Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για τη Randstad

Στη σελίδα της εταιρείας στο Facebook, «Randstad Greece & Cyprus», οι επισκέπτες θα βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας καθώς και για νέα και εκδηλώσεις. Στο LinkedIn, κάτω από τα στοιχεία «Randstad Greece & Cyprus», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με τον κλάδο του HR, να ενημερώνονται για τις δράσεις της εταιρείας αλλά και για τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται. Αντίστοιχες δυνατότητες προσφέρει και το blog, www.randstad.gr/blog, με την απόλυτη παρότρυνση να εκφράζονται οι απόψεις και οι εμπειρίες των επισκεπτών.

MBA από το CeMS

Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται στην Ελλάδα σε αποκλειστική συνεργασία από το CeMS – Centre of European Management Studies και η επόμενη έναρξή του είναι τον Μάιο, συγκεντρώνει πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων τα εξής:

Ο σχεδιασμός και/ή υλοποίηση του προγράμματος αλλά και η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των σπουδαστών γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους τους καθηγητές του Edinburgh Business School του Heriot Watt University, ο συνδυασμός των μαθημάτων και το περιεχόμενό τους ανανεώνονται πολύ συχνά ώστε να καλύπτουν και τις πιο πρόσφατες γνώσεις και να ανταποκρίνονται στους επίκαιρους προβληματισμούς και τις προκλήσεις, ευελιξία χώρου, χρόνου, ταχύτητας κ.ά.

Diploma in Sales Management

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους πωλήσεων και σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, Μarketing, πωλητές με επαρκή εργασιακή εμπειρία κ.ά.) και αναμένεται να προαχθούν σε καίριες θέσεις. Οι εισηγητές του προγράμματος είναι διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, στο χώρο των Πωλήσεων και του Μάρκετινγκ, που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί στη Μ. Βρετανία.

Εταιρείες που συμμετέχουν με στελέχη τους στην 19η σειρά είναι : Αγκριπαν ΑΕΒΕ, Εμπορική Ζωής Α.Α.Ε.Ζ, Κλειθροποιία Domus AEBE, Sarkk ABEE, Uni-pharma Kλ. Τσετης ΑΒΕΕ, Vario Clean AE κ.ά. Η έναρξη της νέας Σειράς του Προγράμματος στην Αθήνα (20η σειρά) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου. e- mail:[email protected], ςeb site: www.eede.gr.

Εταιρικές και ατομικές Δεξιότητες διαπραγμάτευσης

Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει σε βάθος ανάλυση των στρατηγικών και τακτικών διαπραγμάτευσης τόσο σε Εταιρικό όσο και ατομικό επίπεδο, έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα, περισσότερα από 1200 Στελέχη Επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Προσφέρει ειδικές γνώσεις για τη δημιουργία διαδικασιών και εταιρικής στρατηγικής διαπραγματεύσεων και τη δυνατότητα όχι μόνο role playing αλλά και πραγματικών διαπραγματεύσεων με πελάτες και συνεργάτες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες Στελεχών Επιχειρήσεων, που στο πλαίσιο των καθηκόντων τους διαπραγματεύονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με πελάτες, προμηθευτές και συναδέλφους.

Πριν την υλοποίηση του προγράμματος, διενεργείται ανάλυση του προφίλ των συμμετεχόντων και προσαρμόζονται ανάλογα τα case studies. Περισσότερες πληροφορίες στο www.q-training.gr.

Ηγεσία και Μάνατζμεντ

Το πρόγραμμα παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να διδαχθούν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο στην Ελλάδα, σχετικά με το μάνατζμεντ και την ηγεσία. Το πακέτο αυτό θα συνδυάζει θεωρία και πράξη και θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων και της ηγεσίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στην Ευρώπη.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και πρακτικές εφαρμογής των στρατηγικών μάνατζμεντ και ηγεσίας. Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε θέματα που αφορούν στην προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση πόρων κ.ά. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων με επαρκή προϋπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα είναι η διεξαγωγή συνέντευξης στην ελληνική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο της ΕΕΔΕ, 210 2112000.

ΕΕΔΕ και Περιβάλλον

Οι σπουδαστές μέσα από αυτές τις επισκέψεις έχουν την ευκαιρία να δουν σε πραγματικό περιβάλλον τα όσα διδάσκονται αλλά και να παρέμβουν με χρήσιμες υποδείξεις ή ιδέες στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν με όρους Περιβαλλοντικής Προστασίας και εφαρμόζουν αξιοσημείωτες σύγχρονες μορφές αξιοποίησης αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να βελτιώσουν τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων καθώς και να δημιουργήσουν το κατάλληλο σύστημα ελέγχου και βελτίωσης της επιχείρησης στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Επίσης, τους παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης που θα βασίζεται στο ISO 14001:2000 και στο EMAS, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Έναρξη της 4ης  Σειράς του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί 19 Απριλίου 2010.

Αρνητική εικόνα για τους εργοδότες

Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.000 άτομα που αναζητούν εργασία, μέσω του Careerplan4.me, αποκαλύφθηκε μία βαθιά δυσαρέσκεια για το HR σχετικά με τη διαδικασία απόλυσης. Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι δεν τους δόθηκε καμία επιπλέον υποστήριξη κατά την απόλυσή τους, το ένα πέμπτο ότι τους προσφέρθηκαν υπηρεσίες επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας (Outplacement) και μόλις στο 15% δόθηκαν συμβουλές για την εξεύρεση ενός νέου ρόλου.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι η συνολική αντιμετώπιση που είχαν από τον τελευταίο τους εργοδότη υπήρξε άδικη ή φτωχή ενώ μόλις το 14% δήλωσε ότι είχαν καλή αντιμετώπιση.

Επιπλέον, το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων είχε μία πολύ κακή εικόνα-γνώμη για τον προηγούμενο εργοδότη του. Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία συχνά μιλάνε σε άλλους για την εμπειρία της απόλυσης. Σχεδόν το ένα τρίτο (31%) έχει μιλήσει σε περισσότερα από 10 άτομα για τη συμπεριφορά του πρώην εργοδότη τους. Ο Richard Banks, συνιδρυτής του Careerplan4.me υποστήριξε ότι η έρευνα αποκαλύπτει την έκταση των επιπτώσεων που μπορεί να λάβουν οι απόψεις των εργαζομένων για το brand ενός εργοδότη.

Συνταξιούχοι vs Απόφοιτοι: σημειώσατε 1

Το συγκεκριμένο ορόσημο στα δημογραφικά στοιχεία -περισσότεροι καταναλωτές, λιγότεροι εργαζόμενοι- ενδεχομένως να θεωρείται θετική εξέλιξη για τον τομέα απασχόλησης. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το 2010 το χάσμα μεταξύ του πληθυσμού ηλικίας 15-20 ετών και πληθυσμού ηλικίας 60-65 ετών θα είναι σχετικά μικρό, στις 220.000 -δηλαδή λιγότερο από το 0,1% του συνολικού πληθυσμού- όπως προκύπτει από μελέτη της Allianz. Αλλά, το χάσμα μεταξύ νέων και γηραιοτέρων θα αυξηθεί στα 8,3 εκατομμύρια μέχρι το 2030, όπως προβλέπει η ίδια μελέτη.

Οι αρνητικές συνέπειες από τη γήρανση του πληθυσμού περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο κόστος καταβολής συντάξεων και την υποχώρηση της οικονομικής και στρατιωτικής δύναμης. Υποτίθεται όμως ότι υπάρχουν και θετικά: περισσότερες κενές θέσεις για εκείνους που αναζητούν εργασία.

Ορισμένοι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η Ιαπωνία -όπου η γήρανση του πληθυσμού είναι πιο ραγδαία- μπορεί να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού μόνο εάν επιτρέψει την είσοδο περισσότερων μεταναστών. Η Allianz υποστηρίζει ότι η έλλειψη εργατικών χεριών μπορεί να προσλάβει τέτοιες διαστάσεις που οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καθυστερήσουν τη συνταξιοδότησή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί το συνταξιοδοτικό κόστος. Ενώ προβλέπεται μείωση της προσφοράς εργατικού δυναμικού, η ανάγκη για εργαζομένους ίσως να μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Η ζήτηση για εργατικά χέρια υποχωρεί σταθερά εδώ και δεκαετίες, καθώς η υψηλότερη παραγωγικότητα έχει μειώσει την ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας στη γεωργία και στη μεταποίηση. Οι τομείς ψυχαγωγίας, υγείας και υπηρεσιών γενικότερα συνεχίζουν και απορροφούν εργατικό δυναμικό. Και χάρη στην επιμήκυνση του διαστήματος διακοπών και των ετών σχολικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, τα ποσοστά ανεργίας δεν έχουν ακόμη εκτοξευθεί στα ύψη.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Πιστοποιημένη εκπαίδευση του Global Reporting Initiative

Η επιλογή της Sustainable Development προέκυψε κατόπιν αξιολόγησης των φορέων που θα αποτελέσουν τους επίσημους-πιστοποιημένους συνεργάτες εκπαίδευσης του GRI, στο πλαίσιο ένταξης της Ελλάδας ανάμεσα στις χώρες που λαμβάνουν την πιστοποιημένη εκπαίδευση του διεθνούς φορέα.

Το πρόγραμμα GRI Certified Training Program στοχεύει στην εκπαίδευση εταιρειών και άλλων οργανισμών ώστε να αναπτύσσουν απολογισμούς ΕΚΕ με βάση το διεθνές πρότυπο GRI-G3. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, ο οργανισμός GRI επιλέγει και πιστοποιεί τους Training Partners σε κάθε χώρα για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Η Sustainable Development ως GRI Certified Training Partner θα ξεκινήσει σύντομα εκπαιδευτικά σεμινάρια αναφορικά με το πλαίσιο προδιαγραφών απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, GRI-G3.

Στο 10,3% η ανεργία το δ’ τρίμηνο του 2009

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), οι άνεργοι το δ’ τρίμηνο του 2009 ήταν 514.401 άτομα, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων εκτιμάται στα 4.476.806 άτομα.

Οι άνεργες γυναίκες είναι σχεδόν διπλάσιες από τους άνδρες (14% έναντι 7,7%) ενώ ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (20,4%) την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών φθάνει στο 26,2%.
Ως προς το επίπεδο της εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (14,4%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (12,1%) και σε όσους έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (11.7%).

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι ανώτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (11,7% έναντι 10,2%). Επίσης, το 73,6% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 52,2%.

Σε επίπεδο περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο νότιο Αιγαίο (13,2%), στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη (12,2%) και στη δυτική Μακεδονία (12%). Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 25,8% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και πάνω ανεξάρτητα αν είναι νέοι ή παλαιοί άνεργοι) αποτελούν το 43,3% του συνόλου.

Από το σύνολο των ανέργων, το 87% αναζητά εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση, ενώ το ποσοστό μερικής απασχόλησης παραμένει χαμηλό και ανέρχεται στο 6,2% των απασχολουμένων.

Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 64,1% εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ, στην οποία ανέρχεται σε 80%.