--> 

Merck: Καταργεί 8.500 θέσεις εργασίας παγκοσμίως

Η μείωση των θέσεων απασχόλησης θα είναι επιπλέον της μείωσης 13.000 θέσεων που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης της εταιρείας το 2011 και αφορούσε κυρίως διοικητικό προσωπικό. Η Merck προχωρά και πάλι σε αναδιάρθρωση, όπως και οι ανταγωνιστές της Pfizer, AstraZeneca και Sanofi τα τελευταία χρόνια, εξ αιτίας του ανταγωνισμού που υφίσταται από τα γενόσημα φάρμακα, της μείωσης των πωλήσεων σημαντικών φαρμάκων της και των αποτυχιών ή καθυστερήσεων διακεκριμένων πειραματικών φαρμάκων. Η μείωση των θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της νέας αναδιάρθρωσης, θα προκύψει κατά το ήμισυ από τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος ήταν προστατευμένος έως τώρα στην εταιρεία, γνωστής από μακρού χρόνου για την ερευνητική ικανότητά της.

 

Siemens: περικοπή 15.000 θέσεων εργασίας

Η Siemens διευκρίνισε ότι οι μισές απολύσεις έλαβαν ήδη χώρα εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους (έληξε χθες), ενώ οι υπόλοιπες 7.500 θέσεις εργασίας θα «ψαλιδιστούν» εντός του 2014. Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του εκπροσώπου των εργαζομένων του ομίλου που δήλωσε «έκπληκτος και απίστευτα οργισμένος», καθώς η διοίκηση δεν τους είχε προειδοποιήσει για το μέγεθος των περικοπών. Η Siemens στοχεύει στην εξοικονόμηση 6 δισ. ευρώ και στη βελτίωση του λειτουργικού κέρδους ανά εργαζόμενο που είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με αυτό των μεγάλων ανταγωνιστών της, όπως της General Electric και της ABB.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εστιάζει στην απασχόληση και στα κοινωνικά προβλήματα

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την αυξημένη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο σε μια διαδικασία για τον καθορισμό και την εφαρμογή των γενικών κατευθύνσεων οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθώς και η άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των εργαζομένων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δείκτες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτόν τον «πίνακα επιδόσεων» θα πρέπει να επικεντρώνονται σε θέματα όπως:

  • Η εξέλιξη της ανεργίας.
  • Η ανεργία των νέων και το ποσοστό των νέων που δεν μετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.
  • Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.
  • Το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας.
  • Στοιχεία για κοινωνικές ανισορροπίες.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να ενσωματώνονται στις εξειδικευμένες ανά κράτος μέλος συστάσεις που απευθύνει κάθε άνοιξη το εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας. Πάντως, σε διευκρινιστικό σημείωμα της Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι ενδεχόμενη παραβίαση αυτών των δεικτών από κάποιο κράτος μέλος δεν θα συνεπάγεται αυτόματες επιπτώσεις ή κυρώσεις.Θα πρόκειται για ένα εργαλείο προκειμένου να αξιολογούνται οι επιδόσεις των χωρών μελών και πιθανή επιδείνωση των ποσοστών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών θα λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση των πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τα κράτη μέλη. Στόχος είναι να έχει οριστικοποιηθεί αυτός ο πίνακας επιδόσεων στα μέσα Νοεμβρίου, ώστε να αποτελέσει τη βάση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο την Άνοιξη του 2014.

Επίσης, στο ίδιο σημείωμα αποσαφηνίζεται ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε την υιοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου επιδόματος ανεργίας στην ευρωζώνη, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες πρόνοιες στη Συνθήκη της ΕΕ. Η ισχύουσα αρχιτεκτονική της ΟΝΕ βασίζεται στην αποκέντρωση των εθνικών οικονομικών πολιτικών με κοινούς κανόνες που ορίζονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και οι πολιτικές πρόνοιας και τα προγράμματα επιδομάτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα, διευκρινίζει η Κομισιόν.

Eurostat: Στοιχεία για ανεργία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η Ελλάδα εμφανίζει τη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ και ακολουθεί η Ισπανία με 26,2%. Όπως προκύπτει από τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat, η μέση ανεργία στην ευρωζώνη κυμάνθηκε τον Αύγουστο στο 12,0% του ενεργού πληθυσμού και στο σύνολο της ΕΕ στο 10,9%, ενώ παρέμεινε αμετάβλητη και στις δύο περιπτώσεις σε σχέση με τον Ιούλιο. Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Ελλάδας, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,9%, στις γυναίκες 31,9% και στους νέους κάτω των 25 ετών 61,5%. Ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους άνδρες ήταν 11,9%, στις γυναίκες 12,3% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 23,7%. Τον Αύγουστο η ΕΕ είχε 26,595 εκατ. άνεργους, εκ των οποίων 19,178 εκατ. αφορούσαν την Ευρωζώνη.

Σε ένα έτος η ανεργία αυξήθηκε κατά 895.000 άτομα στην Ευρωζώνη. Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος ήταν η Κύπρος (από 12,3% σε 16,9%) και η Ελλάδα (από 24,6% σε 27,9%). Τον Αύγουστο ο αριθμός των ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε στο σύνολο της ΕΕ τα 5,499 εκατ. άτομα, εκ των οποίων 3,457 εκατ. αφορούσαν τις χώρες της Ευρωζώνης. Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 52.000 στην Ευρωζώνη. Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους κατέγραψαν η Ελλάδα (61,5%) και η Ισπανία (56,0%) και τα χαμηλότερα η Γερμανία (7,7%) και η Αυστρία (8,6%).

Συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς & Data Communication

Κατά την πρώτη χρονιά της συνεργασίας σημαντικός αριθμός φοιτητών παρακολούθησε το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Οικονομικά των Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης είναι οι εφαρμογές Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, καθώς επίσης οι λογιστικές και εμπορικές εφαρμογές της Data Communication που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία.

Η εκπαίδευση στις παραπάνω εφαρμογές αποτελεί τμήμα της διδασκόμενης ύλης της ενότητας Εφαρμοσμένες Γνώσεις στην Αγορά και στοχεύει στην προετοιμασία των σπουδαστών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις εφαρμογές της Data Communication στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης. Η επιτυχημένη συμμετοχή σε on line εξετάσεις οδηγεί τους σπουδαστές στη λήψη Πιστοποίησης από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η προθεσμία εγγραφών λήγει στις 11 Οκτωβρίου.

H BIC Χορηγός στις Ημέρες Καριέρας 2013

Σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο κατά τη διάρκεια του event, εξειδικευμένοι recruiters θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις τάσεις της αγοράς σήμερα, για το πως πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό τους ή να διαχειριστούν μια συνέντευξη καθώς και πλήθος άλλων χρήσιμων συμβουλών. Στόχος της ενέργειας είναι να μπορέσουν οι υποψήφιοι να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται αλλά και να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια του διαγωνισμού σχεδιαστικής καινοτομίας «Ελληνικά Μυαλά Ξυράφια» που προσφέρει 2 θέσεις 6 μήνης αμειβόμενης απασχόλησης στα καλύτερα και πιο δημιουργικά μυαλά της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης των ξυριστικών BiC που εδρεύει στη χώρα μας.

Η εταιρεία με την βοήθεια των επαγγελματιών του χώρου, δείχνει ακόμη μια φορά την εμπιστοσύνη της στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας, υποστηρίζοντας τη νέα γενιά και αποδεικνύοντας στην πράξη πως το brand BIC έχει ελληνική ψυχή. Tο kariera.gr, υποδέχεται με μεγάλη χαρά την υποστήριξη της BIC στις Ημέρες Καριέρας (12 &13 Οκτωβρίου 2013) και θα συνεχίσει να στηρίζει με την δράση της, ακόμα πιο ενεργά, τους νέους ανθρώπους στη διαδικασία εύρεσης εργασίας, εκπαίδευσης και δημιουργίας νέων start-ups.

12ο Power On People από το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Μέσα από πρωτότυπα διαδραστικά παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας και γνώσης οι εργαζόμενοι των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι από 1-3 Νοεμβρίου. Με αφετηρία το δασικό χωριό «ΚΕΔΡΟΣ» στην Ήπειρο οι εργαζόμενοι των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους μέσα από δράσεις και συναρπαστικά παιχνίδια γεμάτα προκλήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας όπως η Κοζάνη, το Ωραιόκαστρο, η Ξάνθη, η Αμφίκλεια, η Καλαμπάκα, ο Προφήτης Ηλίας της Ρόδου, η Βυτίνα, το Ηράκλειο Κρήτης, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Το Power on People αποτελεί μια εξαιρετική αφορμή για τους εργαζόμενους του Δικτύου Καταστημάτων να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να διασκεδάσουν και να μοιραστούν όμορφες εμπειρίες.

«Ασφαλής Οδήγηση» από την Pepsico

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της PepsiCo με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς και τον Τάσο Ιαβέρη, η εκδήλωση είχε ως σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους εργαζόμενους της PepsiCo για τη σπουδαιότητα της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής αγωγής, μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν αρχικά σε μια διαδραστική ενημέρωση και επίδειξη των αρχών της οδικής ασφάλειας.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε βιωματική εκπαίδευση για τις επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων σε μικρή κλίμακα, μέσω προηγμένου εξοπλισμού που παρείχε το Ι.Ο.ΑΣ Πάνος Μυλωνάς. «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι’ αυτή μας την εκδήλωση. Για την PepsiCo, η υγεία και η ασφάλεια είναι τομείς κομβικής σημασίας και στοχεύουμε στην ανάδειξή τους και την ευαισθητοποίηση τόσο στων συναδέλφων, όσο και των συνεργατών μας. Η μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση μας γεμίζει χαρά και επιβεβαιώνει την απήχηση των πρωτοβουλιών και των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναλαμβάνουμε.» δήλωσε η Αναστασία Μακαριγάκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε Βαλκάνια, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ.

PwC: Αύξηση εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο για το οικονομικό έτος 2013

Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, σημειώνοντας τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα των τελευταίων ετών. Στην Ευρώπη, τα έσοδα του δικτύου της PwC αυξήθηκαν, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε αρκετές χώρες, κατά 2% στη Δυτική Ευρώπη και 3% στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της PwC συνέχισε να αναπτύσσεται σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 8% φτάνοντας τα 9,2 δισ. δολάρια. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 29% των συνολικών εσόδων της PwC παγκοσμίως. Η συνεχής αυτή ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στο δυνατό brand της PwC στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολλές περιοχές, αλλά και τη μεγάλη άνοδο των εσόδων των υπηρεσιών για χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Deals) – απόδοση που επιτεύχθηκε παρά τα χαμηλά επίπεδα συγχωνεύσεων και εξαγορών διεθνώς.

Προκήρυξη υποτροφιών ΕΒΕΑ-BCA College

Μία για προπτυχιακές σπουδές (Bachelor’s) και δύο για μεταπτυχιακές σπουδές (Master’s), για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σε υποψήφιους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Στόχος είναι όλο και περισσότεροι νέοι να εξοικειωθούν με την τέχνη της Διοίκησης Επιχειρήσεων σε ένα από τα εξειδικευμένα κολέγια της Ελλάδας, το BCA College. Πληροφορίες: 210 7253783 και [email protected].