SAP: «Aνάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης»

Παράλληλα, θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα για μια ευρωπαϊκή στρατηγική και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε πρόσφατα το όραμά της, υποστηρίζοντας τις θέσεις της όπως, μεταξύ άλλων:

• Εκπαίδευση εργατικού δυναμικού: Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αγορά. Πολλές δουλειές αναμένεται να αλλάξουν ή – σε ακραίες περιπτώσεις- να αντικατασταθούν από μηχανές. Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη και να μην χρειάζεται να την ανταγωνίζονται.

• Περισσότερη έρευνα και καινοτομία: Η Ευρώπη χρειάζεται ομάδες έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, και γι’ αυτόν τον λόγο Πανεπιστήμια, εταιρείες και κυβερνήσεις θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Αρκετά υποσχόμενα προγράμματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε διαφορετικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα, τα οποία, ωστόσο, πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική και καλύτερη οργάνωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Κώδικας συμπεριφοράς για τις επιχειρήσεις: Η βιομηχανία θα πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη των όποιων ανησυχιών υπάρχουν, αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η SAP θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία ενός ειδικού κώδικα διαχείρισης της  Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις ο οποίος οφείλει να εξασφαλίζει ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας  θα εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές αξίες και τα ηθικά και νομικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την SAP, επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ευρεία και ταχεία υιοθέτηση τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ΜΜΕ πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες συχνά δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα και την τεχνογνωσία για την  επιτυχημένη  εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα big data και το Internet of Things. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως σημειώνεται, μία πιθανή λύση θα ήταν η επιχορήγησή τους.

Πρωτοβουλία ΕΚΕ από το TUI Magic Life Candia Maris

Φέτος, οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου έκαναν πράξη την αλληλεγγύη, στηρίζοντας το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου για άτομα με εγκεφαλική παράλυση «Φροντίδα». Συγκεκριμένα, το προσωπικό του ξενοδοχείου και η διοίκηση του Όμιλου Επιχειρήσεων Μεταξά, συμμετείχαν στην ετήσια λαχειοφόρο αγορά και παράλληλα φιλοξένησαν στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου πέντε εκπροσώπους του Συλλόγου, συνδράμοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση του έργου του στην Κρήτη.

«Diploma in Evidence-based Coaching» από το Athens Coaching Institute

Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, περιλαμβάνει περισσότερες από 250 διδακτικές ώρες και στοχεύει στην κατάρτιση επαγγελματιών που θα είναι έτοιμοι να παρέχουν Coaching υπηρεσίες σε επαγγελματίες, στελέχη και επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν προχωρημένες δεξιότητες και θα εξασκηθούν με πραγματικούς πελάτες. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε  δύο κύκλους: ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει 7 Διήμερα Βιωματικά Εργαστήρια (Workshops) και ο δεύτερος την υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

Κριτήρια επιλογής εργοδότη: Δίκαιες αμοιβές και καλό εργασιακό περιβάλλον

Πρώτο βασικό εύρημα της έρευνας αποτελεί η διαχρονικά αυξητική τάση του ποσοστού των στελεχών που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς, τουλάχιστον μία φορά στην επαγγελματική τους ζωή. Συγκεκριμένα, το 64% των ερωτώμενων, που αυτή τη στιγμή εργάζονται, δήλωσε ότι έχει βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας τουλάχιστον μία φορά, με το 32% να αναφέρει ότι χρειάστηκε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών για να επανατοποθετηθεί στην αγορά, ενώ το 15% χρειάστηκε 6-11 μήνες. Ωστόσο, για πρώτη φορά φαίνεται να εμφανίζει πτωτική πορεία η τάση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, αν και ακόμα σημαντικός αριθμός υποψηφίων εξετάζει την πιθανότητα αναζήτησης ευκαιριών εκτός Ελλάδας (22%).

Παράλληλα, στην πλειοψηφία τους, οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι διαθέτουν το «πακέτο» των τυπικών και ποιοτικών προσόντων που αναζητούν οι επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 98% δήλωσε ότι διαθέτει σε υψηλό βαθμό εργασιακό ήθος, 91% ομαδικότητα, 90% ευελιξία και προσαρμοστικότητα και το 89% απάντησε πως διαθέτει επίσης οργανωτικές ικανότητες. Τα χαμηλότερα ποσοστά αντίστοιχα εντοπίστηκαν σε δεξιότητες, όπως το επιχειρηματικό πνεύμα (68%), μαθηματικές γνώσεις (60%) και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (54%).

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής εταιρείας/ εργοδότη, οι δίκαιες αμοιβές, το καλό εργασιακό περιβάλλον, η ηθική, η διαφάνεια και η συνεχής προσαρμογή στις εξελίξεις για διατήρηση ανταγωνιστικότητας τοποθετούνται στην κορυφή της λίστας. Τέλος, σχετικά με τον βαθμό στον οποίο υφίσταται η ισότητα και η διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο η πλειοψηφία των ερωτώμενων δήλωσε ότι οι εταιρείες δεν έχουν εφαρμόσει, σε ικανοποιητικό βαθμό πολιτικές που προάγουν τις δύο αυτές έννοιες, παρά το γεγονός πως οι πολιτικές αυτές είναι απαραίτητες για την προσέλκυση ταλέντων στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν σε ποσοστό 87% ότι άτομα που δεν διαθέτουν ευρύ και ποιοτικό κύκλο γνωριμιών δεν διαθέτουν συνήθως ίσες ευκαιρίες πρόσληψης με τα άτομα που έχουν διευρυμένο και ποιοτικό δίκτυο. Επίσης, το 80% συμφώνησε ότι η πιθανότητα εγκυμοσύνης καθιστά τις γυναίκες λιγότερο επιθυμητές για μία θέση εργασίας και το 76% ότι η κρίση έχει εντείνει το φαινόμενο της αντικατάστασης στελεχών με πολυετή εμπειρία από άτομα με μικρότερη εμπειρία, χωρίς οι εταιρείες να εξασφαλίζουν την ομαλή εκπαίδευση και προετοιμασία τους για τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν.

Επίσκεψη του Great Practices Forum στον ΟΠΑΠ

Ο Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος και η Isabelle Moser, Chief People Officer, υποδέχθηκαν τους συμμετέχοντες στις καινούργιες εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Λεωφόρο Αθηνών. Με σύντομη αναφορά στην επιχειρηματική στρατηγική του ΟΠΑΠ προς την επίτευξη του Οράματος 2020, ο D. Cope επεσήμανε τη σπουδαιότητα της εταιρικής κουλτούρας στο ταξίδι αλλαγής που έχουν ξεκινήσει από το 2016, καθώς αυτή έχει ορισθεί ως ένας από τους βασικούς της πυλώνες.

Η I. Moser έκανε λόγο για τις 4 αξίες που μετουσιώνουν την εταιρική κουλτούρα και δεν είναι άλλες από τη Διασκέδαση, τον Δυναμισμό, το Πάθος και την Ακεραιότητα. Η ίδια σημείωσε ότι οι αξίες αυτές προέκυψαν από τους ίδιους τους ανθρώπους του ΟΠΑΠ έπειτα από συναντήσεις και workshops που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 2 μηνών με εργαζομένους από διάφορες ομάδες του ΟΠΑΠ.

Στη συνέχεια η ομάδα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ώστε οι 1.200 εργαζόμενοί τους να δηλώνουν υπερήφανοι και να κατατάσσουν τον Όμιλο στις εταιρείες με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Χαρμαντζή, Talent Acquisition Team Head ανέλυσε τις πρακτικές που περιλαμβάνονται στον τομέα της Προσέλκυσης.

Η Αιμιλία Στέλιαρου, Learning & Development Team Head, ανέπτυξε με τη σειρά της τις πρακτικές που έχουν διαμορφώσει για την Ανάπτυξη των εργαζομένων πραγματοποιώντας ειδική αναφορά στην Οpapacademy, η οποία λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2017. Αναφορικά με τη Διατήρηση των εργαζομένων και τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε αυτό έκαναν λόγο η Μπέττυ Γιώγα, Total Rewards & Employee Relations Team Director και η Πία Καϊκτσάκη, Facilities Management Team Director.

Τέλος, η Ντόρα Οικονόμου, Internal Communications & Engagement Team Director, αναφέρθηκε στις πρακτικές που εντάσσονται στον πυλώνα της Δέσμευσης των εργαζομένων και όλες τις ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί για αυτήν. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ομίλου.

2 στις 3 επιχειρήσεις αύξησαν τις δαπάνες τους για ενέργειες ΕΚΕ

Το 1/4 σχεδόν (24%) των επιχειρήσεων δαπανά από 200.000 έως 1 εκατ. ευρώ, ενώ το 14% των επιχειρήσεων δαπανά από 1 εκατ. έως και 5 εκατ. ευρώ. Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ICAP, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια, αλλά το ασταθές και γεμάτο προκλήσεις οικονομικό περιβάλλον αποτελεί τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των δράσεών της.

Ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της ΕΚΕ και φαίνεται ότι την κατατάσσουν αρκετά ψηλά στις επιχειρηματικές τους δράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΚΕ θεωρείται πολύ ή πάρα πολύ σημαντική στο 89% των επιχειρήσεων του δείγματος, ποσοστό αυξημένο κατά 5% σε σχέση την περσινή έρευνα. Ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός ότι σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις αύξησαν τα έξοδά τους για ενέργειες ΕΚΕ το 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, αφού το 66% θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης / εφαρμογής των πρακτικών της κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα και μόλις το 2% του δείγματος θεωρεί ότι η ΕΚΕ εφαρμόζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες επιχειρήσεις. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία με ποσοστό 22% και το οικονομικό κόστος με 20% θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις».

Ελληνική Πρωτοβουλία: Καλωσόρισε μέλη της διασποράς στην Ελλάδα

Το Venture Fair της Ελληνικής Πρωτοβουλίας λειτούργησε ως μια πλατφόρμα σύνδεσης μεταξύ 10 υποσχόμενων νεοφυών επιχειρήσεων και της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Την επόμενη μέρα, οι αντιπρόσωποι του ΤΗΙ συμμετείχαν στο πρώτο Diaspora Summit που διοργανώθηκε από τον οργανισμό, συζητώντας μεταξύ άλλων το πώς οι δεσμοί μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς και της πατρίδας τους μπορούν να ισχυροποιηθούν με τρόπο που να είναι συμβατός με τις οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα καθώς και να είναι επωφελής για την Ελληνική κοινωνία. Μεταξύ άλλων, έθιξαν τα θέματα της φιλανθρωπίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, που παραμένουν στο επίκεντρο της αποστολής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, από την ίδρυση της το 2012.

Το 61% των εργοδοτών δυσκολεύεται στην εύρεση εργαζομένων

Παράλληλα, ως κύριοι λόγοι δυσκολίας κάλυψης θέσεων εργασίας αναδείχθηκαν η έλλειψη απαιτούμενης εμπειρίας (27%), τεχνικών δεξιοτήτων (25%), διαθέσιμων υποψηφίων (17%), η προσδοκία υψηλότερης αμοιβής σε σχέση με την προσφερόμενη (12%) και η έλλειψη προσωπικών δεξιοτήτων (7%). Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό των εργοδοτών που αντιμετωπίζει δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με τα απαιτούμενα προσόντα ανέρχεται στο 45%, ποσοστό, αφενός, αυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2016.

Οι εργοδότες στην Ιαπωνία εξακολουθούν να καταγράφουν τη μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης ταλέντου (89%), ενώ την πρώτη πεντάδα με τα υψηλότερα ποσοστά συμπληρώνουν οι: Ρουμανία (81%), Ταϊβάν (78%), Χονγκ Κονγκ (76%) και Βουλγαρία (68%). Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη – μετακίνηση κατά μία θέση συγκριτικά με την 8η θέση που κατείχε το 2016. Αναφορικά με τις θέσεις που καταγράφουν τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης για το 2018 στη χώρα μας εντοπίζονται στον τομέα των «Επαγγελματιών Πωλητών», ενώ ακολουθεί η ειδικότητα των «Τεχνικών» και οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Επαγγελματίες Υγείας και οι Εξειδικευμένοι Υπάλληλοι Γραφείου εισέρχονται για πρώτη φορά στη λίστα των 10 θέσεων εργασίας με τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης στην Ελλάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στην κορυφή των θέσεων που οι εργοδότες δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν, εντοπίζονται οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες» με τους Επαγγελματίες Πωλητές να παραμένουν δυσεύρετοι (2η θέση), ενώ  ακολουθούν οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα και σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της έλλειψης ταλέντου το 64% των εργοδοτών στην Ελλάδα σημείωσε ότι η σημαντικότερη στρατηγική είναι η παροχή επιπρόσθετης εκπαίδευσης και ανάπτυξης στο υπάρχον προσωπικό. Αυτή η προσέγγιση εμφανίζεται πρώτη στη σειρά των στρατηγικών και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το 53% των εργοδοτών αναζητά τρόπους ανάπτυξης των δεξιοτήτων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. Δεύτερη στρατηγική για το 49% των Ελλήνων εργοδοτών είναι η προσαρμογή των απαιτήσεων των ρόλων στην επαγγελματική εκπαίδευση και εμπειρία των υποψηφίων, ενώ τρίτη σε σειρά (33%) αποτελεί η ανεύρεση εναλλακτικών μοντέλων εργασίας.

Νέο πληροφοριακό σύστημα για την Μαθητεία

Ειδικότερα στόχος της νέας πλατφόρμας θα είναι η βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.

Σημειώνεται ότι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης θα υποστηρίζει τη δράση της Μαθητείας, όπως ανασχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και καθορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης του θεσμού της μαθητείας που θα διασυνδέει μαθητευόμενους και επιχειρήσεις στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των περιορισμένων πόρων μέσω της αξιοποίησης των υπαρχουσών δομών.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 20,2% η ανεργία τον Απρίλιο

Ο αριθμός των ανέργων, εποχικά προσαρμοσμένος, μειώθηκε κατά 93.632 άτομα τον Απρίλιο, σε ετήσια βάση, και ανήλθε στα 949.726 άτομα. Στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, που δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, το ποσοστό μειώθηκε στο 42,3% από 44,2% τον ίδιο μήνα του 2017. Ωστόσο και οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 1.242 άτομα σε ετήσια βάση στους 3.763.377. Μεγάλη παραμένει η ψαλίδα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ήταν στο 24,7% τον Απρίλιο και στου άνδρες στο 16,5%. Σημειώνεται ότι κυβέρνηση προβλέπει πως το ποσοστό της ανεργίας θα υποχωρήσει στο 18,4% φέτος, από 19,9% πέρυσι.