδρο Δ.Σ. MDA Ελλάς), την Πηνελόπη Μπάρλου (Ταμία Δ.Σ. MDA Ελλάς), την Αντιγόνη Καρρά (Διευθύντρια MDA Ελλάς) και την Γεωργία Μωραΐτη (Κοινωνική Λειτουργό MDA Ελλάς).

Η Φωτεινή έπαιξε ένα φιλικό παιχνίδι με καθέναν από τους δύο εργαζόμενους που έφτασαν στον τελικό πριν ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας, ενώ ήταν η ίδια που διαιτήτευσε τον τελικό. Η Άννα Μανιάτη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΧΑ Ελλάδας ανέφερε ενδεικτικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι άνθρωποί μας αγκάλιασαν τόσο ζεστά αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ θερμά την ομάδα ‘Well Being @ AXA’ η οποία διοργάνωσε περισσότερες από δέκα ενέργειες από τις αρχές του 2017, μέχρι σήμερα».