--> 

8-12 Νοεμβρίου 2010: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας είναι ένας ετήσιος θεσμός που καθιερώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (European Organization for Quality – EOQ), προκειμένου να αναδειχθεί ο κεντρικός ρόλος της ποιότητας στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Εφέτος, οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας θα πραγματοποιηθούν από τις 8 – 12 Νοεμβρίου 2010 με κεντρικό θέμα: Ποιότητα: παράγοντας επιτυχίας (Quality: a success factor).

Παράλληλα, την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και η απονομή του Βραβείου στον «Έλληνα Quality Leader of the Year».

Diploma in Environmental Management

Για την κάλυψη ειδικά αυτών των αναγκών των επιχειρήσεων η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) έχει σχεδιάσει το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διοίκηση του Περιβάλλοντος, συνδυάζοντας την επιχειρηματικότητα με την οικολογική ευαισθησία-υποχρέωση, που πλέον εντάσσεται στην καθημερινή δράση των επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στα στελέχη που θα αναλάβουν το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση Συστημάτων προστασίας Περιβάλλοντος. Η Έναρξη της 4ης Σειράς του Προγράμματος, με εμπλουτισμένο περιεχόμενο, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2010.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν το κατάλληλο Σύστημα Ελέγχου και Βελτίωσης της επιχείρησης στον τομέα του Περιβάλλοντος. Επίσης, τους παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης, που θα βασίζεται στο ISO 14001:2000 και στο EMAS, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στους επιτυχόντες απονέμεται Πιστοποιητικό: DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT της ΕΕΔΕ. Πληροφορίες: τηλ: 210 2112000 (εσωτ.624), fax: 210 2112020, 210 2112028, [email protected], www.eede.gr.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τις Πωλήσεις

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους πωλήσεων και σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, Μarketing, πωλητές με επαρκή εργασιακή εμπειρία κ.ά. ). Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς στο χώρο των Πωλήσεων και του Marketing , που έχουν εκπαιδευτεί στη Μ. Βρετανία ειδικά για το πρόγραμμα.

Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει μεταφρασμένες και εμπλουτισμένες στα ελληνικά σημειώσεις, οι δε παρουσιάσεις γίνονται με τη χρησιμοποίηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας : case studies, syndicate cases, ασκήσεις κ.ά. Τα μαθήματα καθώς και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα και το πιστοποιητικό σπουδών χορηγείται από το Institute of Sales & Marketing Management της Βρετανίας.

Η έναρξη της 21ης σειράς του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,  15 Οκτωβρίου  2010. Πληροφορίες:τηλ: (210 21.12.000-9, fax: (210) 21.12.028, e- mail: [email protected], Web site: www.eede.gr.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για θέσεις αυξημένης ευθύνης και γενικότερων καθηκόντων (general management). Επισημαίνεται δε, ότι από την έναρξη του Προγράμματος έχουν αποφοιτήσει Πανελλαδικά 3.120 στελέχη, που ήδη πραγματοποιούν επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα. Παράλληλα, απευθύνεται και σε επιτυχημένους μάνατζερ, με στόχο την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεών τους ώστε να συνδυάζονται με τη συνεχώς συσσωρευμένη εμπειρία τους.

Τέλος, σ’ αυτό μπορούν να φοιτήσουν σε κάποια αναλογία, νέα ακόμη στελέχη από όλους τους τομείς, που έχουν όμως σημειώσει ιδιαίτερη επίδοση στις σπουδές τους και επιθυμούν να συμπληρώσουν τις ελλείψεις τους σε θέματα Μάνατζμεντ, συμβάλλοντας έτσι στο δυναμισμό και τον προβληματισμό της ομάδας. Όλοι οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Τίτλοι Σπουδών: ΑΕΙ – ΤΕΙ & Επαγγελματική Εμπειρία τρία τουλάχιστον χρόνια ή αποδεδειγμένη οκταετή επαγγελματική εμπειρία και θέση ευθύνης. Το διδακτικό προσωπικό αποτελεί ένα συνδυασμό Καθηγητών με έμπειρους μάνατζερ, διακεκριμένους εισηγητές και προσωπικότητες από το χώρο των επιχειρήσεων.

Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2010. Το κόστος μπορεί να καλυφθεί με το 0,45% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρείες για την ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες ΕΕΔΕ, τηλ. 210-21 12 000-9 Fax 210- 2112028, E-mail: [email protected], ΕΒΕΑ, τηλ: 210-3626236, 210-3382234), fax:210-3626644, e-mail:  [email protected].

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΔΕ

Χωρίζονται σε διακεκριμένες, ολοκληρωμένες ενότητες σεμιναρίων που αφορούν κάθε δραστηριότητα του μάνατζμεντ.

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 Μεταπτυχιακού επιπέδου Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  8/10/10-31/5/12
 new Professional Postgraduate Diploma in Marketing (Chartered Institute of Marketing)  Έναρξη 22/10/10
 Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης  Έναρξη 15/10/10
 Professional Diploma in Human Resources Management  Έναρξη 23/10/10
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 Diploma in Environmental Management  Έναρξη 21/10/10
 Graduate Diploma in Logistics Management  Έναρξη 22/10/10
 Diploma in Sales Management  Έναρξη 15/10/10
 Certified Public Accountants  Έναρξη 8/10/10
 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
 Οικονομικές Γνώσεις για μη Οικονομικά Στελέχη  18/10-2/11/10
 English for Business  18/10-13/12/10
 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
 Εφαρμοσμένη Λογιστική σε Μηχανογραφημένα Λογιστήρια  22/10-19/3/2011
 Certified Public Accountants  Έναρξη 8/10/10
 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 Βασικό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ  19/10-24/11/10
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών  25/10-2/11/10
 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Εργασιακές & Ασφαλιστικές Αλλαγές – Η Εφαρμογή των Νέων Νόμων  18-21/10/10
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων  18-27/10/10
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Γραμματείς Διευθύνσεως  18/10-17/11/10
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 Χρήσιμα Εργαλεία του EXCEL  18-21/10/10

Οι εταιρείες που θα καλύψουν το κόστος του προγράμματος με το 0,45% ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ της εργοδοτικής εισφοράς θα πρέπει άμεσα να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στην καρτέλα επιχείρησης (site oaed :http://laek.oaed.gr/company/company.htm) προκειμένου να τους χορηγηθούν οι κωδικοί Λειτουργίας και Υλοποίησης Προγραμμάτων.

Πληροφορίες: 210 21 12 000 fax : 210 21 12 024- 028, e-mail : ο[email protected].

Οι απόφοιτοι της Impact το πρώτο κοινό του «Evolution of Leadership»

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου βασίζεται σε 10 βασικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά των ηγετών, τα οποία μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ατομική και συλλογική ανάπτυξη ταλέντου και αποδοτικότητας. Ως συνήθως, συνδυάζονται θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση με ζωντανή εποπτεία και συζήτηση. Το υλικό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά και οι απόφοιτοι του Diploma in Executive Coaching and Organisational Development, από τις χρονιές 2008-2009 και 2009-2010, έχουν επιλεχθεί ως οι πρώτοι συμμετέχοντες.

Με αυτό τον τρόπο, η εξέλιξη του προγράμματος, θα στηριχτεί από μια ομάδα πλήρως καταρτισμένων executive coach και Οργανωτικών Συμβούλων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τη μοναδική ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο χώρο, επί ελληνικού εδάφους. Από τις 11 Οκτωβρίου και μετά, το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο και για εταιρείες που θέλουν να καταρτίσουν τα στελέχη και τις ομάδες τους με σύγχρονες και ολοκληρωμένες δεξιότητες executive coaching και Οργανωτικής Ανάπτυξης. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις τις Microsoft.

Διαχείριση Καριέρας σε περιόδους Κρίσης

Το 1ο Micro-Forum διαχείρισης καριέρας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, απευθύνεται σε στελέχη ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Ομιλητές στο Forum θα είναι οι: Δρ Γιάννης Σουβατζής, Στέλιος Ζαραφόπουλος και Άκης Φλούρος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία, την εφαρμογή και τη διαχείριση των πλέον αποτελεσματικών Οδηγών (drivers) για τη σωστή διαχείριση της καριέρας καθώς και των δυσκολιών που πιθανόν αντιμετωπίζει κάθε στέλεχος εντός ή εκτός εργασίας.

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει διάλογος και τοποθετήσεις των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικά παρακολούθησης από την Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων(ΕΑΔΕ) και πλήρη σειρά σημειώσεων της παρουσίασης.

Πληροφορίες-Συμμετοχές: 210 – 3223352 -3.

Υποτροφίες από την Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο αριθμός των υποτροφιών είναι περιορισμένος ανά πρόγραμμα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 27η Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 17:00 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες, Αθήνα: 210 322 3352-3 και Θεσσαλονίκη 2310-227119.

Σεμινάριο με θέμα «Διαπραγματεύσεις»

Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύψει πλήρως τις παραμέτρους που συνθέτουν την ολοκληρωμένη εμπειρία της Διαπραγμάτευσης. Το θέμα, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εφαρμογή, θα αναπτυχθεί σε δύο βασικούς άξονες:
· Βασικές Αρχές Διαπραγμάτευσης
· Η Ψυχολογία των Διαπραγματεύσεων.

H συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 24 ώρες (10.00-16.00 καθημερινά). Θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ALBA στη Βουλιαγμένη (Λεωφ. Αθηνάς & Άρεως 2Α).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σεμινάριο και το κόστος συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Executive Development, τηλ.: 210 8964531-8, e-mail: [email protected] , ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.alba.edu.gr/executive.

Πιστοποίησης στη μεθοδολογία INSIGHTS

Η πιστοποίηση της INSIGHTS απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη HR και γενικότερα σε Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων. Δίνει δε τη δυνατότητα στον Insights Accredited Practitioner αυτόνομης παραγωγής και χρήσης στην εταιρεία του, της ατομικής Έκθεσης Προσωπικότητας «Discovery Profile». Οι Insights Accredited Practitioners σε όλον τον κόσμο, χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία της Insights στις επιχειρήσεις τους για εφαρμογές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (Performance Management, Coaching, Team Building, Communication, Personal Effectiveness κ.λπ.).

Είναι, επίσης εξουσιοδοτημένοι για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Προσωπικής Αποδοτικότητας της Insights καθώς και Coaching με τη μεθοδολογία της Insights. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα διεξαχθεί από τον Σπύρο Τριβόλη, Managing Partner της STA/Insights Greece, τηλ.: 210 2925100.