--> 

Linkage: 36ο Μάθημα Ηγεσίας από την L. Wiseman

Το πρόγραμμα θα εστιάσει στις βασικές αρχές που διαφοροποιούν τους Πολλαπλασιαστές Ηγέτες από τους Ελαχιστοποιητές Ηγέτες. Θα αναδείξει τον τρόπο προσέλκυσης των κορυφαίων ταλέντων και την εξάλειψη των προβλημάτων που σχετίζονται με ένα μη ανεπτυγμένο εργατικό δυναμικό. Τέλος, θα προβάλλει τον τρόπο που επιτυγχάνεται η καινοτομία μέσα σε έναν οργανισμό, με τη νοημοσύνη των ατόμων που υφίστανται ήδη μέσα σε αυτόν, ενώ θα ακολουθήσει workshop με την ενεργητική συμμετοχή όλων των μελών του Linkage Network. Πληροφορίες: 210-8021179 και www.linkagegreece.com.

WEF: «Προοπτικές της παγκόσμιας ατζέντας»

Πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη, τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις αποφάσεις θέτουν επικεφαλής των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν για το 2015 την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, την ανεργία των νέων και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. Στη Β. Αμερική, η μείωση των ανισοτήτων, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η κλιματική αλλαγή είναι μείζονος σημασίας. Στην Ασία οι κύριες προκλήσεις είναι οι γεωπoλιτικές εντάσεις, οι διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η διαχείριση του αυξανόμενου εξαστισμού, ενώ στη Λατινική Αμερική είναι η διαφθορά, η εκπαίδευση και οι αυξανόμενες ανισότητες. Τέλος, στη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική, η επίμονη ανεργία των νέων, οι πολιτικές μεταβάσεις και οι κοινωνικές εντάσεις έρχονται επικεφαλής του καταλόγου με τις προκλήσεις του 2015.

Doing Business 2015: Πιο ανταγωνιστικό το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Συνολικά, από την έκθεση του 2010 μέχρι τη φετινή έκθεση (Doing Business 2015), η Ελλάδα έχει ανεβεί 48 θέσεις στην κατάταξη. Κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας έχει διαδραματίσει η μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους έναρξης μιας επιχείρησης, κυρίως μέσω της θέσπισης των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, της μείωσης του αρχικού κεφαλαίου για την έναρξη ανώνυμης εταιρείας και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, καθώς και τη θέσπιση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ).

Ως προς το κριτήριο της έναρξης επιχείρησης, η Ελλάδα κατατάσσεται φέτος στην 52η θέση από την 57η πέρυσι, με τις διαδικασίες να έχουν μειωθεί στις 5 (κοντά δηλαδή στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 4,8 ημέρες), το κόστος να ανέρχεται σε 2,2% του κατά κεφαλήν εισοδήματος (μικρότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 3,4%) ή 151,10 ευρώ, ενώ το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί είναι μηδενικό. Έτσι, στην Ελλάδα απαιτούνται 13 ημέρες έναντι 9,2 που είναι ο μέσος όρος των χωρών ΟΟΣΑ. Στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης του Doing Business τερμάτισε για μια ακόμη χρονιά η Σιγκαπούρη, ενώ δεν παρατηρείται καμία αλλαγή και στις επόμενες έξι θέσεις της κατάταξης.

Εκτός από την Ελλάδα, μεγάλη πρόοδο σημείωσαν σχεδόν όλες οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, με την Πορτογαλία να κατατάσσεται στην 25η θέση από την 31η πέρυσι, την Ισπανία στην 33η θέση από την 52η πέρυσι και την Ιταλία να ανεβαίνει στην 56η από την 65η θέση πέρυσι.

Κομισιόν: SME Performance Review

Συγκεκριμένα, η Eλλάδα απώλεσε 27% των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούσαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 33% της προστιθέμενης αξίας που παρήγαγαν, ενώ ο αριθμός τους μειώθηκε περισσότερο από 200.000. Tο BEA αναφέρει ότι η χώρα μας κατατάσσεται σε χειρότερη θέση σε σχέση με τον μέσο όρο της E.E. στην κατάταξη «Eπισκόπηση Eπιδόσεων Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων» (SME Performance Review), σε σχέση με όλους τους επιμέρους δείκτες: δεύτερη ευκαιρία, διεθνοποίηση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενιαία αγορά, δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, δεξιότητες, επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Kομισιόν σχετικά με τις επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις οικονομίες της E.E. και της Eλλάδας για το έτος 2013, προκύπτει ότι συνολικά υπάρχει ανάκαμψη, είναι όμως άνιση και δεν ακολουθεί ακόμη μια σταθερή τροχιά, ενώ επισημαίνει ότι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην E.E. είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να γίνουν πολιτικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να ενισχυθεί η τάση διεθνοποίησής τους, η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, η ανάδειξη της καινοτομίας και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

ILO: Μελέτη για την αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας

Πιο αναλυτικά το 26,8% των εργαζομένων αντρών και το 15,0% εργαζομένων γυναικών θεωρείται εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Την ίδια στιγμή, το 21,8% των εργαζομένων αντρών και των 25,6% των εργαζομένων γυναικών στην Ελλάδα είναι «υποεκπαιδευμένο», δηλαδή έχει εκπαίδευση κατώτερη εκείνης που απαιτεί η δουλειά του.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αυστρία οι υπερεκπαιδευμένοι αποτελούν το 58%, στην Τσεχία το 50%, στη Δανία το 34%, στην Εσθονία το 39%. στη Γαλλία το 28%, στη Γερμανία το 11,8%, στην Ουγγαρία το 37%, στην Ισλανδία το 30%, στην Ιρλανδία το 33%, στην Ιταλία το 13,9%, στη Λετονία το 43%, στη Λιθουανία το 31%, στο Λουξεμβούργο το 27%, στην Ολλανδία το 11,2%, στη Νορβηγία το 16,6%, στην Πολωνία το 13,9%, στη Ρουμανία το 25%, στη Σλοβακία το 49,9%, στη Σλοβενία το 36%, στην Ισπανία το 13,8%, στη Σουηδία το 27,0%, στην Ελβετία το 13,4% και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 13%.  Σύμφωνα με τον ΙLO η αναντιστοιχία δεξιοτήτων αποτελεί ένα βασικό εμπόδιο στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.

Ε.Ε.: «European Vacancy and Recruitment Report 2014»

Οι νέοι στην Ευρώπη προσλαμβάνονται κυρίως ως σερβιτόροι, υπάλληλοι γραφείου, νοσηλευτές, μάγειροι και εργάτες στη γεωργία. Αυτά αναφέρονται στην έκθεση της Κομισιόν «European Vacancy and Recruitment Report 2014». Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έκθεση καταγράφει τη θλιβερή πρωτιά στις απολύσεις που έχουν γίνει μέσα στην κρίση, αλλά και τη χειρότερη επίδοση σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις. Σύμφωνα με την Κομισιόν, στον κλάδο της φροντίδας υγείας, αναλογικά τις περισσότερες προσλήψεις κάνουν το Λουξεμβούργο, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιταλία και η Λετονία. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που κάνουν απολύσεις στον κλάδο αυτό.

Στον κλάδο των νέων τεχνολογιών, οι χώρες όπου γίνονται αναλογικά οι περισσότερες προσλήψεις είναι η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Εσθονία και η Βουλγαρία. Στον οικονομικό – χρηματοπιστωτικό κλάδο, οι περισσότερες προσλήψεις γίνονται στη Λετονία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο, στην Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Η Γερμανία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μεταξύ των χωρών – μελών της Ε.Ε., ξεπερνώντας το 2,5%.

Αντιθέτως η Ελλάδα κατέχει την 8η τελευταία θέση, ενώ παρουσιάζει και τη χειρότερη επίδοση στις προσλήψεις ανέργων μεταξύ των χωρών – μελών της Ε.Ε., μιας και από τους 1,2 εκατομμύρια ανέργους, μόλις οι 77 χιλιάδες προσελήφθησαν. Η Ελλάδα, επίσης, είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε. στην οποία οι προσλήψεις υψηλά ειδικευμένου προσωπικού ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις λιγότερο ειδικευμένου προσωπικού.

BMW Hellas: Επίσημος Χορηγός του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας

Ως υποστηρικτής της προσπάθειας αυτής, δημιούργησε φέτος και τη BMW
Team, μία ομάδα στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι της εταιρείας, στενοί συνεργάτες
αλλά και πιστοί φίλοι της μάρκας. Την προετοιμασία της ομάδας μήνες πριν τον μεγάλο
αγώνα, ανέλαβε η Μαρία Πολύζου, Πρέσβειρα Μαραθωνίου Δρόμου, Προπονήτρια
δρόμων αντοχής, Πρωταθλήτρια και κάτοχος του Ρεκόρ Ελλάδος στο Μαραθώνιο δρόμο Φειδιππίδειος Άθλος Αθήνα –Σπάρτη- Αθήνα 524 χλμ.

 

Mondelez Hellas: «Από καρδιάς» με δράσεις των εργαζομένων

Πιο συγκεκριμένα, εργαζόμενοι προσέφεραν ενημέρωση σχετικά με την ισορροπημένη διατροφή σε ομάδες παιδιών ηλικίας 4- 15 ετών των Παιδικών Χωριών SOS στην Βάρη και στο Πλαγιάρι καθώς και στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας μέσω εκπαιδευτικών, ομαδικών παιχνιδιών που ανέπτυξε το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και εξειδικευμένοι διατροφολόγοι του ΣΕΒ- ΙΒΕΠΕ. Επιπρόσθετα, ασχολήθηκαν με την οργάνωση και τη διευκόλυνση διαφόρων εργασιών λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS και των Παιδικών Χωριών SOS, τακτοποιώντας και οργανώνοντας διάφορους χώρους όπως το φαρμακείο, τη βιβλιοθήκη, την ιματιοθήκη, προετοιμάζοντας snacks και συσκευάζοντας δώρα, ενώ ταυτόχρονα, διάφορα προϊόντα της εταιρείας προσφέρθηκαν σε όλους τους οργανισμούς. Όλες οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Από καρδιάς» που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση και ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

ManpowerGroup: Your first EURES job

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μια από τις κυριότερες δράσεις της Νεολαίας σε κίνηση – εμβληματικής πρωτοβουλίας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και της πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους νέους». Η ManpowerGroup Greece συμβάλλοντας για άλλη μία φορά στη διαμόρφωση πρακτικών λύσεων για την ανεργία στην Ελλάδα, επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την συνολική ευθύνη του έργου σε 6 χώρες, συμπεριλαμβάνοντας τη χώρα μας για πρώτη φορά σε ένα παρόμοιας εμβέλειας  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας. Το πρόγραμμα αφορά σε νέους 18-30 ετών από το χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων που θέλουν να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση για 6 μήνες σε χώρες όπου ο τουρισμός έχει επίσης μεγάλη βαρύτητα, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Πληροφορίες www.yourfirsteuresjob.gr

Impact: Πρώτη αίτηση πιστοποίησης στο Association for Coaching

Η παρουσίαση έγινε στη Βουδαπέστη, κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου του οργανισμού, στις 29 Οκτωβρίου. Το νέο σύστημα εισάγει 4 βαθμίδες πιστοποίησης, διαχωρίζοντας πλέον με σαφήνεια το επίπεδο κατάρτισης που προσφέρει το εκάστοτε πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης αυτής διαδικασίας, οι Βασίλης Αντωνάς και Bernd Leygraf προσέφεραν στήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρακολουθώντας και επηρεάζοντας την τελική μορφή του εγχειρήματος.

Ως εκ τούτου, το Diploma in Executive Coaching and Organisational Development της Impact, κατέθεσε την πρώτη, πιλοτική, αίτηση πιστοποίησης παγκοσμίως. Η πιστοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους σε επίπεδο 4, που είναι και το ανώτατο (Advanced Diploma).