Ιnteramerican: Νέο μοντέλο εργασίας με δύο ημέρες δουλειάς στο γραφεί

«Σε μία οικονομία που ψηφιοποιείται οι επιχειρήσεις θέλουν μια απλή και πιο οριζόντια δομή, όχι πολλά επίπεδα ιεραρχίας και κυρίως ανθρώπους που μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη από το Α ως το Ω. Τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις αυτές γι’ αυτό στην Interamerican προχωρήσαμε σε μία ριζική αλλαγή στο οργανόγραμμά μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Καντώρος, CEO της Interamerican κατά την παρουσίαση της νέας δομής λειτουργίας της εταιρείας σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η Interamerican δημιουργεί «φυλές» δηλαδή ομάδες έως δέκα ατόμων με διακριτούς ρόλους και ικανότητες που έχουν αυτονομία «χωρίς τις χρονοβόρες εγκρίσεις», που θα μπορούν να φέρουν άμεσα εις πέρας το κάθε project που καλούνται να χειριστούν.

«Όταν πολλά μυαλά δουλεύουν μαζί χωρίς περιορισμούς μπορούν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να είναι περισσότερο παραγωγικά από τους λίγους και εκλεκτούς» ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξειδικεύοντας περαιτέρω τις αλλαγές, ανέφερε ότι πλέον στην Interamerican προβλέπεται εργασία δύο ημερών από το γραφείο και τρεις μέρες οπουδήποτε, με ποσοστό πάνω από 80% των εργαζομένων της εταιρείας να έχει αποδεχτεί τις αλλαγές. Τέλος, σε ότι αφορά στο ρόλο της διοίκησης ο Γ. Καντώρος τόνισε ότι αλλάζει και αυτός, καθώς «ο Διευθύνων Σύμβουλος βρίσκεται στην επιχείρηση για να δίνει κατευθύνσεις, να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και να διαθέτει τους πόρους εκεί που χρειάζονται. Είναι περισσότερο coach και όχι αυτός που κατέχει την απόλυτη αλήθει

ΣΔΑΔΕ: Ζητά από τα μέλη του προτάσεις για το νέο εργασιακό νομοσχέδι

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ο ΣΔΑΔΕ προσκαλεί τα μέλη του να καταθέσουν συνοπτικά και αιτιολογημένα τις απόψεις τους επί των διατάξεων αυτού, μέχρι την Παρασκευή 21 Μαϊου, ώστε βάσει αυτών να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο των θέσεων του Συνδέσμου. Ο ΣΔΑΔΕ πριν το Πάσχα είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, με θέμα το εν λόγο νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρει ο ΣΔΑΔΕ σε ενημέρωση προς τα μέλη του, στην συγκεκριμένη συνάντηση ανέπτυξε στον Υπουργό τον ρόλο του Συνδέσμου και των μελών του, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη δημιουργίας ανοικτού διαύλου επικοινωνίας με το Υπουργείο Εργασίας για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι οι Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι οι τελικοί αποδέκτες των εργασιακών ρυθμίσεων. Στη συνάντηση εκείνη ο ΣΔΑΔΕ είχε δεσμευθεί να στείλει και τις δικές του προτάσεις. Υπενθυμίζεται ότι το εργασιακό νομοσχέδιο θα παραμείνει υπό διαβούλευση στο opengov.gr έως και τις 27 Μαϊου.

ΕΥ, Ηellas EAP, Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας-ΕΚΠΑ: Έρευνα για την ψυχική υγεία των εργαζομένων

H EY Ελλάδος, η Hellas EAP και το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους και διεξάγουν έρευνα για τη διερεύνηση και την αποτύπωση των διαστάσεων και των παραγόντων που συνδέονται με την ψυχική υγεία και ευεξία (wellbeing) των εργαζομένων στην Ελλάδα. Η έρευνα εστιάζει και επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και στην ανάλυση πολυδιάστατων παραγόντων αναφορικά με το πώς συνδέεται η ψυχική υγεία και ευεξία (wellbeing) των εργαζομένων με τη βιωσιμότητα των οργανισμών στη χώρα μας. Ειδικότερα, στην τρέχουσα περίοδο της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, κατά την οποία έχει επέλθει μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ψυχοκοινωνική και στη συναισθηματική υγεία του ανθρώπινου δυναμικού, τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο γνώσης τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Παράλληλα, θα αποτελέσουν και ένα μέσο ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανθρωποκεντρικών προκλήσεων της ψυχικής υγείας και ευεξίας (wellbeing) στον εργασιακό χώρο στην Ελλάδα, τόσο στο παρόν όσο και στο άμεσο και κοντινό μέλλον. Συμμετέχετε στην έρευνα εδώ