--> 

Diploma in Marketing

Απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακών σχολών που επιθυμούν να αποκτήσουν και να πιστοποιήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο χώρο του Marketing καθώς και σε αποφοίτους Λυκείου με εργασιακή εμπειρία που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω μακροχρόνιας εκπαίδευσης.

Στις 27 Νοεμβρίου αρχίζει η 14η σειρά του προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση του Diploma in Marketing της ΕΕΔΕ/ΕΙΜ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.eede.gr.

Χριστουγεννιάτικο Δείπνο από τους απόφοιτους

Η πρόεδρος του συλλόγου αποφοίτων Μπέστα Μοσχούλα, θα ενημερώσει τους αποφοίτους για το πρόγραμμα δράσης του συλλόγου για το 2010 όπως έχει σχεδιαστεί με τη συνεργασία της κεντρικής διοίκησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συλλόγου αποφοίτων (2103223352, Σωτηροπούλου Σοφία, email: [email protected]).

Σεμινάρια της Advanced Quality Services

Στο περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνονται: τα μυστικά της επικοινωνίας, οι δημόσιες σχέσεις, η διαχείριση του σημαντικού και του επείγοντος, η διαχείριση των κρίσεων, η διαχείριση των προϊσταμένων, γραφείο-τεχνολογία και η προσωπική ανάπτυξη. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 4 και 5 Δεκεμβρίου αλλά και στη Θεσσαλονίκη στις 11 και 12 Δεκεμβρίου. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 585 ευρώ (στη δεύτερη συμμετοχή έκπτωση 15% και στην τρίτη 25%). Για περισσότερες πληροφορίες: www.aqs.gr.

Σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 12 ωρών περιλαμβάνει: διαλέξεις και προσομοιώσεις για το ρόλο του e-Tutor, εισαγωγή στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων μάθησης, εργαστηριακές ασκήσεις βασισμένες στη χρήση εξελιγμένων εργαλείων μάθησης, αναφορά των τάσεων και εξελίξεων με τη συνδρομή της τεχνολογίας στο χώρο της μάθησης, αξιολόγηση και επίδειξη ενδεικτικών δημοφιλών εργαλείων μάθησης.

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα €289. Η συμμετοχή συνοδεύεται από βεβαίωση παρακολούθησης. Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται εντελώς δωρεάν μία άδεια eduspace-πλατφόρμα δημιουργίας προσωπικών μαθημάτων www.eduspace.gr, αξίας €249. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 5 και 12 Δεκεμβρίου και ώρες 09:30 έως 16:30, στις εγκαταστάσεις του AIT, στην Παιανία.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ait.gr/ait_web_site/pdf_executivepages/PEP2009_etutor_sql.pdf, [email protected], [email protected].

Υποτροφίες αξίας 110.000 ευρώ σε πελάτες

Οι υποτροφίες αφορούσαν τα προγράμματα BACHELOR και MASTER OF SCIENCE του Nottingham Trent University, τις οποίες το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM προσφέρει στην Ελλάδα.

Supply Management Open

  • Ολικό Κόστος Logistics & Customer Service (30 Νοεμβρίου)
  • Διοίκηση Συμβάσεων – Αποτελεσματική Προετοιμασία και Υλοποίηση για την Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση Κινδύνων (30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου)
  • Ανάπτυξη Στρατηγικής Προμηθειών – Managing Supply Risk (30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου)
  • Πληροφοριακά Συστήματα ERP στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (3 Δεκεμβρίου)
  • Πρόβλεψη της Ζήτησης και Διοίκηση Αποθεμάτων για Στελέχη Προμηθειών και Εφοδιασμού (7-8 Δεκεμβρίου)
  • KPI’s – Μέτρηση Απόδοσης Συστημάτων Εφοδιασμού & Προμηθειών (7 Δεκεμβρίου)
  • Τιμολογιακή Πολιτική Προμηθευτών – Μέθοδοι Κοστολογικής Ανάλυσης για τη Διαμόρφωση των Τιμών (9 Δεκεμβρίου)
  • Σχεδιασμός και Κατάρτιση Προϋπολογισμών Προμηθειών – Έλεγχος και Αναφορά (10 Δεκεμβρίου)
  • Αξιολόγηση & Επιλογή Προμηθευτών – Μελέτη & Ανάλυση Οικονομικών Δεικτών (14-15 Δεκεμβρίου)
  • Μεθοδολογία Διαπραγματεύσεων στην Προμηθευτική Αλυσίδα – Στόχοι και Τεχνικές (14-15 Δεκεμβρίου).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το [email protected]

Νέα προγράμματα για στελέχη

Η καινοτομία των προγραμμάτων Master Classes είναι ότι αποτελούν μέσο διείσδυσης της σύγχρονης ακαδημαϊκής γνώσης στη πρακτική των επιχειρήσεων. Τα προγράμματα είναι επιπέδου Μaster και υλοποιούνται από Ακαδημαϊκούς με επιχειρηματική εμπειρία. Η θεματολογία καλύπτει βασικές λειτουργίες της επιχείρησης όπως Marketing, Ανθρώπινοι πόροι, Στρατηγική, Χρηματοοικονομικά, logistics, Επικοινωνία Μarketing. Η διάρκεια είναι 20 ώρες για κάθε θέμα προς ανάπτυξη και θα πραγματοποιούνται Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Έναρξη προγραμμάτων: Δεκέμβριος 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές επικοινωνήστε στο e-mail: [email protected]

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Οι ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής: Υποβολή Πρότασης έργου, Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου, Οικονομικοί Έλεγχοι, Διαχείριση κληρονομιάς και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Ανοικτές Προσκλήσεις. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου και θα επαναληφθεί στη Θεσσαλονίκη στις 15 Δεκεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες www.abpm.gr

Στο 8,23% η ανεργία στη Βουλγαρία

Η αρνητική αυτή εξέλιξη, αποδίδεται στις συνέπειες έλλειψης οικονομικής ρευστότητας, τόσο στον τομέα της παραγωγής προϊόντων όσο και στη λειτουργία της αγοράς, καθώς η πραγματική αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι περιορισμένη.

Πηγή: EMEA Business Monitor

Αγγλικό χιούμορ σε ανοδική πορεία

Σύμφωνα με αυτήν, οι διευθυντές είναι έως και 10 φορές πιο πιθανό να αποδεχτούν πολιτικώς ορθά αστεία στο γραφείο, σε σχέση με 10 χρόνια πριν.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι περίπου το 40% αυτών δεν θεωρεί ότι το χιούμορ είναι αποδεκτό όλες τις ώρες. Σε αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1999 μόνο το 1% των συμμετεχόντων θεωρούσαν ότι τα αστεία ήταν αποδεκτά στις επαγγελματικές συναντήσεις. Αντίθετα σήμερα αυτό το ποσοστό αγγίζει το 70% των διευθυντών.

Επιπλέον, εντοπίζονται και αλλαγές για το τι θεωρείται προσβλητικό και τι όχι. Σήμερα η αναλογία έχει πέσει στο 47%. Πριν από δέκα χρόνια όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούσαν τις ήπιες ύβρεις στη διάρκεια συσκέψεων απαράδεκτες. Σήμερα το 50% δεν έχει καμία αντίρρηση ενώ το 20% αποδέχεται και πιο «βαριές» λέξεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Aziz Corporation, Khalid Aziz οι αγγλικές επιχειρήσεις ήταν συνυφασμένες με την τυπικότητα. Όμως η έρευνα απέδειξε ότι έχει επέλθει δραματική αλλαγή. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η αλλαγή έχει επιταχυνθεί στη διάρκεια της κρίσης όπου οι άνθρωποι επιζητούν εναγωνίως κάτι για να τους αναπτερώσει το ηθικό.