Νέες πιστοποιήσεις για την Ευρωκαθαριστική Facility Services

 Η Ευρωκαθαριστική Facility Services ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαιτούμενες ενέργειες επαναπιστοποίησης της κατά ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) από τον αναγνωρισμένο φορέα της EUROCERT. Επιπρόσθετα, η εταιρεία πιστοποιήθηκε με το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 το οποίο αντικατέστησε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/ΟHSAS 18001:2007. To ISO 45001:2018 φέρει στο επίκεντρο προσοχής των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων με την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας αυτών. Σύμφωνα με την εταιρεία, «η Ευρωκαθαριστική προτάσσοντας ως απόλυτη προτεραιότητα το υψηλό και κρίσιμο για την ανθρώπινη διαβίωση καθήκον, το οποίο επιτελεί, αυτό της υγειονομικής ασφάλειας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της εφαρμογής όλων των σύγχρονων τεχνολογιών στο πεδίο δράσης της, οι οποίες – ακριβώς – διασφαλίζονται μέσα από τις ανάλογες (αυστηρότατων κριτηρίων) πιστοποιήσεις, που η εταιρεία έχει επιτύχει».

Εμβολιασμός όλου του ανθρώπινου δυναμικού πριν την επιστροφή στο γραφείο

Σύμφωνα με έρευνα της Censuswide για λογαριασμό του Glassdoor, με δείγμα 2.000 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 56% των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό θα ήταν σκόπιμο να εμβολιαστεί κατά του Covid-19 πριν από τη στροφή σε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, το οποίο θα σημαίνει την επιστροφή στο γραφείο για έναν σημαντικό αριθμό ατόμων. Επίσης, το 39% των εργαζομένων θεωρεί ότι χρειάζεται ένα οικονομικό κίνητρο, όπως ένα χρηματικό μπόνους, για να παρακινήσει τα άτομα στο να εμβολιαστούν, με ένα 12% να επισημαίνει ότι δεν προτίθεται να εμβολιαστεί, αν και το ¼ εξ αυτών εξήγησε ότι πιθανότατα θα το πράξει αν λάβει το κατάλληλα κίνητρα από τον εργοδότη του. Τέλος, το 68% των ερωτηθέντων τονίζει ότι η χρήση μάσκας και η τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων πρέπει να παραμείνουν υποχρεωτικά μέχρις ότου όλοι στο γραφείο να έχουν εμβολιαστεί και το 14% υπογραμμίζει ότι θα παραιτηθεί αν αναγκαστεί να επιστρέψει στον χώρο εργασίας του πριν από τον εμβολιασμό όλου του ανθρώπινου δυναμικού.

Watt + Volt: Νέες ψηφιακές πλατφόρμες στη διάθεση του τμήματος HR

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί η Watt + Volt από τον Φεβρουάριο του 2021, μέσα από την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά μια σειρά από εσωτερικές διαδικασίες, όπως η υποβολή αιτημάτων για άδειες, βεβαιώσεις κ.ά προς τη διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παράλληλα, η εν λόγω πλατφόρμα παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αντίστοιχα στοιχεία μέσω ενός προσωποποιημένου προφίλ. Επίσης, η εταιρεία θα ξεκινήσει να εφαρμόζει μία νέα πλατφόρμα αξιολόγησης της απόδοσης, μέσω ενός ολοκληρωμένου εργαλείου που προσφέρει ακρίβεια, αντικειμενικότητα και τη δυνατότητα για συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζόμενων.

Τέλος η Watt + Volt έχει θέσει ως στόχο μέσα στο 2021 να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά 50%, αναζητώντας 185 στελέχη πανελλαδικά, προκειμένου να ενισχύσει το δυναμικό της με καταρτισμένους συνεργάτες για να μπορεί να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των πελατών της, μιας και πολλές από τις νέες θέσεις αφορούν τμήματα εξυπηρέτησης και εμπειρίας του πελάτη.