Yπουργείο Εργασίας: Ξεκινά το πρόγραμμα Share

Mε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τονίζει ότι το έργο Share – «Προωθώντας την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στις επιχειρήσεις και μια καλύτερη κατανομή της φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών» στοχεύει στη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας και στη δίκαιη κατανομή των ευθυνών φροντίδας ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφώσουν δωρεάν τα στελέχη τους σε θέματα ισότητας των φύλων στο εταιρικό περιβάλλον, καθώς και σε ζητήματα οργανωτικής κουλτούρας και σε πρακτικές που προωθούν τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν και θα εφαρμόσουν τέτοιες πολιτικές θα λάβουν ως επιβράβευση το Σήμα Ισότητας, που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το προφίλ κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας και να υιοθετούν προοδευτικές πρακτικές που προβάλλουν ένα σύγχρονο εργοδοτικό προφίλ, προσελκύοντας έτσι ικανούς νέους/ες εργαζόμενους/ες και γυναίκες κάθε ηλικίας. «Με το πρόγραμμα Share προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα γυναικών και ανδρών, να ενισχύσουμε την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να συμβάλλουμε στην ευημερία των επιχειρήσεων, χτίζοντας ένα παραγωγικό εργατικό δυναμικό κάθε φύλου, ηλικίας και βαθμίδας», τονίζει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα.Το έργο Share υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ως συντονιστή φορέα, σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (REC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκινά η πιστοποίηση συμβούλων σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) προχωρά στην πιλοτική ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, το σχέδιο έχει σαν στόχο να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και στην πιστοποίηση των προσόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει μια δέσμη ενεργειών για την πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης, μέσα από εξεταστική διαδικασία με σκοπό την ένταξη των συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού στο αντίστοιχο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ λαμβάνοντας υπόψη την εθνική πολιτική και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ανάπτυξη μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς πιστοποίηση συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με τις μεθόδους της προσομοίωσης ή/και γραπτής εξέτασης. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η εκπαίδευση των συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που θα λειτουργήσουν ως αξιολογητές στη διαδικασία της πιστοποίησης.

O Κυριάκος Μεταξάκης νέος HR Director στην Μπάρμπα Στάθης

Τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης με έδρα την Θεσσαλονίκη ανέλαβε από τον Μάρτιο ο Κυριάκος Μεταξάκης. Με σπουδές στην Πληροφορική, στα Οικονομικά, στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Coaching και στο PAA (Personality and Ability assessment) ο Κ. Μεταξάκης ενισχύει το Leadership team της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1969 και αποτελεί leader στην αγορά καταψυγμένων λαχανικών, σαλατών και ζυμών στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, ο Κ. Μεταξάκης ανέλαβε επιτελικούς ρόλους σε θέματα εργασιακών σχέσεων και οργανωτικής ανάπτυξης σε μεγάλες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου και της μεταλλευτικής στην Ελλάδα. Ειδικότερα, διατέλεσε Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στην Παντεχνική Α.Ε., στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε./ Eldorado gold Corp. και στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ανήκω στην οικογένεια της Μπάρμπα Στάθης, μιας εταιρείας που έχει σαν βασικούς πυλώνες της λειτουργίας της την καινοτομία, την ποιότητα και την επένδυση στην ελληνική επιχειρηματικότητα με σαφή στόχο την καθημερινή προσφορά στους καταναλωτές ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας, πάντα με βασικό μοχλό δύναμης το ανθρώπινο δυναμικό» δήλωσε ο Κυριάκος Μεταξάκης σχετικά.