Συνέδριο της SCOTWORK

Το ενδιαφέρον του Συνεδρίου εστιάστηκε επίσης στην αξιολόγηση της πορείας της SCOTWORK στις νέες αγορές, όπως αυτής της Κίνας και της Ινδίας. Ιδιαιτέρως εξαιρετικά εξελίσσεται η επίδοσή της στην Τουρκία, που φέτος κλείνει 3 χρόνια.

Σημειώνεται ότι συνιδρυτής της SCOTWORK Τουρκίας είναι ο αντιπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα, Γιάννης Δημαράκης, ο οποίος συνόψισε στην ομιλία του στο Συνέδριο τις συμβουλές προς όλους όσοι «κάθονται» σήμερα στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων ως εξής:
«1. Επαναπροσδιορίστε τις προσδοκίες σας.
2. Διατηρήστε τον έλεγχο, επιστρατεύοντας συχνότερα την τακτική της σύνοψης για το τι συμφωνήθηκε και των ερωτήσεων για την κατανόηση των προθέσεων και των στόχων της άλλης πλευράς.
3. Συνθέστε μια πιο δημιουργική λίστα επιθυμιών, ώστε να αποκτήσετε μεγαλύτερη ευελιξία.
4. Σιγουρευτείτε ότι οι προτάσεις σας έχουν λογικό έρεισμα και ότι υποστηρίζονται με τεκμηρίωση.
5. Εξασφαλίστε συνθήκες που θα αποτελούν κίνητρο για την άλλη πλευρά να τηρήσει τη συμφωνία χωρίς εξαναγκασμό».

Δωρεάν συμπληρωτική εκπαίδευση

Πιο συγκεκριμένα:
• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) – ανέβηκε στο διαδίκτυο την 1η Σεπτεμβρίου 2011 – με domain name:  www.aoth.edu.gr.
• Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ο.Δ.Ε.) – ανέβηκε στο διαδίκτυο την 1η Μαρτίου 2011 – με domain name: www.aode.gr.

Σκοπός των δύο εκπαιδευτικών sites είναι οι μαθητές να μπορούν να εξασκούνται δωρεάν σε quiz, σε διαδραστικές ασκήσεις μέσω του μαθηματικού προγράμματος Geo Gebra, να ενημερώνονται με επιπρόσθετη βιβλιογραφία και άρθρα στο γνωστικό αντικείμενο που τους αφορά και να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα εν λόγω μαθήματα, να αποκτήσουν ένα επιπρόσθετο εργαλείο, το οποίο θα συνδράμει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (interactive boards). Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι πως η ακαδημαϊκή κοινότητα (μέλη ΔΕΠ και καθηγητές στην Β’ βάθμια εκπαίδευση) συμμετέχει ενεργά με άρθρα και προτεινόμενα θέματα, προσδίδοντας στους εν λόγω ιστότοπους έναν διαδραστικό χαρακτήρα.

Μια επιπλέον καινοτομία είναι η επέκταση των εν λόγω sites ως δωρεάν application σε iphone / ipad / ipod προσφέροντας έτσι εξάσκηση σε πιθανά θέματα εξετάσεων από οπουδήποτε και εάν βρίσκεται ο χρήστης. Η αποδοχή των προαναφερθέντων sites είναι εντυπωσιακή για το χρονικό διάστημα που αυτά δραστηριοποιούνται, προσφέροντας συγχρόνως μια κοινωνική υπηρεσία – όπως είναι η δωρεάν συμπληρωματική εκπαίδευση – που στις μέρες που βιώνει η χώρα μας είναι αναγκαία για τους μαθητές και τους γονείς τους.

Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων

Κατά το πρώτο εννεάμηνο 2011 οι περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σ’ όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 18.964 ελέγχους και επέβαλαν 1838 κυρώσεις (607 μηνύσεις, 570 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.620.591 ευρώ και 661 διακοπές εργασιών).

Οι κυριότερες παραβάσεις που συναντούν οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων αφορούν μη απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας και, όπου απαιτείται, Γιατρού Εργασίας, μη αναγραφή των χρονικών ορίων και του ωραρίου απασχόλησης των παραπάνω στους πίνακες καταστάσεων εργασίας όπως και η μη ανάρτηση αυτών στους χώρους εργασίας και η μη τήρηση του ωραρίου τους.

Η Adecco επιτυγχάνει σταθερή αύξηση εσόδων

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 17,2%, σημειώνοντας πτώση 60 μονάδων βάσης ανά έτος αλλά αύξηση 30 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Οι δαπάνες παραμένουν αυστηρά ελεγχόμενες.

Οργανικά, η αύξηση των συνολικών δαπανών μειώθηκε κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το περιθώριο EBITA για το τρίτο τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε στο 4,3%, μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2010. Ο Όμιλος παρουσίασε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που έφτασαν τα €217 εκατ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2011.

Οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2011:

  • Έσοδα €5,3 δισ., αύξηση 7% σε σταθερές συναλλαγματικές και οργανικές ισοτιμίες
  • Μικτό περιθώριο κέρδους 17,2%, πτώση 60 μονάδων βάσης ανά έτος αλλά 30 μονάδες άνοδος διαδοχικά
  • Έλεγχος Συνολικών Δαπανών, με μείωση 1% διαδοχικά σε οργανική βάση
  • ΕΒΙΤΑ €226 εκ., αύξηση 2% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
  • Περιθώριο EBITA 4,3%, μείωση 20 μονάδων βάσης
  • Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν δαπάνες €2 εκ. συνδεδεμένες με την εξαγορά της Drake Beam Morin (DBM) και €4 εκ. από αρνητικό αντίκτυπο της Σκανδιναβίας
  • Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα €145 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%
  • Ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές €217 εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2011.

KPMG: Έρευνα αποδοχών και παροχών 2011 για τον Ασφαλιστικό Κλάδο

H Έρευνα αυτή αποτελεί μία εκ των οκτώ ετήσιων ερευνών που διεξάγει η KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιούν την έρευνα για τη διαμόρφωση πολιτικής αποδοχών και παροχών για τους εργαζομένους τους, για την αντικειμενική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η  Έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 116 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία για το 2011 βασίζεται σε δείγμα 19 εταιρειών και 2 312 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας: Το 50% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων.

Για τις εταιρείες που έδωσαν αύξηση σε όλες ή τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση συνολική αύξηση για το 2011 ανήλθε σε 2,7%. Τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν για το 2012 κινούνται στο 2,9% (κατά μέσο όρο).

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2010 ανήλθε στο 6,4% των ετήσιων βασικών αποδοχών, και κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα με το αντίστοιχο ποσοστό του 2009 (7,7%).

To 25% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2010 ή θα προχωρήσει το 2011σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως λόγω μείωσης εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.kpmg.com/gr.

CEO Summit 2011

Οφείλουμε όλοι μεγιστοποιώντας τη δημιουργικότητά μας, να συμβάλλουμε με εφαρμόσιμες ιδέες και άμεσες δράσεις να λειάνουμε το μονόδρομο αυτό που έχουμε μπροστά μας.

Στην προσπάθεια αυτή, θέση της ΕΕΔΕ και του Τομέα Ηγεσίας της, είναι ότι πρέπει ως χώρα να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις λίγες αλλά σημαντικές «βολές» που διαθέτουμε.

Παράλληλα είναι υποχρέωση όλων, να ξανασυναντηθούμε σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ώστε πολλά χέρια να κρατήσουν όσο σφιχτά και σταθερά απαιτείται την κάνη του όπλου, κορυφώνοντας την «ακρίβεια»των βολών.

Με το σκεπτικό αυτό ο Τομέας Ηγεσίας της ΕΕΔΕ διοργανώνει στις 22 Νοεμβρίου 2011 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για 5η συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας, το CEO Summit, με θέμα: Doing More With/On Less. Η δυναμική του «less» και το μέρισμα εμπιστοσύνης.

Οι θεματικές μέγα-ενότητες του φετινού CEO Summit είναι δύο: η δυναμική του Less και το μέρισμα Εμπιστοσύνης. Οι κύριοι ομιλητές θα επικεντρωθούν με ακρίβεια πάνω στα ζητούμενα του συνεδρίου τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επιστημονικό κοινωνικό πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Ο κορμός στηρίζεται σε τρεις κεντρικούς ομιλητές τον Michael Kanazawa, που είναι διευθύνων σύμβουλος της Dissero Partners, σύμβουλος επιχειρήσεων, συγγραφέας και ομιλητής. Ασχολείται με θέματα επιχειρηματικού μετασχηματισμού, στρατηγικής και εφαρμογής της, και ηγεσίας και θα επικεντρωθεί στη διάσταση του «On Less».

Ο Μίμης Ανδρουλάκης, που θα ασχοληθεί με τη διάσταση της ένταξης του «Μερίσματος της Εμπιστοσύνης» στο τοπίο που έχει να αντιμετωπίσει ο Τόπος και ο Domingo Cavallo, Υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής, όταν η χώρα του βρισκόταν στην ίδια μοίρα με τη δική μας σήμερα, στη διάσταση του να αντιληφθούμε τις ενδεχόμενες χαμένες ευκαιρίες αν δεν πετύχουμε στα «Ποιοτικά Less» ή στο «Μέρισμα της Εμπιστοσύνης».

Ακόμα, θα μιλήσουν σημαντικές προσωπικότητες από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτικό και οικονομικό χώρο. Το πρώτο panel που θα ασχοληθεί με τη δυναμική του less, απαρτίζουν οι Γιώργος Χατζημαρκάκης, Ευρωβουλευτής, Φιλελευθέρων Δημοκρατών της Γερμανίας και πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου στην Κολωνία, Dr. Markus Krall, Senior partner της Roland Berger και εμπνευστής του «Eureca» project και Peter Wagner, Μέλος της Task Force για την Ελλάδα.

Στο δεύτερο πάνελ που θα ασχοληθεί με το μέρισμα εμπιστοσύνης, συμμετέχουν οι Chris Matthews, Διευθύνων Σύμβουλος Dixon South – East Europe ABEE, Σταύρος Παρασκευαΐδης, Διευθύνων Σύμβουλος Mercedes Benz Ελλάς, Γιώργος Πίττας, Διευθύνων Σύμβουλος Α. Πίττας ΑΕΒΕ Αττική Μελισσοκομική Εταιρία και Κωνσταντίνος Λαύκας, Γενικός Διευθυντής Συστήματα Sunlight ABEE, υπό το συντονισμό του δημοσιογράφου Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Βελτιώνοντας τις σχέσεις μας μέσα από την καθημερινή επικοινωνία

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους ανθρώπους που αγαπάνε, την οικογένεια, το σύντροφο, τα παιδιά, τους φίλους, τους συναδέλφους.

Συντονίστρια θα είναι η Βούλα Φλώρου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Executive Coach, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.floroueducation.gr.

Σε ιστορικά υψηλά ποσοστά η έκδοση απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας

Μέσω της έρευνας, η οποία πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια και θεωρείται από τις πιο πλήρεις έρευνες στο αντικείμενο αυτό, μελετήθηκαν οι τάσεις των εταιρειών που ανήκουν στον δείκτη Global Fortune 250 (G250), δηλαδή στις 250 ισχυρότερες εταιρείες παγκοσμίως βάσει του κύκλου εργασιών τους σύμφωνα με το περιοδικό Fortune, και σε άλλες 3.400 εταιρείες παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας τις 100 εταιρείες με το μεγαλύτερο τζίρο (Ν100) από 34 χώρες και 15 επιχειρηματικούς κλάδους.

Οι αναλυτές της KPMG χρησιμοποίησαν μόνο δημοσιευμένα στοιχεία των εταιρειών από διάφορες διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης όπως ιστοσελίδες, απολογισμούς εταιρικής υπευθυνότητας και ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 95% των εταιρειών G250 δημοσιεύουν στοιχεία εταιρικής υπευθυνότητας, ενώ οι εταιρείες N100 αύξησαν τα ποσοστά έκδοσης απολογισμών από 11% το 2008 σε 64% το 2011, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να δείχνουν τη μεγαλύτερη δυναμική, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία έχουν αγγίξει το απόλυτο με ποσοστά 100% και 99% αντίστοιχα. Η έκδοση απολογισμών από τους κλάδους της φαρμακοβιομηχανίας, των καταναλωτικών αγαθών και των κατασκευών υπερδιπλασιάστηκε συγκριτικά με τα δεδομένα της προηγούμενης έρευνας του 2008.

Με την απουσία ενός παγκόσμιου ρυθμιστικού προτύπου δημοσίευσης στοιχείων εταιρικής υπευθυνότητας, αποτυπώνεται έντονα η ανάγκη για συνεπή και διαθέσιμη ποιοτική πληροφόρηση. Έτσι το 80% των εταιρειών G250 και το 69% των εταιρειών Ν100 υιοθέτησαν τις κατευθυντήριες οδηγίες έκδοσης απολογισμών βιωσιμότητας του Global Reporting Initiative (GRI), στοιχεία που δείχνουν πως οδεύουμε προς γενικευμένη υιοθέτηση των κατευθυντήριων οδηγιών GRI ως το «de facto» πρότυπο δημοσίευσης απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης.

Επίσης, σε διεθνές επίπεδο είναι πλέον εμφανής η απαίτηση για τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιευμένων στοιχείων εταιρικής υπευθυνότητας, καθώς και για τον έλεγχό τους από τρίτους φορείς.

Απόδειξη της συμβολής των ελέγχων στην ποιοτικότερη πληροφόρηση αποτελεί το γεγονός ότι οι εταιρείες που ανέθεσαν τη διασφάλιση περιεχομένου του απολογισμού τους σε επίσημους επαγγελματικούς φορείς είχαν, συγκριτικά με τις εταιρείες που δεν προχώρησαν σε διασφάλιση, διπλάσια πιθανότητα αναμόρφωσης των παλαιότερων δημοσιευμένων στοιχείων τους.

Σε σχέση με τους οικονομικούς απολογισμούς, οι αναμορφώσεις σε στοιχεία απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας εμφανίζονται 4 φορές συχνότερα, επιβεβαιώνοντας ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης και δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων υστερούν σημαντικά έναντι των χρηματοοικονομικών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.kpmg.com/gr.

Νέα υπηρεσία από την People for Business

Πρόκειται για τo πρόγραμμα Transition Counseling Service (TCS), το οποίο διαφοροποιείται στο ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την καριέρα τους, σε μια συνεχή βάση και δεν επικεντρώνεται μόνο στην επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας του σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούμε ως σύμβουλοι της επιχείρησης από το πρώτο κιόλας στάδιο της αναδιοργάνωσης, ενώ στη συνέχεια εστιάζουμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ανάγκες και επιθυμίες των συμμετεχόντων. Η μεθοδολογία του TCS βασίζεται στη στενή συνεργασία του Personal Counselor με τον κάθε συμμετέχοντα και εκτυλίσσεται σε διαδοχικά στάδια.

Στόχος είναι η μετάβαση από το αρχικό στάδιο της διαχείρισης των συναισθημάτων, στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πλάνου διαχείρισης καριέρας, που να περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας, την δημιουργία στρατηγικών αναζήτησης νέων ευκαιριών και την χρήση εξατομικευμένων εργαλείων marketing. Το TCS διαφοροποιείται επίσης στο ότι είναι το μοναδικό πρόγραμμα που απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε επαγγελματίες, που θέλουν να επαναστοχοθετήσουν το ρόλο τους στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες καριέρας.

Αναφερόμενη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Γενική Διευθύντρια της People for Business, Ρεβέκκα Πιτσίκα, δήλωσε: «Το TCS είναι μία σύγχρονη, δυναμική και διαδραστική προσέγγιση και αποτελεί τη λύση σε ένα επίκαιρο και φλέγον ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερα στελέχη στην ελληνική αγορά».

ICAP Group: Ρηξικέλευθη πρωτοβουλία στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόκειται για μία πολύπλευρη έρευνα η οποία λειτουργεί ως σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο και επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων με γνώση των συντεταγμένων αλλαγών στην αγορά.

Τα θέματα τα οποία πραγματεύεται και για τα οποία παρέχει πληροφόρηση είναι μεταξύ άλλων οι πολιτικές αποδοχών και παροχών σε χρήμα και είδος, οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, η κινητικότητα σε προσλήψεις και απολύσεις, τα HR Metrics καθώς και οι νέες πρακτικές που θωρακίζουν από την κρίση.

Η έρευνα πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα σε πλατφόρμα που διασφαλίζει το απόρρητο των απαντήσεων ενώ οι εταιρείες που έχουν συμβληθεί με την υπηρεσία καλούνται να απαντήσουν στα ερωτήματά της ηλεκτρονικά σε ιστοτόπο διαθέσιμο μέσω προσωπικού password. Η λήψη των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται και αυτή ηλεκτρονικά.

Ο Γιώργος Χάρος, Εκτελεστικός Διευθυντής ICAP People Solutions, σημείωσε κατά τη διάρκεια παρουσίασης της νέας υπηρεσίας: «Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς του Ομίλου μας και των υπηρεσιών του είναι η παροχή ουσιαστικής και έγκυρης πληροφόρησης προς την αγορά. Ιδίως στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα στέλεχος προκειμένου να είναι ενήμερο και να σφυρηλατεί  την επιχειρηματολογία του, αφού οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, οφείλει να αφιερώνει αρκετό χρόνο στην εξεύρεση στοιχείων από την αγορά χωρίς πάντοτε αυτά να έχουν την συστηματικότητα μιας δομημένης και αξιόπιστης πληροφορίας».