Πρόγραμμα απασχόλησης νέων από την Εθνική Τράπεζα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τράπεζα θα εφαρμόσει κυλιόμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας έως 30 ετών, πτυχιούχων ανώτατων σχολών σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα αποτελείται από κύκλους διάρκειας 6 μηνών ο καθένας και προβλέπει την πλήρη και αμειβόμενη απασχόληση 300 νέων ανέργων σε υπηρεσίες της Τράπεζας για κάθε τέτοιο κύκλο.

Στις προθέσεις της Τράπεζας είναι η διατήρηση της ισχύος του προγράμματος κατ’ αρχήν για ένα χρόνο και για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, αποφάσισε τη διατήρηση του προγράμματος χορηγιών και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας.

Μέσω αυτού, υποστηρίζει δράσεις και ενέργειες στους άξονες Άνθρωπος, Περιβάλλον, Πολιτισμός και διαθέτει πόρους σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.

Gender-IT εναντίον ανισότητας μεταξύ των φύλων

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου πολλαπλών φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα ενθαρρύνει ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη μελλοντική απασχόλησή τους στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς οι γυναίκες σχεδιαστές συστημάτων πληροφορικής, αναλυτές και προγραμματιστές στην Ευρώπη των 27, ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 20%. Το gender-IT αναπτύχθηκε από μία διακρατική κοινοπραξία που συστάθηκε ειδικά για το σκοπό της υλοποίησης του εν λόγω έργου.
Περισσότερες πληροφορίες: www.gender-it.eu

Career Day από το ΟΠΑ

Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Career Day με κάποιο εκπρόσωπό τους-recruiter, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Ιωάννη Νικολάου ([email protected]), Υπεύθυνο Επαγγελματικής Αποκατάστασης, μέχρι τις αρχές Απριλίου. Στη συνέχεια, θα τους αποσταλούν τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων, προκειμένου να επιλέξουν ποιους θέλουν να δουν από κοντά.

To εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνάει

Αυτό ήταν το κυριότερο συμπέρασμα της έρευνας για τη συνεχή γήρανση του εργατικού δυναμικού που δημοσίευσε το διεθνές ινστιτούτο μελετών που διερευνά τις εξελίξεις στον εργασιακό χώρο Adecco Institute. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες των 5 χωρών που συμμετείχαν (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία) αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη σημασία των δημογραφικών αλλαγών ενώ καταδεικνύεται ότι οι βιομηχανίες είναι αυτές που κυρίως νοιώθουν να απειλούνται από την κρίση (49%).

Βάσει ετήσιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε Υπευθύνους για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, το Adecco Institute υπολόγισε το Δημογραφικό Δείκτη (Demographic Fitness Index – DFX), με τον οποίο προσμετρούνται πέντε διαφορετικοί παράγοντες σε μία κλίμακα με ανώτατο όριο το 800. Οι παράγοντες αυτοί, εξετάζουν την ικανότητα μίας εταιρείας να αντεπεξέλθει επιτυχώς στο ζήτημα της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και είναι οι εξής: διαχείριση καριέρας, δια βίου εκπαίδευση, διαχείριση γνώσεων, διαχείριση υγείας και διαχείριση πολυμορφίας.

Οι δείκτες υπολογίζονται με βάση τις απαντήσεις που δίνονται από τις εταιρείες που συμμετέχουν. Για το 2008, ο Δημογραφικός Δείκτης αναφορικά με τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης μειώθηκε στις 172 μονάδες από 183 το 2006. Σε λιγότερο από 10 χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία, οι άνθρωποι πάνω από 40 ετών θα αποτελούν την πλειοψηφία σε όλη την Ευρώπη ενώ μέχρι το 2050, το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας πάνω από 65 ετών θα έχει διπλασιαστεί φτάνοντας το 30% του συνολικού πληθυσμού.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών από την Attitude

Το σεμινάριο εστιάστηκε στην εκπαίδευση και ανάπτυξη εσωτερικών εισηγητών, παρουσιάζοντας τις σύγχρονες μεθόδους & πρακτικές αξιοποίησης και επιμόρφωσης των στελεχών των εταιρειών. Το σεμινάριο θα επαναληφθεί στις 3 & 4 Απριλίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Attitude  στα τηλέφωνα 210/3607380-1

Παρουσίαση προγραμμάτων ALBA

Ειδική ενημερωτική εκδήλωση στο ΣΕΒ διοργανώνει το ALBA Graduate Business School την Τετάρτη 8 Απριλίου για την παρουσίαση των προγραμμάτων Full Time MBA και MSc in Finance για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Περισσότερες πληροφορίες στο www.alba.edu.gr

iCon International Training: Παρουσίαση προγραμμάτων

Στις 4 και 11 Απριλίου διοργανώνεται πρόγραμμα «Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας» (ΕΠΑΣ), υπό την αιγίδα του Καθηγητή Χαράλαμπου Κ. Κανελλόπουλου. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.icon.gr

Η PwC πρώτη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η ίδια μελέτη επίσης, κατατάσσει την εταιρεία στην τρίτη θέση στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Σύμφωνα με τη μελέτη της Kennedy, το μέγεθος της PwC και η δυνατότητά της να αναπτυχθεί, της δίνουν τη ευκαιρία να εξυπηρετεί πελάτες ακόμη και στις υπάρχουσες δύσκολες συνθήκες που προκύπτουν από την ύφεση, τη μείωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών, την έλλειψη νέων τεχνολογιών και την ωρίμανση των συνθηκών στην παγκόσμια αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πάνω από 1.000 οι εταιρείες με Ομαδικό Ασφαλιστήριο στην ALICO

Κατά τη διάρκεια του 2008, περισσότερες από 100 επιχειρήσεις επέλεξαν την ALICO για να προσφέρουν στους εργαζομένους τους τα οφέλη των Ομαδικών προγραμμάτων της εταιρείας. Την ίδια χρονική περίοδο, τα ασφάλιστρα Ομαδικών Ασφαλίσεων της ALICO Ελλάδος, προσέγγισαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Mbti & Πωλήσεις

Το mbti αποτελεί ένα διεθνές εργαλείο αναγνώρισης του τύπου προσωπικότητας ενός ατόμου. Το Workshop απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και στελέχη που ασχολούνται με την επαγγελματική πώληση (Β2Β), με σκοπό να τους βοηθήσει να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνώντας με τους πελάτες αποτελεσματικότερα.