--> 

Πανευρωπαϊκή αναγνώριση για την Coaching Evolution International

Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε σε ανώτερο επίπεδο (Practitioner) και παρέχει 350 ώρες εκπαίδευσης στο διάστημα 10 μηνών. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα πανευρωπαϊκά με ένα από τα καλύτερα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Συγγραφέας του προγράμματος και διευθύντρια της ακαδημίας είναι η Ελληνοαυστραλή, Πάμελα Κάραβας. Η Π. Κάραβας είναι αναγνωρισμένη coach τόσο στην Ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά, καθώς έχει δημοσιεύσει σε κλαδικά περιοδικά παγκόσμιας κυκλοφορίας (The International Journal of Mentoring and Coaching).

Πανευρωπαϊκή κάρτα για άσκηση επαγγέλματος

Παράλληλα, η Ευρωβουλή υιοθέτησε «μηχανισμό προειδοποίησης» που θα αποτρέπει την επαγγελματική εγκατάσταση στο εξωτερικό σε όσους τους έχει στερηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος στη χώρα τους. Πρόκειται για κοινοτική οδηγία που μετά την υπερψήφισή της από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επικαιροποιημένοι αυτοί κανόνες θα επιτρέψουν σε κλάδους που επιθυμούν την επιτάχυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των μελών τους από άλλα ευρωπαϊκά κράτη να επιλέξουν τις ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτότητες.

Προβλέπεται ότι οι ταυτότητες θα χορηγούνται από το κράτος-μέλος προέλευσης όταν πρόκειται για σύντομες περιόδους εργασίας στο εξωτερικό και από το κράτος-μέλος υποδοχής, εφόσον η άσκηση του επαγγέλματος πρόκειται να μεταφερθεί εκεί. Το σύστημα θα βασίζεται στο ήδη υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διοικήσεων των κρατών-μελών. Εκτιμάται ότι θα καταστεί ταχύτερη και ευκολότερη η διαδικασία της πιστοποίησης, καθώς οι επαγγελματίες θα μπορούν πλέον να απευθύνονται στη χώρα τους για τν αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους και όχι στο κράτος υποδοχής, όπως ίσχυε έως τώρα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 800 νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην Ε.Ε., η πρόσβαση στα οποία προϋποθέτει την κατοχή ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού προσόντος ή διπλώματος.

Στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα η ρύθμιση αφορά γιατρούς, οδοντίατρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες, κτηνίατρους και αρχιτέκτονες. Για να γίνει το σύστημα των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων πιο διαφανές, οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα απαιτούν από την Επιτροπή τη δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων που να περιλαμβάνει αυτά τα επαγγέλματα. Η βάση δεδομένων θα μπορούσε να απαρτίζεται από πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν το ένα στο άλλο ότι οι αποφάσεις για τη ρύθμιση οποιουδήποτε επαγγέλματος τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρισης.

Ifo: H αγορά εργασίας πλήττει την Ευρωζώνη

Στον αντίποδα, μέχρι στιγμής, «βαρίδι» για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη αποτελεί η αδύναμη αγορά εργασίας, η οποία «κρατά» την ανάπτυξη σε συγκρατημένα επίπεδα. «Η ανάπτυξη θα τονωθεί μέσω της εξωτερικής ζήτησης. Η μέτρα ανάκαμψη αποδίδεται στην αδύναμη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας» αναφέρει χαρακτηριστικά, το Ifo. Ως απόρροια των άνωθεν, το ινστιτούτο εκτιμά για την επίδοση της ευρωπαϊκής οικονομίας ότι θα παρουσιάσει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο +0,1% το γ’ 3μηνο του 2013, ανάπτυξη +0,3% το δ’ 3μηνο του 2013 και ανάπτυξη +0,4% το α’ 3μηνο του 2014. Υπενθυμίζεται πως το β’ 3μηνο του 2013, η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύχθηκε έπειτα από αρκετούς μήνες ύφεσης, κατά +0,3%.

Eurostat: Ένας στους τρεις Έλληνες στα όρια της φτώχειας

 Για το 2012 και το 2013 εκτιμάται ότι η συνεχιζόμενη βαθιά ύφεση έχει οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και νέα αύξηση των 3,4 εκατ. ατόμων που πληρούσαν ήδη το 2011 ένα από τα τρία κοινοτικά κριτήρια που καθορίζουν τη φτώχεια. Τα τρία αυτά κριτήρια είναι το χαμηλό εισόδημα, η στέρηση στοιχειωδών μέσων διαβίωσης και η υψηλή ανεργία. Το ποσοστό των Ελλήνων που πληρούσε ένα από τα κριτήρια της φτώχειας ανήλθε το 2011 στο 31%, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 24,3%. Το πρώτο κριτήριο αφορά τα άτομα που ζουν με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος. Το δεύτερο συνδέεται με τα άτομα που ζουν υπό συνθήκες στέρησης βασικών μέσων διαβίωσης και το τρίτο κριτήριο αφορά τα άτομα και νοικοκυριά στα οποία η ένταση απασχόλησης ήταν πολύ χαμηλή (κάτω από 20% τον τελευταίο χρόνο).

Από τα κοινοτικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι στη χώρα μας η φτώχεια είναι πιο διαδεδομένη στην ύπαιθρο και λιγότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα αστικά κέντρα το ποσοστό της φτώχειας ανέρχεται σε 29,4% του πληθυσμού, στις περιφέρειες μεσαίας πυκνότητας πληθυσμού φτάνει το 30,9% και σε εκείνες χαμηλής πυκνότητας το 32,5%. Στην Ιρλανδία το ποσοστό του πληθυσμού που πληρούσε ένα από τα τρία κριτήρια της φτώχειας ανήλθε το 2011 στο 29,4%, στην Ιταλία το 28,2%, στην Ισπανία το 27,0% και στην Πορτογαλία το 24,4%. Χαμηλά ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία με 15,7%, το Λουξεμβούργο με 16,8%, την Αυστρία με 16,9%, τη Φινλανδία 17,2%. Στη Γερμανία ήταν 19,9% και στη Γαλλία 19,3%. Στο σύνολο της Ε.Ε. οι Ευρωπαίοι που πληρούσαν ένα από τα κριτήρια της φτώχειας το 2011 αυξήθηκαν κατά 4,5 εκατ. άτομα σε σχέση με το 2010, φθάνοντας τα 119 εκατ. ή 24,0% (23,4% το 2010) του πληθυσμού. Η Βουλγαρία με 49,1% και η Ρουμανία με 40,3% ήταν με διαφορά οι χώρες με τους περισσότερους φτωχούς.

Εμπορική συνεργασία για Entersoft και Lavisoft

Αντίστοιχα συμφωνήθηκε η προώθηση του ΗRM λογισμικού της Lavisoft από την Entersoft σε δικούς της πελάτες. Αναλυτικότερα, η Lavisoft ως Software Integration Partner θα προωθεί στην αγορά τα προϊόντα CRM, Mobile και E-Commerce της Entersoft, τα οποία και θα διασυνδέσει με το Ermis ERP προϊόν της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Lavisoft εμπλουτίζει τα προϊόντα και τις λύσεις που παρέχει στους πελάτες της και στην αγορά που απευθύνεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της.

Αντίστοιχα, η Entersoft θα προωθεί τις λύσεις Lavisoft HR MaSter για Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρηση και Μισθοδοσία σε συνδυασμό με τα δικά της προϊόντα, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των πελατών της. Οι δύο εταιρείες, αξιοποιώντας την τεχνολογία τους, τηνγνώση της αγοράς και την εξειδίκευση που κατέχουν, έχουν ήδη υλοποιήσει επιτυχώς έργα σε πελάτες της Lavisoft. Η στρατηγική αυτή συμφωνία σε γεωγραφικό επίπεδο περιλαμβάνει τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο όπου και οι δύο εταιρείες έχουν παρουσία.

Ερευνητικό Έργο από το Κ.Ε.Τ.Α.Κ. του Mediterranean College

Απώτερος σκοπός του ΚΕΤΑΚ  είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση να τροφοδοτηθούν μέσα από την έρευνα και έτσι να προσανατολιστούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, προς τις πραγματικές ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος και συνεπώς και της αναπτυξιακής πορείας της κοινωνίας, που θα οδηγήσει τελικά σε μια ευημερούσα χώρα. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στο μελετητικό και ερευνητικό έργο του Κ.Ε.Τ.Α.Κ. συμπεριλαμβάνονται: Analysis of requirements for virtual machine migration in dynamic clouds,  Stelios Sotiriadis, Nik Bessis, Pawel Gepner, Nicolas Markatos και Recent advances on the numerical modelling of turbulent flows, C.D. Argyropoulos and N.C.Markatos καθώς και πολλές άλλες μελέτες.

Web Applications Diploma από AIT και Kariera.gr

Η στρατηγική συνεργασία των δύο οργανισμών συνδυάζει τη μακρόχρονη γνώση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας με την ακαδημαϊκή αριστεία και τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα προσφέρει δύο βασικές κατευθύνσεις που αφορούν τις πλέον γνωστές γλώσσες προγραμματισμού PHP και PYTHON, ενώ η ευέλικτη δομή του προβλέπει την εγγραφή ενδιαφερόμενων με ελάχιστη έως και επαγγελματική εξειδίκευση. Εστιάζει στα πλέον σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες ανάπτυξης εφαρμογών του web και αναπτύχθηκε με γνώμονα τις κυρίαρχες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές του software development διεθνώς, καθώς και τις δυναμικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα αυτό. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Νοεμβρίου 2013. Πληροφορίες: www.ait.gr/web, 210-6682806 και [email protected].

Data Communication: Δωρεάν Ημερίδες Υποστήριξης Πελατών σε 23 πόλεις σε όλη την Ελλάδα

Πρόκειται για μια σειρά ημερίδων που διοργανώνει η Data Communication και προσφέρει δωρεάν στους πελάτες της σε 23 πόλεις, καλύπτοντας έτσι όλη την Ελλάδα. Στελέχη του Τμήματος Υποστήριξης Πελατών της εταιρείας θα είναι στη διάθεση των πελατών για να απαντήσουν στα ερωτήματά τους, να λύσουν τυχόν απορίες τους, να τους προτείνουν τρόπους ώστε να δουλέψουν πιο παραγωγικά τις εφαρμογές της εταιρείας, καθώς και να ακούσουν τις προτάσεις τους, ιδιαίτερα χρήσιμες για τον εμπλουτισμό των εφαρμογών με νέες λειτουργικότητες. Σεμινάρια θα διενεργηθούν στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία, Χαλκίδα, Βέροια, Κοζάνη, Σέρρες, Καβάλα, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Αγρίνιο, Τρίπολη, Σπάρτη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Κω και Κέρκυρα.

Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο «Raising The Bar»

Το ετήσιο συνέδριο, που για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε στη χώρα μας, επικεντρώνεται στις νέες τάσεις και τα νέα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις σε τομείς όπως η διαχείριση αλλαγών, η ηγεσία, οι πωλήσεις, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η εταιρική κουλτούρα, μεταξύ άλλων, προωθώντας νέα μοντέλα και πρακτικές για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και διαρκή ανάπτυξη των στελεχών και των επιχειρήσεων. Δύο διεθνείς ομιλητές έδωσαν το στίγμα του Συνεδρίου για το πώς μπορούν στελέχη και επιχειρήσεις να «Ανεβάσουν τον Πήχη», να πάνε πιο μπροστά και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Cheryl Cran, διεθνώς αναγνωρισμένη ως leadership expert, με την ομιλία της «Understanding, Communicating & Leading Generations X, Y & Zoomers», αναφέρθηκε στις νέες τάσεις για καλύτερη κατανόηση, επικοινωνία και καθοδήγηση των Γενιών X, Y και Zoomers. Η δεύτερη ομιλητής, η γνωστή positive energy coach Louise Le Gat, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει το positive leadership, δηλαδή η υιοθέτηση μιας νέας θετικής στάσης και η ανακάλυψη της ουσιαστικής και πραγματικής για κάθε άτομο επιτυχίας, με την ομιλία της «Positive Energy Leadership: Rediscovering True Success».

Συνεργασία ALBA με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Το πρόγραμμα, μέσα από μια σειρά διαλέξεων, προσφέρει την ευκαιρία σε νέους του Θριασίου να ενημερωθούν και να «αντλήσουν» πολύτιμη γνώση σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η στρατηγική, η τεχνική της διαπραγμάτευσης και η συναισθηματική νοημοσύνη. Οι δύο πρώτες ενότητες πραγματοποιήθηκαν ήδη στο ξενοδοχείο «Ελευσίς» με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατοικούν στις περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας, Ν. Περάμου και Μεγάρων ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Πάνω από 300 νέοι παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά στην κάθε ενότητα. Οι εισηγητές του ALBA, Αλέξης Κομσέλης και Όλγα Επιτροπάκη, ανέπτυξαν αντίστοιχα τις αρχές της σύγχρονης Επιχειρηματικότητας, και τα πλεονεκτήματα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, υπογράμμισαν τις έννοιες «κλειδιά» και συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον και την προσοχή των συμμετεχόντων μέχρι το τελευταίο λεπτό.Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις ενότητες στις 14 Δεκεμβρίου 2013. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο βιογραφικό τους.