Η μέθοδος διακοπής του καπνίσματος Allen Carr στη BNP Paribas

Η ιδέα προέκυψε όταν η τράπεζα άκουσε τους προβληματισμούς εργαζομένων, οι οποίοι αν και ήθελαν να διακόψουν αυτή τη συνήθεια δυσκολεύονταν. Έτσι, εξετάστηκαν διάφορες διαθέσιμες θεραπευτικές μέθοδοι μέχρι η εταιρεία να καταλήξει στην Allen Carr, η οποία προτάθηκε και στο προσωπικό στη Γαλλία, στα κεντρικά της BNP Paribas. Δε βασίζεται σε φάρμακα ή υποκατάστατα νικοτίνης αλλά στον εντοπισμό των αιτιών που οδηγούν σε κάθε τσιγάρο. Στις 24 Ιουνίου, 15 στελέχη της τράπεζας συγκεντρώθηκαν σε μια ολοήμερη συνεδρία και από τότε διέκοψαν όλοι το κάπνισμα.

Η τράπεζα το 2007, με αφορμή την απαγόρευση του καπνίσματος στη Γαλλία, εγκαινίασε την anti-smoking πολιτική της. Το κάπνισμα απαγορεύτηκε στους χώρους της και διαμορφώθηκαν δωμάτια με ειδικό εξαερισμό. Η πρωτοβουλία στέφθηκε με επιτυχία καθώς εφαρμόστηκε σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες.

Η χρησιμότητα της δια βίου εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες

Στο προσεχές μέλλον, οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού, η οποία υπολογίζεται να φτάσει στο 9% μέχρι το 2030 και της αύξησης του πληθυσμού που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 55 έως 64 ετών κατά 1,3% ανά έτος.

Παρόλο που έχει πλέον αποδειχθεί η σημασία της διατήρησης των ικανών στελεχών σε μία εταιρεία και τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με την πρόσληψη νέου προσωπικού χωρίς εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς, η δια βίου εκπαίδευση δεν έχει υιοθετηθεί αποτελεσματικά εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Adecco Institute σε συνεργασία με το Jacobs University εντόπισαν έναν αριθμό εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν για να κλείσει το κενό δεξιοτήτων λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Από την πλευρά των εργαζομένων το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η εσφαλμένη εντύπωση πως μια επένδυση σε ανάπτυξη γνώσεων δεν θα έχει χρησιμότητα λόγω της επερχόμενης συνταξιοδότησής τους. Σημαντικό επίσης πρόβλημα αποτελεί το μεγάλο διάστημα κατά το οποίο δεν έχουν λάβει κάποια επίσημη εκπαίδευση.

Από την πλευρά των εργοδοτών πρόβλημα αποτελούν η έλλειψη πόρων αλλά και τα στερεότυπα που επικρατούν σχετικά με το πέρας των χρόνων και τις συνέπειές τους στην ικανότητα αφομοίωσης της γνώσης. Το πρώτο πρόβλημα αφορά κυρίως μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις – μόνο το 37% αυτών προσφέρουν δυνατότητες εκπαίδευσης στο προσωπικό, σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες επιχειρήσεις που το ποσοστό φτάνει το 95%. Η γενικότερη αντίληψη που κυριαρχεί είναι πως οι νέοι εργαζόμενοι αφομοιώνουν καλύτερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι πιο ευέλικτοι και δημιουργικοί, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας χαρακτηρίζονται κυρίως για τους ηθικές τους αρχές και την ποιότητα στην εργασία τους, καθώς και για την αφοσίωσή τους στην εταιρεία. Παρόλα αυτά έρευνα σχετικά με τις γνωστικές ικανότητες αποδεικνύει πως η παραπάνω αντίληψη αποτελεί στερεότυπο που στην πραγματικότητα δεν υφίσταται.

Επέκταση του προγράμματος SAP University Alliance

Τα δύο ακαδημαϊκά αυτά ιδρύματα έρχονται να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το λογισμικό της SAP στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να καταρτίσουν επαγγελματικά τα στελέχη του αύριο. Μέσω του προγράμματος SAP University Alliances, τα συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα αποκτούν άμεση πρόσβαση στις λύσεις λογισμικού της SAP, δίνοντας την ευκαιρία σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές να αξιοποιήσουν πρακτικά τεχνολογικά εργαλεία και πόρους, μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών.

Παράλληλα, οι νέες συνεργασίες καταδεικνύουν την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία του ρόλου της τεχνολογίας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου ακαδημαϊκού προγράμματος. Μόλις δυο μήνες μετά την επίσημη έναρξη του προγράμματος στην Ελλάδα, οι συνεργαζόμενοι με τη SAP ακαδημαϊκοί οργανισμοί ανέρχονται ήδη στους τρεις, καθώς είχε προηγηθεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η πολιτική της WIND για τη διακοπή του καπνίσματος

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και αφορούσαν σε ενημερωτικές συναντήσεις εργαζομένων με προσκεκλημένη την Πνευμονολόγο Χ. Γκράτζιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, που παρουσίασε εναλλακτικούς τρόπους διακοπής του καπνίσματος όπως τα Κέντρα Διακοπής Καπνίσματος αλλά και προϊόντα που βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν απορίες και αντάλλαξαν απόψεις με την ιατρό ως προς τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία τους αλλά και τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσουν προκειμένου να το διακόψουν.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, πραγματοποιήθηκε εθελοντική μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα στον οργανισμό και σχετική ενημέρωση για το βαθμό καταπόνησης του οργανισμού εξαιτίας του καπνίσματος αλλά και τη χρήση των παρα-φαρμακευτικών προϊόντων. Παράλληλα διενεμήθη ειδικό ενημερωτικό έντυπο με Οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες για τα επίσημα Κέντρα Διακοπής Καπνίσματος στην Ελλάδα, με ειδικές εταιρικές τιμές για τους εργαζόμενους της WIND. Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία ειδικών χώρων καπνίσματος ανά κτίριο σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ανά την Ελλάδα.

Μείωση και στασιμότητα των προσλήψεων

Το πιο πρόσφατο κύμα της έρευνας διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάιος-Ιούνιος 2009.

Ορισμένα από τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας είναι:
· Η πλειοψηφία των εταιρειών αναμένεται να μειώσει κατά το επόμενο εξάμηνο τις δραστηριότητές της όσον αφορά στην προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών. Ταυτόχρονα, αναμένει πτώση ή στασιμότητα στη ζήτηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους.
· Οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος θα διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, ενώ μία στις τέσσερις (25,3%) ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού της το επόμενο εξάμηνο.
· Οι αυξήσεις των μισθών στις μισές εταιρείες θα κυμανθούν από 3 έως 6% ενώ 12.8% των οργανισμών δε θα δώσει καθόλου αυξήσεις.
· Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα, οι εταιρείες συνεχίζουν να δηλώνουν αισιόδοξες για το μέλλον τους (67,7%).
· Οι κλάδοι που θα παρουσιάσουν τα χαμηλότερα ποσοστά προσλήψεων είναι ο Τουρισμός, οι Κατασκευές και η Βιομηχανία, ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις που δείχνουν άνοδο για το επόμενο εξάμηνο και που προβλέπουν προσλήψεις είναι οι Φαρμακευτικές και οι Μεταφορικές/logistics.
· Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/αποφοίτους και τους εξειδικευμένους επαγγελματίες (38,1% και 26,5% αντίστοιχα).

Η συλλογή στοιχείων για τον 1ο κύκλο (εξάμηνο) του 2010 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2009-Ιανουάριος 2010. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα γραφήματα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/rci.

Υποτροφίες σε κοινωνικούς φορείς

Επιπλέον, μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (π.χ. Χριστουγεννιάτικα και Πασχαλινά bazaar), επιτυγχάνει την ευαισθητοποίηση των φοιτητών του και προσφέρει χρηματικές δωρεές σε σωματεία και οργανώσεις όπως το MDA Hellas, το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, τα Παιδικά χωριά SOS, ο Καλός Σαμαρείτης, το Μαιευτήριο Μητέρα κ.ά.

Παγκόσμια συνδιάσκεψη της AIMS στη Ρώμη τον Ιούνιο: Η ανάκαμψη έχει ήδη ξεκινήσει

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Ευάγγελος Μαρνέρης Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων PRIAMOS/AIMS HELLAS, η οποία είναι εταίρος και μέλος της AIMS International για την Ελλάδα. Τα θέματα, τα οποία απασχόλησαν τους συνέδρους σχετίζονταν κυρίως με τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στην παγκόσμια αγορά εργασίας, καθώς επίσης και με τις εξελίξεις που προβλέπονται για τις αγορές γενικά, αλλά και για τον κλάδο του Executive Search ειδικότερα.

Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν η ανεργία, η προσφορά εργασίας, καθώς επίσης και οι προκλήσεις και ευκαιρίες για ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές εργασίας στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Οι προβλέψεις για τη διεθνή αγορά εργασίας βασίστηκαν στις πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους συμβούλους της AIMS International σε 55 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το 2008 η AIMS International ολοκλήρωσε 10.000 έργα Executive Search παγκοσμίως. Ειδικότερα προβλέπεται ότι στην Ινδία, την Κίνα και τη Βραζιλία μπορούν να επιτευχθούν οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης της AIMS International για το επόμενο έτος.

Ο Pierangelo Favero, Διευθύνων Σύμβουλος της AIMS International Italia δήλωσε σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση: «Οι διεθνείς αγορές αντιμετώπισαν το τελευταίο χρονικό διάστημα μια πολύ σκληρή οικονομική ύφεση. Οι περισσότεροι δείκτες όμως δείχνουν ότι αναμένεται ανάκαμψη. Πολλοί από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς πελάτες μας από το Μάιο του 2009, άρχισαν να βλέπουν τα πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή τη στιγμή, έργα Executive Search στο Marketing, το HR, το IT καθώς επίσης και στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι σε εξέλιξη. Οι δε κλάδοι της Βιοτεχνολογίας, του Φαρμάκου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχουν ήδη αρχίσει να ανακάμπτουν».

Ο Jon Ingham στην Ελλάδα

Θα αναλύσει το πλέον επίκαιρο ζήτημα της αύξησης της απόδοσης σε μια ομιλία με τίτλο “7 Strategies for maximizing performance”.

O Jon Ingham έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια για την ευρεία συμβουλευτική του δράση σε μεγάλους οργανισμούς (ανάμεσα στους πρόσφατους πελάτες του συγκαταλέγονται οι: Barclays bank, BT Global Services, AXA ασφαλιστική, Diageo, Coca-Cola HBC, National Bank of Abu Dhabi, Novo Nordisk και Syngenta.

Αυτό που κάνει τον Ingham να ξεχωρίζει είναι η έμφαση του στα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το project “Developing management skills around performance management”, το οποίο υλοποίησε για 2000 managers στην BT Global Services, οδηγώντας σε αύξηση κερδοφορίας (EBIDTA/εργαζόμενο) κατά 45% σε ένα 6μηνο. Ακόμη, χάρη στη φήμη του, εκλήθη από τον ταξιδιωτικό οργανισμό TUI να χειριστεί την εξαγορά και συγχώνευση της βρετανικής Thomson Holidays, δημιουργώντας μια αναδιοργάνωση που εξοικονομεί 15 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ο Jon Ingham εργάζεται κυρίως με οργανισμούς που έχουν ή αποφασίζουν να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές people management, βοηθώντας τους να επιτύχουν περαιτέρω βελτιώσεις στους τομείς της αύξησης ατομικών ικανοτήτων, δέσμευσης στελεχών, και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Ως ερευνητής, συγγραφέας και trainer, έχει αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια στο human capital management, αλλά και στην εξέλιξη του HR σε HR 2.0.

Είναι συγγραφέας του “Strategic Human Capital Management: creating value through people” (2006), βιβλίου που καταπιάνεται με το στρατηγικό ρόλο της διοίκησης ανθρώπων, προσφέρει ένα scorecard (το οποίο αποκαλεί ‘HCM Value Matrix’) με τους αναγκαίους δείκτες, αλλά και σειρά προτάσεων και διαδικασιών για το μάνατζμεντ του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή του scorecard, ενώ παραθέτει αρκετά case studies (BBC, BT, Royal Bank of Scotland κ.λπ.).

Στο 5th People Management Executive Seminar, την καθιερωμένη συνάντηση των HR και Management leaders , θα παρουσιάσουν οι αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί και συγγραφείς: Hal Gregersen (INSEAD) και Andrew Mayo (Middlesex University Business School και μεταξύ των 10 top HR thinkers για το 2008, σύμφωνα με το Βρετανικό HR magazine).