Δράση ΕΚΕ από το ίδρυμα Citi

Ειδικότερα, πρόκειται για δωρεά 2.000.000 δολαρίων, ως μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «Pathways to Progress». Μέσω του διετούς προγράμματος, Rescuing Futures, το Ίδρυμα Citi προσφέρει σε νεαρούς πρόσφυγες 16-24 ετών και σε ευάλωτες ομάδες νέων στην Ελλάδα, την Ιορδανία και τη Νιγηρία επαγγελματική εκπαίδευση και χρηματική υποστήριξη για έναρξη επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι το 2017 η Citi Ελλάδος μέσω του Ιδρύματος Citi, συνεχίζει να συγχρηματοδοτεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εικονική Επιχείρηση του Junior Achievement και παράλληλα, έχει αναλάβει την αποκλειστική χρηματοδότηση του προγράμματος επιχειρηματικής εκπαίδευσης Business Coaching Center της PRAKSIS.

25 προγράμματα e-Learning από το ΟΠΑ

Τα προγράμματα, πολλά εκ των οποίων προσφέρονται για πρώτη φορά, είναι οργανωμένα σε 6 κατηγορίες Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, Μάνατζμεντ & Στρατηγική, Τεχνολογίες Πληροφοριών, Χρηματοοικονομικά & Λογιστική, Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων και Επιχειρηματικότητα. Η διδασκαλία τους γίνεται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως από καθηγητές του Ιδρύματος και εκπαιδευτές με πολύχρονη διδακτική εμπειρία.

Παρέχουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα και καλύπτουν μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών. Όλα τα προγράμματα προσφέρονται με δίδακτρα. Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν.

Η AXA δημιουργεί νέο εργασιακό περιβάλλον

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η αύξηση της παραγωγικότητας, η ταχύτερη ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας και η βέλτιστη χρήση σύγχρονων εργαλείων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της δέσμευσης του ανθρώπινου δυναμικού και την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αιχμή του δόρατος αποτελεί η πρωτοβουλία «I am AXAually Home» για την εργασία μία φορά την εβδομάδα από το σπίτι, και η δημιουργία νέων γραφείων στη Θεσσαλονίκη που συστεγάζουν το υποκατάστημα της ΑΧΑ στη Βόρεια Ελλάδα και τα δύο γραφεία αποκλειστικού δικτύου, σύμφωνα με το πνεύμα «One AXA».

«Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, επενδύουμε στη δημιουργία νέων γραφείων και δείχνουμε έμπρακτα τη στρατηγική μας κατεύθυνση για ανάπτυξη, δέσμευση και ισορροπημένη ζωή των ανθρώπων μας» ανέφερε η Άννα Μανιάτη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑΧΑ Ελλάδας. «Αποτελώντας μία εταιρεία που έχει ως αποστολή να στηρίζει τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα, ξεκινάμε πάντα από τους δικούς μας ανθρώπους» είπε ο Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ στην Ελλάδα.

Αύξηση 89% στα έσοδα εννιαμήνου για την Convert Group

Ρόλο στην μεγάλη ανάπτυξη έπαιξε και το eRetail Audit, η παγκόσμια καινοτομία της εταιρείας στην μέτρηση μεριδίων αγοράς καταναλωτικών αγαθών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το δωδεκάμηνο θα κλείσει με τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ εκτιμά ότι ο ρυθμός αυτός θα διατηρηθεί και για το 2018. Τα 4 business units που πλέον καθοδηγούν την πορεία της Convert Group είναι το eConsulting BU, το eMarket Research BU, το eTalent Recruiting BU και το eSkills Training BU, το οποίο ενισχύεται μετά την απορρόφηση των δραστηριοτήτων της eSkills Center.

O Παναγιώτης Γκεζερλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Convert Group, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα είναι καλά, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουμε δυνατότητες για ακόμα καλυτέρα. Αυτό που θεωρούμε όμως πολύ σημαντική εξέλιξη είναι ότι γυρίσαμε σε μεγάλο βαθμό το μοντέλο της εταιρείας σε επαναλαμβανόμενα έσοδα και ότι και τα 4 BUs μας καταγράφουν ταυτόχρονα μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης».

Αύξηση 33,29% κύκλου εργασιών για την Epsilon Net

Μετά από σημαντική αύξηση των εγκαταστάσεων σε εμπορολογιστικές εφαρμογές της πλατφόρμας PYLON, στις εφαρμογές PYLON horeca, αλλά και σε εγκαταστάσεις Payroll & HR, ο κύκλος εργασιών του ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2017 σημείωσε σημαντική αύξηση 33,29% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Α εξαμήνου 2017 διαμορφώθηκε στα 6.681,24 χιλ. ευρώ έναντι 5.012,66 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο εξαμήνου 2016.

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο

Ταυτόχρονα, βελτιώνεται και η καταναλωτική εμπιστοσύνη κυρίως λόγω λιγότερο δυσμενών προβλέψεων για την ανεργία. Η ανάκαμψη του δείκτη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 είναι συμβατή µε τον θετικό ρυθμό µεγέθυνσης της οικονοµίας και η ενίσχυσή του κατά τους τελευταίους µήνες είναι συνεπής µε την προσδοκία ότι ο ρυθµός αυτός θα έχει επιταχυνθεί, τουλάχιστον κατά το τρίτο τρίµηνο του έτους.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, αν και ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα από αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης, η βελτίωσή του είναι αξιοσηµείωτη. Αντανακλά κατά κύριο λόγο τη σηµασία που είχε η άµβλυνση της αβεβαιότητας σχετικά µε την οµαλή πορεία του προγράµµατος, όπως σε κάποιο βαθµό και την καλή πορεία του τουρισµού.

Ξεκίνησε το .Net Coding School

Τα Coding Schools είναι hands-on εκπαιδεύσεις στις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες παγκοσμίως, διαρκούν 8 εβδομάδες το καθένα και σκοπό έχουν να ενισχύσουν τα IT skills ατόμων που διαθέτουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

Ξεκίνησε ο 8ος κύκλος VentureGarden

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από κοινού από το Anatolia School of Business του American College of Thessaloniki (ACT), μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη και το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece στην Αθήνα, με τη υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative-THI). Οι υποβολές για τον όγδοο κύκλο του εντατικού προγράμματος μαθημάτων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του www.venturegarden.gr, από τις 4 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2017. Τα μαθήματα πρόκειται να ξεκινήσουν στις 13 Νοεμβρίου 2017, αφού  προηγηθεί η φάση αξιολόγησης και επιλογής των τελικών συμμετεχόντων.

Σεμινάριο για τη «Διαχείριση Προσωπικής Ενέργειας και Χρόνου»

Το σεμινάριο βοηθάει τους συμμετέχοντες να επιτυγχάνουν περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ενέργειας, και να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας τους. Εστιάζει στους παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπική ενέργεια, στους τρόπους αναπλήρωσης των ενεργειακών αποθεμάτων και στην συνδυαστική διαχείριση ενέργειας και χρόνου. Ενδεικτικά, στα περιεχόμενα του σεμιναρίου περιλαμβάνονται θέματα όπως η διαχείριση και αναπλήρωση προσωπικής ενέργειας στον εργασιακό χώρο, η ισορροπημένη εναλλαγή δράσης και αδράνειας, η διάκριση μεταξύ σημαντικού και επείγοντος, η διαχείριση ανεπιθύμητων παρεμβάσεων και διακοπών κ.ά.

Τιμητική Διάκριση για την Ελένη Δούκα

Στο Τάγμα του Ακαδημαϊκού Φοίνικα, που είναι από τα παλαιότερα στην Ευρώπη, συγκαταλέγονται προσωπικότητες εντός και εκτός Γαλλίας, που προάγουν, με το εκπαιδευτικό έργο τους, τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό. Η έγκριση για την απονομή αυτής της διάκρισης που αποτελεί ανώτατη τιμητική διάκριση της Γαλλικής Δημοκρατίας και δίνεται από τη Γαλλική Κυβέρνηση. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η σύζυγος του Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, Βίβιαν Αβραμοπούλου, ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Διονύσης Κοδέλας, ο Χρήστος Ζαμπούνης, η Ιωάννα Γκελεστάθη κ.ά.