ICAP: Αποτελέσματα HR Pulse

Πρόκειται για μια Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Έρευνα που καταγράφει άμεσα τον παλμό και τις εξελίξεις σε ένα ζωτικό χώρο αυτό της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αλλάζει ραγδαία. Κάποια από τα ενδεικτικά ευρήματα είναι ότι συνεχίζονται οι μειώσεις μισθών ενώ ως προσφορότερος τρόπος μείωσης του εργασιακού κόστους παραμένει η μείωση ωραρίου είτε ημερών εργασίας. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διατηρεί ή και αυξάνει τη δαπάνη για την Εκπαίδευση, ιδίως αυτήν που σχετίζεται άμεσα με την εργασία. Επιπλέον συνεχίζεται το ενδιαφέρον χρήσης τεχνολογιών HR για μία πιο σύγχρονη και οικονομική διαχείριση.

Ωστόσο η ατομική απόδοση και η απόδοση του τμήματος παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο πλέον και στους τομείς Παραγωγής (εκτός από τον παραδοσιακό τομέα πωλήσεων) ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται οι εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων. Από τις επιχειρήσεις, που απάντησαν στην τρίτη έρευνα HR Pulse, το 58% είναι ελληνικές, το 42% είναι διεθνείς, το 48% έχουν τζίρο πάνω από 100 εκατ. ευρώ, το 53% έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους, το 30% είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, το 21% εμπορικές, το 9% χρηματοοικονομικές, το 18% φαρμακοβιομηχανίες, το 15% fmcg και το 6% τεχνολογικές και λοιπές.

Χάνουν τη δουλειά τους λόγω κατάθλιψης

Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες από 21.000 ημέρες χαμένου χρόνου εργασίας σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Ωστόσο, παρά το μέγεθος του προβλήματος, σχεδόν ένα στα τρία διευθυντικά στελέχη ανέφεραν ότι δεν διέθεταν επίσημη υποστήριξη ή πόρους για να διαχειριστούν τους υπαλλήλους που έχουν κατάθλιψη, ενώ ποσοστό 43% ζήτησε καλύτερες πολιτικές και νομοθεσία για την προστασία των υπαλλήλων. Η κατάθλιψη αποτελεί το κύριο πρόβλημα στον τομέα της ψυχικής υγείας ανθρώπων σε παραγωγική ηλικία, καθώς πάνω από 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα παρουσιάσουν κατάθλιψη σε κάποια φάση της ζωής τους.

Η έρευνα IDEA (Impact of Depression in the Workplace in Europe Audit–Επιπτώσεις της Κατάθλιψης στον Εργασιακό Χώρο στην Ευρώπη) διεξήχθη σε πάνω από 7.000 άτομα στην Ευρώπη και κατέδειξε ότι το 20% των συμμετεχόντων έχει διαγνωσθεί με κατάθλιψη σε κάποια χρονική στιγμή. Το υψηλότερο ποσοστό ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο (26%) και το χαμηλότερο στην Ιταλία (12%). Μεταξύ των εργαζομένων που πάσχουν από κατάθλιψη, οι εργαζόμενοι στη Γερμανία (61%), τη Δανία (60%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (58%) ήταν εκείνοι που είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρουν άδεια λόγω της κατάθλιψής τους, ενώ τις λιγότερες πιθανότητες είχαν οι εργαζόμενοι στην Τουρκία (25%).

Το κόστος για την κατάθλιψη υπολογίστηκε στα €92 δισεκατομμύρια το 2010 στην ΕΕ ενώ πάνω από το 50% του συνολικού κόστους που σχετίζεται με την κατάθλιψη προκύπτει από τις περιπτώσεις μείωσης της παραγωγικότητας λόγω συστηματικής απουσίας από την εργασία (αναρρωτική άδεια) και από τις περιπτώσεις συστηματικής μη αποδοτικής παρουσίας στην εργασία (παρουσία στην εργασία παρά την ασθένεια). Παρά τα υψηλά ποσοστά συστηματικής απουσίας από την εργασία λόγω της κατάθλιψης, ένας στους τέσσερις ανθρώπους δήλωσε ότι δεν ανέφερε στον εργοδότη του ότι υπέφερε από κατάθλιψη.

Από αυτούς, ένας στους τρεις ανέφερε ότι αισθάνθηκε ότι θα διακινδύνευε τη θέση εργασίας του στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας. Τα γνωστικά συμπτώματα της κατάθλιψης (δυσκολίες συγκέντρωσης, αναποφασιστικότητα ή/και προβλήματα μνήμης) επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο εργασίας και την παραγωγικότητα, ενώ παρατηρούνται σε ποσοστό 94% στη διάρκεια ενός επεισοδίου κατάθλιψης. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η αναγνώριση των συμπτωμάτων αυτών είναι χαμηλή καθώς όταν ζητήθηκε να αναγνωριστούν τα, μόνο το 33% ανέφερε τα προβλήματα μνήμης, το 44% τη δυσκολία λήψης αποφάσεων και το 57% τα προβλήματα συγκέντρωσης. Αντίθετα, το 88% αναγνώρισε την έλλειψη διάθεσης ή τη θλίψη ως σύμπτωμα της κατάθλιψης.

Μεταξύ των διευθυντικών στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα, περίπου ο ένας στους τρεις ανέφερε ότι δεν υπήρχε κανένας επίσημος φορέας υποστήριξης για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης των υπαλλήλων. Η υψηλότερη έλλειψη υποστήριξης ήταν στη Γερμανία (44%) και η χαμηλότερη στην Τουρκία (10%). Τα διευθυντικά στελέχη στο Ηνωμένο Βασίλειο (55%) είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να λάβουν υποστήριξη από το τμήμα ανθρώπινων πόρων της εταιρείας τους, ενώ τα διευθυντικά στελέχη στην Τουρκία είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να λάβουν υποστήριξη από έναν ιατρό (79%).

Έρευνα «Into the gap» από την Randstad και την SEO

H σύγχρονη αγορά εργασίας θα επωφεληθεί μακροπρόθεσμα, παρόλο που οι γενικότερες τάσεις δεν έχουν αλλάξει και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση έχει επιφέρει μεταβολές στις εργασιακές προβλέψεις. Συνεχίζει να υπάρχει επιβράδυνση στην αύξηση του πληθυσμού, αυξάνεται η ανάγκη για άτομα ανώτερου μορφωτικού επιπέδου, αλλά συγχρόνως υπάρχει και ανάγκη για ανειδίκευτους εργάτες. Αυτό που παρατηρείται στη αγορά εργασίας είναι ελλείψεις και πλεονάσματα σε όλους τους τομείς. Ανεξάρτητα από την πληθώρα διαθέσιμων υποψηφίων για εργασία, κλάδοι όπως, της υγείας και των επιστημών (sciences) καθώς και αυτοί που απασχολούν τις ειδικότητες των μηχανικών αντιμετωπίζουν δυσκολία στον εντοπισμό ανθρώπινου δυναμικού με τα κατάλληλα προσόντα. Συνεπώς υπάρχει μια σαφής αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτό είναι ένα από τα ευρήματα της έρευνας τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου.

Η αγορά εργασίας που λειτουργεί αποτελεσματικά χαρακτηρίζεται από μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλουν στην παραγωγικότητα και στην οικονομική ανάπτυξή. Αυτές οι μετακινήσεις προκύπτουν είτε από ανθρώπους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας μετά το πέρας το σπουδών τους, είτε μετά από περίοδο ανεργίας, είτε όταν προκύπτει μετάβαση από τη μια εργασία σε μια άλλη. Η αυξημένη κινητικότητα οδηγεί επομένως σε λιγότερες αναντιστοιχίες και κενές θέσεις εργασίας. Αναντιστοιχίες προκύπτουν και όταν οι εργαζόμενοι έχουν ελλιπή προσόντα ή το αντίθετο, παραπάνω προσόντα από όσα απαιτούνται για μια θέση εργασίας. Επίσης, όταν η γνώση και η εμπειρία τους δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την Randstad η ανάπτυξη της αγοράς εργασίας θα στηριχθεί μεταξύ άλλων στη χάραξη πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την κινητικότητα μεταξύ των θέσεων εργασίας, των κλάδων της οικονομίας, και των γεωγραφικών περιοχών.

Οι κλάδοι που εμφανίζουν ελλείψεις θα χρειαστούν περιθώριο για να αναπτυχθούν. Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Σε αυτές τις συνθήκες τα ιδιωτικά και δημόσια γραφεία απασχόλησης μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράγοντες μετάβασης. Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα πρέπει να επέλθει ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, και των προγραμμάτων ανάπτυξης. Καθώς οι εργασιακές ρυθμίσεις διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών θα πρέπει να αναθεωρήσουν τον τρόπο που βλέπουν την αγορά εργασίας σχετικά με τη νομοθεσία, τα επιδόματα ανεργίας, την εκπαίδευση και τις συντάξεις.

20ο ALBA Career Forum

Έχοντας καθιερωθεί ως θεσμός στην αγορά εργασίας, η εκδήλωση έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους τελειόφοιτους του ALBA με εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας, ώστε να διερευνήσουν από κοινού προοπτικές για νέες επαγγελματικές συνεργασίες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 69 φοιτητές από τα εξής ακαδημαϊκά προγράμματα: MBA πλήρους φοίτησης, Professional MBA, MSc in Finance, MSc in International Business and Management, MSc in Business for Lawyers, MSc in International Shipping and Finance, MSc in Marketing και MSc in Strategic HRM. Παράλληλα, έλαβαν μέρος 70 διακεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από 100 υψηλόβαθμα στελέχη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια του Career Forum πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.100 συνεντεύξεις. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών τόνισαν για ακόμη μία χρονιά το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, τον επαγγελματισμό και το δυναμικό προφίλ των σπουδαστών.

ΠΕΨΑΕΕ: «Γέφυρες Απασχόλησης»

Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός εξειδικευμένου μοντέλου υποστηριζόμενης απασχόλησης των ανθρώπων με ψυχικές δυσκολίες, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκού θεσμικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην ποιοτική και ποσοτική πρόσβαση αυτών των ανθρώπων στην ελεύθερη αγορά εργασίας αλλά και τη διευκόλυνση της παραμονής τους στην απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτής της Πράξης, θα λάβουν χώρα προγράμματα κατάρτισης ανθρώπων με ψυχικές δυσκολίες σε επαγγελματικά αντικείμενα, για τα οποία υπάρχει ανάγκη στην αγορά εργασίας, σε συνεργασία με το ΚΕΚ του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Η κατάρτισή τους θα περιλαμβάνει 250 ώρες πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ο ρόλος της πρακτικής άσκησης είναι διττός: (α) οι άνθρωποι με ψυχικές δυσκολίες να μάθουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας και (β) οι εργοδότες να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις πραγματικές δυνατότητες τους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κατάρτισης η πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα την περίοδο 18/2/2013–30/4/2013. Πληροφορίες: 210 8818946, 6977 4535 77, 6973 648724

HCA/EMCC Greece: «Το Coaching στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching (HCA/EMCC Ελλάδας) που εκπροσωπεί την κοινότητα του coaching στην Ελλάδα, οργανώνει στις 11 Οκτωβρίου, την πρώτη επίσημη εκδήλωση του στην Αθήνα, με θέμα «Το Coaching στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές». Το HCA/EMCC Ελλάδας ιδρύθηκε εδώ και 3 χρόνια και με την ευκαιρία της πρόσφατης ολοκλήρωσης μέσα στο 2012 όλων των νομικών διαδικασιών ιδρύσεως, προσκαλεί όλα τα μέλη του Συνδέσμου, καθώς και όσους ενδιαφέρονται για το coaching να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις του τομέα αυτού, σε μια εορταστική εκδήλωση στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, στην Πλατεία Συντάγματος. Η εκδήλωση θα καλύψει τα έξης θέματα: α) Η πραγματική εικόνα του coaching στην Ελλάδα με παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας αγοράς 2011 (coaches, coachees), β) παρόν και μέλλον του coaching στις εταιρείες με τοποθέτηση των εκπροσώπων του τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και γ) το coaching ως κοινωνική προσφορά μέσα από την εμπειρία και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Solidarity Coaching» του HCA/EMCC στο 2012. Στους κύριους ομιλητές θα είναι η πρόεδρος του HCA/EMCC Greece Αλεξάνδρα Ελευθερίου, η πρόεδρος του ΣΔΑΔΕ, Μάρθα Μυλωνά και η πρόεδρος του ΕΕΔΕ/ΕΙΜΑΔ, Μαίρη Γεωργιάδου. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και η Lise Lewis, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Coaching και Mentoring (EMCC). Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 18.00 ενώ οι παρουσιάσεις και η συζήτηση θα διαρκέσουν από τις 18.20 έως τις 20.30.

Mediterranean College: Ειδικό Πρόγραμμα Επιδότησης Διδάκτρων 50%

Το Mediterranean College, αντιλαμβανόμενο τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που πλήττουν κυρίως τους νέους πτυχιούχους, που δεν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, τους προσφέρει την εξαιρετική δυνατότητα, μέσω ενός Ειδικού Προγράμματος Επιδότησης Διδάκτρων, να αποκτήσουν ένα ισχυρό Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Οι παραπάνω επιδοτήσεις που αποσκοπούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των νέων πτυχιούχων, των ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ) και των εργαζόμενων που δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, και παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Mediterranean College, αφορούν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα MSc Marketing Management & MA Management, που προσφέρονται σε συνεργασία με το University of Derby, UK. H παραπάνω επιδότηση (έκπτωση 50%), προσφέρεται σε Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων έως 28 ετών, Ανέργους (εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ) και Εργαζόμενους-Στελέχη Επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Πληροφορίες:210 8899600, [email protected], www.medcollege.edu.gr

Ημερίδα Γνωριμίας με το DEREE

Υποψήφιοι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το DEREE-The American College of Greece συμμετέχοντας στο DISCOVER DEREE DAY που διοργανώνεται την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012, 10 π.μ.–3 μ.μ. Το πρόγραμμα του DISCOVER DEREE DAY περιλαμβάνει: ξενάγηση στο campus 264 στρεμμάτων του DEREE στην Αγία Παρασκευή και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, παρακολούθηση μαθημάτων Communication Theories, Music ή Management Principles όπου ο υποψήφιος εξοικειώνεται με τη μέθοδο διδασκαλίας και το μαθησιακό περιβάλλον του DEREE. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης του DEREE, συναντήσεις με καθηγητές από όλες τις ειδικότητες και συμβούλους που θα εξηγήσουν λεπτομερώς στους υποψήφιους τα επιμέρους προγράμματα. Τα μαθήματα για το εντατικό φθινοπωρινό προπτυχιακό πρόγραμμα (Bachelor’s) του DEREE ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου. Πληροφορίες: http://www.acg.edu/news/discover-deree-day, 210 6009800.

CEO Clubs Greece: «Walking in the Dark»

Κύριος ομιλητής θα είναι ο διεθνούς φήμης επιστήμονας Dr. Srini Pillay, πρωτοπόρος σε θέματα Νευροεπιστημών, κλινικός καθηγητής στο Harvard Medical School, CEO του Neurobusiness Group και πιστοποιημένος Coach υψηλόβαθμων στελεχών για πάνω από 10 χρόνια, ενώ εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες και έχει επηρεάσει πολλούς ηγέτες στο τρόπο που διαχειρίζονται το φόβο και την πίεση στην καθημερινότητά τους. Το Workshop & Forum θα διαρκέσει μια ημέρα και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρωί θα διεξαχθεί Workshop αποκλειστικά για 50 CEOs με θέμα «Rewiring Your Innovation DNA», όπου ο S.Pillay, θα συνεργαστεί στενά με τους συμμετέχοντες παρουσιάζοντας τις τεχνικές, με τις οποίες οι ηγέτες μπορούν να ενεργοποιήσουν τα «κυκλώματα» του εγκεφάλου και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους. Το απόγευμα θα ακολουθήσει Forum με θέμα «Brain-Based Strategies to Manage Risk in the Complete Unknown» στο οποίο θα λάβουν μέρος CEOs και Επιχειρηματίες μαζί με τις διοικητικές τους ομάδες. Εκεί, ο S.Pillay θα αναλύσει τις δυνατότητες του εγκεφάλου που θα βοηθήσουν στη διαχείριση του φόβου και του άγχους. Ελέγχοντας τους παράγοντες αυτούς, η εξεύρεση λύσεων σε περιπτώσεις αδιεξόδου αποδεικνύεται εφικτή και πραγματοποιήσιμη.