--> 

Νέο ρεκόρ της ανεργίας στην Ιταλία

Με 13,4%, το ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από τότε καθιερώθηκε στην Ιταλία η κατάρτιση μηνιαίων (2004) και τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων (1977). Το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον Οκτώβριο και κατά 0,9% σε ένα χρόνο. Στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε επίσης σε νέο ρεκόρ 43,9%, καταγράφοντας αύξηση 0,6% σε ένα μήνα και 2,4 μονάδες σε ένα χρόνο. Ο αριθμός των ανέργων της ηλικιακής αυτής ομάδας ανέρχεται σε 729.000.

Σύμφωνα με διορθωμένα στοιχεία βάσει των εποχικών διακυμάνσεων, ο αριθμός όσων αναζητούσαν εργασία ανερχόταν σε 3,457 εκατομμύρια το Νοέμβριο, ενώ τον ίδιο μήνα ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 22,310 εκατομμύρια, μικρότερος κατά 0,2% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Αντίθετα στη Γερμανία, η αγορά εργασίας κατέγραψε νέα απροσδόκητη μείωση της ανεργίας στο 6,5% και μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση του αριθμού των ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Υπηρεσία για την απασχόληση (CVS).

Το ποσοστό ανεργίας σε διορθωμένα στοιχεία βάσει των εποχικών διακυμάνσεων ήταν τον Δεκέμβριο 6,5%, ενώ αναμενόταν σταθερό σε σχέση με το Νοέμβριο που ήταν 6,6%. Ο αριθμός των ανέργων στην πρώτη οικονομία της Ευρώπης μειώθηκε επίσης τον τελευταίο μήνα του 2014 κατά 27.000 άτομα, περισσότερο από ότι αναμενόταν στις προβλέψεις που υπολόγιζαν μια μείωση κατά 5.000.

Στη Γερμανία οι υψηλότεροι οι μισθοί των διευθυντικών στελεχών

Η διαφοροποίηση σχετίζεται ως ένα βαθμό με τις πιέσεις που ασκούνται στις βρετανικές εταιρείες τόσο από την κοινή γνώμη όσο και από τους επενδυτές για συγκράτηση στις αποδοχές των στελεχών των εισηγμένων επιχειρήσεων, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Το Βέλγιο και η Γαλλία πληρώνουν λιγότερο, ενώ τις χαμηλότερες αποδοχές έχουν συγκριτικά με τις άλλες χώρες τα στελέχη των ολλανδικών επιχειρήσεων. Η έρευνα συμπεριέλαβε 512 εισηγμένες εταιρείες εκτός χρηματοπιστωτικού κλάδου σε πέντε χώρες, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο.

Αναφορικά, με τις διευθυντικές απολαβές, η έρευνα έδειξε ότι η χρήση μακροπρόθεσμων μισθολογικών κινήτρων έδωσε τη δυνατότητα στα στελέχη των γερμανικών εταιρειών να αποκομίσουν υψηλότερες απολαβές από τους συναδέλφους τους στη Βρετανία. Συνολικά, τα δύο τρίτα των γερμανικών επιχειρήσεων προχώρησαν σε αύξηση των διευθυντικών αποδοχών το 2013, ενώ στις αντίστοιχες βρετανικές οι αποδοχές διατηρήθηκαν ανέπαφες ή μειώθηκαν.

Οι νέες πολιτικές στο χώρο της εργασίας και της ασφάλισης

Στην εκδήλωση «10 λόγοι για να είμαστε μαζί» που πραγματοποίησε ο ΣΔΑΔΕ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014, τα θέματα σχέσεων επιχειρήσεων και επιθεωρήσεων εργασίας, η ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών και σχέσεων με το δημόσιο καθώς και αυτά της εφαρμογής της φορολόγησης των παροχών, των αδειών και υπερωριών ήταν αυτά που συγκέντρωσαν πλήθος ερωτημάτων και τοποθετήσεων από την πλευρά των στελεχών που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Ανάμεσα στα αποτελέσματα της εκδήλωσης προέκυψε και η πρόθεση διοργάνωσης κοινών workshops ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ με τα μέλη του ΣΔΑΔΕ με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των παραπάνω οργανισμών και των επιχειρήσεων.

Νέα 3ετής συλλογική σύμβαση εργασίας στον ΟΤΕ

Η νέα σύμβαση, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΤΕ, καθιερώνει νέο μισθολόγιο για τους νεοπροσλαμβανόμενους, ενισχύοντας τον εισαγωγικό μισθό, με τις κατώτατες αποδοχές να διαμορφώνεται στα 755 ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τα σημερινά δεδομένα της αγοράς. Με βάση τη νέα σύμβαση, για όσους εργάζονται σήμερα στον ΟΤΕ –τακτικό προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου– για την επόμενη τριετία: διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας καθώς η εταιρεία δεσμεύθηκε να μην προχωρήσει σε απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους, διατηρείται η μεσοσταθμική μείωση 11% της προηγούμενης σύμβασης, σε σχέση με το μισθολόγιο του 2011, αλλά διατηρείται και το μειωμένο εβδομαδιαίο ωράριο στις 35 ώρες.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η ένταξη στη μητρική εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. της πλειονότητας των εργαζομένων της OTEplus, θυγατρικής του ομίλου, με τους νέους μισθούς και πρόσθετες παροχές που ενισχύουν το εισόδημά τους. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα τηλεφωνικά κέντρα της εξυπηρέτησης πελατών στην OTEplus, σύμφωνα με τον ΟΤΕ, θα μεταφερθούν σε άλλη θυγατρική του ομίλου και οι συμβάσεις εργασίας τους θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Τέλος, συμφωνήθηκε ο εξορθολογισμός μια σειράς επιδομάτων και παροχών στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Σταθερό το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο παρέμεινε σταθερό στο 11,5%. Στην «Ε.Ε. των 28» η ανεργία διαμορφώθηκε στο 10% τον Νοέμβριο, σημειώνοντας ελαφριά πτώση σε σχέση με τον Οκτώβριο (10,1%), με συνολικά 24,4 εκατομμύρια ανέργους στην Ε.Ε. και 18,4 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη αντίστοιχα. Η ανεργία των νέων διαμορφώθηκε στο 23,7% (έναντι 23,9% τον Νοέμβριο του 2013) και στην Ε.Ε. στο 21,9% (έναντι 23,2% τον Νοέμβριο του 2013).

Αναλυτικότερα, τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ε.Ε. καταγράφονται στην Ελλάδα (25,7% τον Σεπτέμβριο), την Ισπανία (23,9%) και την Κύπρο (16,8%), και αντίστοιχα τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Αυστρία (4,9%), στη Γερμανία (5%), στη Μάλτα και στην Τσεχία (5,8%). Τέλος, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων της Ισπανίας και της Ελλάδας ακολουθεί η Ιταλία (43,9%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε Γερμανία (7,4%), Αυστρία (9,4%) και Ολλανδία (9,7%).

Θεσμοθετήθηκε ο μητρικός θηλασμός στην Ελλάδα

 Όπως αναφέρει ο Νόμος η θεσμοθέτηση έγινε με στόχο τη διευκόλυνση των θηλαζουσών μητέρων και ως εκ τούτου θα δημιουργηθούν χώροι θηλασμού σε δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, σε αερολιμένες, σε λιμένες, σε σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σε σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε χώρους άθλησης, σε εμπορικά κέντρα, καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Επίσης, οι εργαζόμενες θηλάζουσες μητέρες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μπορούν να αντλούν με έκθλιψη και να αποθηκεύουν το μητρικό γάλα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους και εντός του χώρου που ορίζεται από το φορέα εργασίας τους, και ο οποίος ονομάζεται χώρος θηλασμού στην Εργασία. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας θα οργανωθούν προγράμματα και δράσεις προαγωγής του μητρικού θηλασμού, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των γυναικών και φορέων με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών και παρεμβάσεων και μετά την έξοδο από το μαιευτήριο, ενώ τέλος, συνίσταται στο Υπουργείο Υγείας «Μητρώο Επιμορφωτών για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού».

Συμβουλευτική υποστήριξη σε 400 επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον απολογισμό του Ινστιτούτου, οι 60 εξ αυτών έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας σε επίπεδο οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας (όπως ανάπτυξη νέων προϊόντων, ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων), μέσα από την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων καινοτομίας.

Επιπλέον, 200 επιχειρήσεις συμμετέχουν στη συμβουλευτική υποστήριξη για την ωρίμαση, ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων δράσης για επιχειρηματικά δίκτυα και συστάδες επιχειρήσεων, ενώ 120 επιχειρήσεις έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά διήμερα σεμινάρια επιμόρφωσης σε θέματα καινοτομίας και συνεργασιών, τα οποία έλαβαν χώρα σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Αθήνα και Ηράκλειο.

Παράλληλα, περίπου 20 επιχειρήσεις συμμετείχαν σε δράσεις υποστήριξης για την προστασία και αξιοποίηση του διανοητικού τους κεφαλαίου, καθώς και σε δράσεις επιχειρηματικής διαμεσολάβησης που περιλαμβάνουν την υποστήριξη συμμετοχής τους σε επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό και την οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β).

Επίδομα μητρότητας για 4 μήνες από τον ΟΑΕΕ

Τον περασμένο Οκτώβριο μάλιστα, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας στις γυναίκες άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) έπειτα και από παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη. Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, το ύψος του επιδόματος μητρότητας θα είναι 150 ευρώ και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 4 μηνών στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που είναι άμεσα ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ. Έτσι, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση του Οργανισμού, περίπου 3.000 ασφαλισμένες ετησίως θα μπορούν να λάβουν την οικονομική αυτή ενίσχυση.

Πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης

Την ηλεκτρονική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από την ΗΔΙΚΑ παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης. Η πρόσβαση στο ασφαλιστικό βιογραφικό θα γίνεται με τους κωδικούς στο Τaxis και τον ΑΜΚΑ του κάθε ασφαλισμένου, ενώ μελλοντικά το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα: θα ενημερώνει για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα υπολογίζει τη σύνταξη, ακόμη και στις πιο σύνθετες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και θα ανοίξει το δρόμο για την έκδοση και καταβολή της πρώτης σύνταξης μέσα σε λίγες ημέρες μέσω του Ενιαίου Κέντρου Απονομής Συντάξεων που δρομολογείται να γίνει σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και την προβλεπόμενη διασύνδεση με όλα τα Ταμεία.

Με την πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης θα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή συνοπτικά τα διαστήματα ασφάλισης σε κάθε φορέα και με την επιλογή εκτύπωση θα έχουν αναλυτικά την πλήρη ανάλυση του χρόνου ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εκτιμήσουν το συνολικό χρόνο ασφάλισης τους, να διαπιστώσουν έγκαιρα πιθανές ελλείψεις ή σημεία που χρήζουν διόρθωσης αλλά και να παρακολουθούν κάθε μήνα την απρόσκοπτη ενημέρωση του λογαριασμού τους.

Προγράμματα κατάρτισης για 15.000 ανέργους

Ο υφυπουργός Εργασίας Γιάννης Πλακιωτάκης συνυπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους ή και κλαδικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα – logistics, εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και λιανικό εμπόριο. Αναλυτικότερα, για το λιανικό εμπόριο οι ωφελούμενοι θα είναι 4.000 άνεργοι και ο προϋπολογισμός της παρέμβασης 10,4 εκατ. ευρώ.

Για το εξαγωγικό εμπόριο οι ωφελούμενοι θα είναι 4.500 νέοι σε ηλικία άνεργοι και ο προϋπολογισμός της παρέμβασης θα ανέλθει στα 11,7 εκατ. ευρώ. Για τα logistics οι ωφελούμενοι θα είναι 2.500 άνεργοι και ο προϋπολογισμός 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τον τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών, προϋπολογισμού 10,4 εκατ. ευρώ οι ωφελούμενοι είναι 4.000 άνεργοι. Σημειώνεται ότι οι δράσεις περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών, πιστοποίηση προσόντων και συμβουλευτική και το επίδομα ανά άνεργο υπολογίζεται στα 5 ευρώ την ώρα συν 6,45% εργοδοτικές εισφορές για την ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.