Έρευνα ΓΣΕΕ: Οι εργαζόμενοι προτιμούν πληρωμένες υπερωρίες παρά ρεπό

Νέα ειδική έρευνα έδωσε στη δημοσιότητα η ΓΣΕΕ, η οποία απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα κα αφορά στην καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας τους, τον χρόνο εργασίας και την πληρωμή της υπερεργασίας. Σύμφωνα με αυτή, τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα εξής:

– Το 52% των εργαζομένων, αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από το κανονικό ωράριό τους σε εβδομαδιαία βάση. Από αυτούς το 25% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 1-3 ώρες

– Το 17% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 4-6 ώρες

– Το 4% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 7-8 ώρες

– Το 6% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 9 ώρες και πάνω

– Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του. Από αυτούς το 52% των εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση δηλώνουν ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του και αντίστοιχα το 24% των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

– Σχεδόν καθολική με 73% είναι η απαίτηση των εργαζομένων να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβάνουν άδεια ή ρεπό. Το 60% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώνουν ότι με βάση την σύμβασής τους εργάζονται πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα. Από αυτούς το 36% δηλώνουν ότι εργάζονται από 21-30 ώρες

– Το 24% δηλώνουν ότι εργάζονται από 31 – 35 ώρες.

Αντίστοιχη έρευνα είχε διεξάγει η ΓΣΕΕ και τον περασμένο Ιανουάριο. Στα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας καταγράφονται ανάλογες, ελαφρώς βελτιωμένες, απόψεις με αυτή του Ιανουαρίου του 2021. Συγκεκριμένα, το 53% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται, το 35% των εργαζομένων δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους και το 56% δηλώνουν αντίστοιχα αισιόδοξοι.

Employer Brand: Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Διαμόρφωση εταιρικής εικόνας ως εργοδότη επιλογής (Employer Brand)» είναι ο τίτλος έρευνας διδακτορικής διατριβής η οποία διεξάγεται με τη συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η έρευνα είναι της Συμβούλου Σταδιοδρομίας, Σοφίας Α. Παναγιωτίδου, Υποψήφιας διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με επιβλέπων καθηγητή τον Δημήτριο Μ. Μιχαήλ, Καθηγητή Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η έρευνα διερευνά παράλληλα τους παράγοντες ελκυστικότητας και αναλύει τις επιπτώσεις της στους εργαζόμενους. Απώτερος στόχος να απαντηθεί το ερώτημα που αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι μίας εταιρίας μπορούν να αποτελέσουν το “κλειδί” που διασφαλίζει την πρόσβασή της επιχείρησης στις κοινότητες των ταλέντων που θέλει να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της.

YDC: Ξεκινά τον Μάιο η 5η κλειστή Συμβουλευτική Ομάδα του

Υπό την καθοδήγηση του Αναστάσιου Σπανίδη, CEO της Generation Y Group of Companies με τίτλο «Upgrade your Leadership skills in a rapidly digitally transformed world» συνεχίζονται οι Συμβουλευτικοί Κύκλοι Συναντήσεων, που προσφέρει το Your Directors Club στα μέλη του. Ειδικότερα, τα «Inner Advisory Circles» αποτελούν ομάδες εργασίας που πραγματοποιούν 8 μηνιαίες τετράωρες συναντήσεις υπό την καθοδήγηση διακεκριμένου CEO Advisor και επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη θεματική, με τους συμμετέχοντες να αποκομίζουν και να ανταλλάσσουν γνώση και εμπειρίες, αναλύοντας σε βάθος και κάνοντας πρακτική στη συγκεκριμένη θεματική. Σημειώνεται ότι η εν λόγω 5η κλειστή Συμβουλευτική Ομάδα του YDC θα ξεκινήσει τον Μάιο.