Οικογενειακές επιχειρήσεις: Επανακατεύθυνση του επιχειρηματικού μοντέλου ελέω Covid-19

Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης στον μετασχηματισμό διαδικασιών και επιχειρηματικών μοντέλων, σε πληθώρα οργανισμών ανά τον κόσμο. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις, η πανδημία αποτέλεσε έναυσμα για την επιτάχυνση διαδικασιών διαδοχής και επανακατεύθυνσης του επιχειρηματικού μοντέλου την ίδια στιγμή, ανέδειξε τους δεσμούς των οικογενειακών επιχειρήσεων με τις τοπικές κοινότητες και κοινωνίες, αλλά και την μακροπρόθεσμη (και απαλλαγμένη από το άγχος των αποτελεσμάτων τριμήνου) θεώρησή τους για θέματα στρατηγικής ως πολύτιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας που διεξήγαγε η KPMG σε συνεργασία με το STEP Project Global Consortium, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του 6ου Family Business Forum, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε ψηφιακά στις 22 Απριλίου.

Ε.Ε: Πρόγραμμα ανταλλαγής εργαζομένων στον δημόσιο τομέα

Το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός προγράμματος ανταλλαγών και κατάρτισης μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης αναμένεται να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους προσεχείς μήνες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Workforce. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία ανήκει σε ομάδα πολιτών των κρατών-μελών της Ε.Ε, η οποία κατάρτησε και κατέθεσε σχετική πρόταση στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κίνητρο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και την επανακατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. Στην πιο εξειδικευμένη μορφή του, στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι να προσφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους επαγγελματική πείρα σε παρόμοια υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος για περίοδο 2 έως 12 μηνών, κάτι δηλαδή σαν τα ιδιαίτερα επιτυχημένα προγράμματα Erasmus που υπάρχουν σήμερα στους φοιτητές των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Ξεκινά το 3ο Advancing Women Leaders Academy της Linkage

Την Τρίτη 11 Μαίου ξεκινάει το 3ο Advancing Women Leaders Academy της Linkage, το οποίο έχει διάρκεια έξι εβδομάδων. Μεταξύ των θεμάτων που θα αναπτυχθούν είναι τα 7 εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν οι γυναίκες για να αναπτύξουν ιδανικά τις ηγετικές τους ικανότητες, καθώς και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν ώστε να μπορέσουν να τα ξεπεράσουν. Πέρα από τη θεωρία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πρακτικές εξομοίωσης, αλλά και την αναλυτική παρουσίαση συγκεκριμένων case studies, με την ενεργό συμμετοχή των γυναικών που το παρακολουθούν. Σύμφωνα με την Linkage, τα δύο πρώτα αντίστοιχα προγράμματα είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήταν sold out και κατά γενική ομολογία, βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις γυναίκες που τα παρακολούθησαν ώστε να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες.