Gallup: Έρευνα για τους εργοδότες

Συγκεκριμένα, το 35% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι προτιμούν να έχουν άντρα εργοδότη σε σύγκριση με το 23% που προτιμούν γυναίκα, στην έρευνα που πραγματοποίησε η Gallup σε 2.059 άτομα, ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν ότι δεν έχει σημασία το φύλο του αφεντικού τους. Το 63% των γυναικών εξέφρασε άποψη για το φύλο του εργοδότη τους σε σύγκριση με το 52% των αντρών.

Παρότι συνεχίζει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, το ποσοστό των εργαζομένων που προτιμά γυναίκα έχει αυξηθεί κατά 18% τις τελευταίες έξι δεκαετίες, ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα έχει μειωθεί κατά 31% το ποσοστό αυτών που προτιμούν άντρα. Από τους ερωτηθέντες πάντως το 54% έχει άντρα εργοδότη, το 30% έχει γυναίκα και οι υπόλοιποι δεν έχουν εργοδότη. Ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας πάντως έχει και η ηλικία, καθώς οι νεότεροι, από 18 έως 34, τείνουν να προτιμούν άντρα και οι μεγαλύτεροι, από 35 έως 54, γυναίκα.

Ανδροκρατούμενες οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας, που διενεργήθηκε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, για λογαριασμό του Τομέα Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) του τμήματος Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στις μεγάλες επιχειρήσεις των χωρών μελών της Ευρώπης των 27, τις θέσεις διευθυνόντων συμβούλων, στη συντριπτική πλειοψηφία, κατέχονται από άνδρες (ποσοστό 97,6%), ενώ στις συνθέσεις των διοικητικών συμβουλίων μόνο το 8,9% των μελών είναι γυναίκες.

Η αδικία σε βάρος των γυναικών αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι από τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις, το 60% είναι γυναίκες και το 40% άνδρες, το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών ανέρχεται σε 26,390 ευρώ και των ανδρών 34,377 ευρώ και το ποσοστό απασχόλησης είναι 75,8% για τους άνδρες και 62,5% για τις γυναίκες. Από την έρευνα επιβεβαιώνεται ακόμα, ότι οι άνδρες με ανήλικα παιδιά, κάτω των 12 ετών, μπορούν να εργάζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (απασχολείται το 90,3%), ενώ στους μερικώς απασχολούμενους το 75% είναι γυναίκες.

Η έρευνα διενεργήθηκε στις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις και στις 80 που εμπίπτουν στην Οδηγία, ενώ καταγράφηκε και η άποψη των στελεχών στις ελληνικές επιχειρήσεις, για το τι γνωρίζουν για την Οδηγία και τι πιστεύουν οι ίδιοι, μέσα από μια μελέτη και μια έρευνα γνώμης αντίστοιχα.

Πορτογαλία: Χάθηκε μία στις επτά θέσεις εργασίας από το 2008

Μάλιστα, τα δύο τρίτα εξ αυτών αφορούν την περίοδο αφότου τέθηκε σε ισχύ το πρόγραμμα διεθνούς χρηματοοικονομικής στήριξης της χώρας τον Μάιο του 2011. «Η αγορά εργασίας δεν γνώρισε καμιά βελτίωση μετά την έναρξη» του προγράμματος στήριξης ανέφερε η ΔΟΕ παρουσιάζοντας σχετική έκθεσή της στη Λισαβόνα. «Στην πραγματικότητα η αύξηση της ανεργίας εντάθηκε τα δύο τελευταία χρόνια», και «ορισμένες ενδείξεις επιβράδυνσης δεν εμφανίστηκαν παρά μόλις τελευταία».

Το ποσοστό της ανεργίας στην Πορτογαλία υποχώρησε το δεύτερο τρίμηνο στο 16,4% έναντι 17,7% που ήταν τους πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς. Ωστόσο, η μείωση αυτή παραμένει εύθραυστη και η κυβέρνηση προβλέπει νέα άνοδο του ποσοστού της ανεργίας στο 17,7% το 2014. «Οι περικοπές στους μισθούς και στα κοινωνικά προγράμματα, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των φόρων, μείωσε τα εισοδήματα των οικογενειών και την κατανάλωση», σχολίασε ο Ρέιμοντ Τόρες, διευθυντής του τμήματος έρευνας της ΔΟΕ. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή θεωρείται απαραίτητο να «τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα υποστήριξης της απασχόλησης που θα υποστηρίζεται σε κλίμακα Ευρωζώνης».

Αυξήθηκαν κατά 1,2 εκατ. οι άνεργοι στην Ιταλία από το 2007

«Το ποσοστό των πολιτών οι οποίοι εργάζονται μειώθηκε σχεδόν κατά 2% τα τελευταία δυο χρόνια», ήταν ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας. Το 2007 οι άνεργοι που αναζητούσαν εργασία επί δώδεκα και πλέον μήνες ήταν το 46,8% του ενεργού πληθυσμού, ενώ το 2012 είχαν φτάσει το 52,5%. Από το 2007 ως σήμερα το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε κατά 5,4% για τους Ιταλούς με απολυτήριο γυμνασίου και κατά 3% για τους πολίτες που φοίτησαν μόνον σε δημοτικό σχολείο.

Κάτι που αποδεικνύει, τονίζουν οι παρατηρητές, ότι η ύφεση πλήττει πρώτα από όλα τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Όσον αφορά την ανεργία των νέων, το υπουργείο Εργασίας της Ιταλίας υπογράμμισε ότι στις νότιες περιφέρειες της χώρας το ποσοστό της πλέον αγγίζει το 45%. Οι νέοι από δεκαπέντε ως είκοσι τεσσάρων ετών που δεν δουλεύουν και δεν σπουδάζουν σε πανιταλική κλίμακα φθάνουν το 21%, ενώ στις κύριες περιφέρειες της Κάτω Ιταλίας (Καλαβρία, Σικελία, Καμπανία) το ποσοστό τους ξεπερνά το 30%.

ΟΟΣΑ: Η κρίση στέρησε την ευημερία από τους Έλληνες

 Ειδικότερα, πάνω από το μέσο όρο ήταν όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας, στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής και στην προσωπική ασφάλεια. Χαμηλότερα από το μέσο όρο ήταν όσον αφορά την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, το εισόδημα και τον πλούτο, την ενασχόληση με τα κοινά, τις θέσεις εργασίας και τις αποδοχές, τις κοινωνικές διασυνδέσεις, την κατοικία, την υποκειμενική ευημερία και την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η Ελλάδα κατέγραψε μεταξύ του 2007 και του 2011 μία σωρευτική μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 23%, που ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών του Οργανισμού. Μεταξύ του 2007 και του 2010, η ανισότητα στο εισόδημα της αγοράς αυξήθηκε κατά 2%, πάνω από το μέσο όρο του Οργανισμού που ήταν 1,2%. Η μεγαλύτερη επίπτωση της κρίσης, αναφέρει η έκθεση, στην ευημερία των πολιτών προέκυψε από τη μείωση της απασχόλησης και την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη ζωή τους μειώθηκε από 59% το 2007 σε 34% το 2011, το χαμηλότερο ποσοστό στον ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια της κρίσης μειώθηκε επίσης η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς και τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία. Οι διαφορές στην ευημερία μεταξύ των δύο φύλων, που κατά κανόνα είναι υπέρ των ανδρών, μειώθηκαν στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες.

Έκθεση Κομισιόν: Επιστροφή στην ανάπτυξη και μείωση μισθών

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στο κεφάλαιο για την Ελλάδα με τίτλο «Είναι ορατή η οικονομική ανάκαμψη», η Επιτροπή θεωρεί πως υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις που παραπέμπουν στο ότι η ύφεση στην Ελλάδα φαίνεται να υποχωρεί. Οι μισθοί ωστόσο θα συνεχίσουν να μειώνονται. Συνολικά η κατά κεφαλήν αποζημίωση θα μειωθεί κατά 7% φέτος και κατά 1,5% τον επόμενο χρόνο και αναμένεται να ταθεροποιηθεί το 2015. Το έλλειμμα θα μειωθεί φέτος στο 4% του ΑΕΠ.

Επιπρόσθετα, αναιμική ανάπτυξη και υψηλή ανεργία στην Ευρωζώνη για το 2014 προβλέπει η έκθεση καθώς οι Βρυξέλλες χαμήλωσαν τον πήχυ για τους ρυθμούς ανάπτυξης το επόμενο έτος στο 1,1% (από 1,2% την άνοιξη και 1,4% στις αρχές του 2013), προβλέποντας παράλληλα ότι η ανεργία θα παραμείνει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα.

ΕΕ: Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα για το 2014-2015

Τα συνολικά κονδύλια πό την εν λόγω Πρωτοβουλία ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ και θα διατεθούν σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και μαθητείας σε ευρωπαϊκές περιφέρειες, όπου η ανεργία των νέων ξεπερνά το 25%. Όλες οι ελληνικές περιφέρειες, πλην των Ιονίων Νησιών, είναι επιλέξιμες για να λάβουν χρηματοδότηση. Τα κονδύλια από την Πρωτοβουλία θα είναι διαθέσιμα από 1ης Ιανουαρίου 2014 και θα πρέπει να απορροφηθούν μέχρι το τέλος του 2015.

Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να υποβάλλουν τα προγράμματά τους έως το τέλος του 2013. Στόχος, είναι η στήριξη αποκλειστικά νέων ανθρώπων, από 15 έως 25 ετών, οι οποίοι δεν σπουδάζουν, δεν εκπαιδεύονται ή δεν εργάζονται. Σημειώνεται ότι τα συνολικά κονδύλια που προβλέπονται στον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ (2014-2020) για τη στήριξη των νέων, ανέρχονται σε 6 δισ. ευρώ.

Έπειτα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίστηκε το ποσό αυτό να κατανεμηθεί εμπροσθοβαρώς, δηλαδή τη διετία 2014- 2015 στις ευρωπαϊκές περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων ξεπερνά το 25%.

Ημερίδα από το ALBA και τη Citi Ελλάδος

Στην εκδήλωση θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Mobilize Youth Employability in Greece Initiative, μία πρωτοβουλία της Citi Ελλάδας, που χρηματοδοτεί το Citi Foundation και υλοποιεί το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA. Θα παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα ερευνητικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες διαμόρφωσης της νεανικής απασχολησιμότητας στην Ελλάδα σήμερα, καθώς και τα αποτελέσματα αντίστοιχων ευρωπαϊκών ερευνών. Η εκδήλωση θα αποτελέσει ένα φόρουµ ανταλλαγής απόψεων και ιδεών από όλους τους εμπλεκόμενους για την ανάπτυξη των μελλοντικών προοπτικών απασχόλησης των νέων στη χώρα.

ΔΩΔΩΝΗ: Πρόγραμμα προσλήψεων και δημιουργία Ακαδημίας

Ήδη η εταιρεία έχει εντάξει στο δυναμικό της στελέχη τόσο σε νεοσύστατες θέσεις στους τομείς των οικονομικών τμημάτων καθώς και του τμήματος πληροφοριακών συστημάτων, όσο και σε κενές θέσεις όπως ο τομέας της διαχείρισης της παραγωγής.
 
Σημαντική στήριξη στους εργαζομένους της εταιρείας αποτελεί και η νέα πρωτοβουλία Ακαδημία ΔΩΔΩΝΗ, που στόχο έχει την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, προκειμένου να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς εργασίας τους.

Παράλληλα, με αφορμή τον εορτασμό 50 χρόνων της ΔΩΔΩΝΗΣ, η εταιρεία θα αναλάβει πλήρως την κατάρτιση δεξιοτήτων πληροφορικής για 50 παιδιά εργαζομένων.

Douleftaras.gr: Νέα πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν εργασίες εξ αποστάσεως, όπως web/graphic design, προγραμματισμός, μεταφράσεις ή δηµόσιες σχέσεις, καθώς επίσης και εργασίες που απαιτούν φυσική παρουσία, όπως ιδιαίτερα μαθήματα, τεχνικές εργασίες, personal trainers ή κηπουρική. Δημιουργήθηκε από μία ομάδα νέων ανθρώπων από το χώρο της πληροφορικής, του design, του marketing και του business development, µε σκοπό να διευκολύνει την ανάληψη εργασίας χωρίς μεσάζοντες, δίνοντας την ευκαιρία στον κάθε πολίτη να αξιοποιήσει τις ικανότητές του, αλλά και να εντοπίσει άλλους χρήσιμους επαγγελματίες, µε ευκολία και διαφάνεια.