Πριμ εμβολιασμού 300 ευρώ στους εργαζομένους των Ι.ΚΤΕΟ Ζερβός

Πριμ εμβολιασμού 300 ευρώ σε κάθε έναν από τους 15 εργαζόμενους θα δώσουν τα Ι.ΚΤΕΟ Ζερβός Βέροιας και Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στα social media, ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης των δύο Ι.ΚΤΕΟ, Σπύρος Ζερβός ανέφερε: «Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην προσπάθεια της κυβέρνησης που είναι και εθνική, μέσα στα πλαίσια των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά και της κοινωνικής ευθύνης για το πρόγραμμα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” από τον covid 19».

Επιπλέον, μιλώντας στο Workforce, ο Σ. Ζέρβος εξήγησε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία δεν λειτουργεί ως κίνητρο, καθώς αρκετοί από τους εργαζόμενους έχουν ήδη εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, αλλά ως επιβράβευση και επένδυση για ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους ίδιους τους ανθρώπους της εταιρείας όσο και για τους πελάτες της. Τέλος, ο κ. Ζερβός προέτρεψε τον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει το συγκεκριμένο παράδειγμα, τονίζοντας ότι η σημασία βρίσκεται στην πρωτοβουλία αυτή καθαυτή και όχι στο ποσό της επιβράβευσης.

Offshore HR Business Partner στην Hellenic Cables η Θεοπούλα Πάνου

Στη θέση της Offshore HR Business Partner στην Hellenic Cables προάχθηκε η Θεοπούλα Πάνου, η οποία μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση της Senior HR Generalist. H Θ. Πάνου έχει εργαστεί σε πολυεθνικές εταιρείες διάφορων κλάδων και κατέχει Master στο HR Management από το ΟΠΑ, ενώ είναι Mentor, Agile HR Practitioner και πιστοποιημένη Coach, μέλος του ICF.

Διαγωνισμός για παροχή συμβουλευτικής και κατάρτισης ανέργων

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) προχωρεί στην προκήρυξη διαγωνισμού με θέμα «Συμβουλευτική, Κατάρτιση & Πιστοποίηση για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της περιφερειακής εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Αντικείμενο του αναδόχου της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης, σε 410 ανέργους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (συμπεριλαμβανομένων των νέων πτυχιούχων και των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση σε εκείνους με χαμηλή εξειδίκευση).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 549.810 ευρώ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η Ιουνίου και ώρα 14.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 28η Ιουνίου και ώρα 14.00.