ΣΕΒ: Το 87% των εταιρειών εκτιμά ότι δεν έχει τους κατάλληλους ηγέτες

Σύμφωνα με το νέο Special Report του ΣΕΒ με θέμα: «Το Μέλλον της Εργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει», οι τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας, την οργάνωση της εργασίας, τον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και το περιεχόμενο πολλών επαγγελμάτων ενώ προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, το 87% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση θα διαφοροποιήσει σημαντικά τον κλάδο του, αλλά μόνο το 6% πιστεύει ότι μπορεί σήμερα να χαρακτηριστεί ως «ευέλικτο» και το 70% να υποστηρίζει πως χρειάζεται πρόσβαση σε νέες πηγές ταλέντων, ενώ το 87% εκτιμά ότι δεν έχει τους κατάλληλους ηγέτες και το 92% ότι δεν έχει σωστή δομή.

Παράλληλα, το 50% των επιχειρήσεων βρίσκεται σε διαδικασία ανασχεδιασμού του τρόπου εργασίας, ωστόσο μόνο το 11% πιστεύει ότι θα καταφέρει να γίνει πραγματικά ευέλικτο και προσαρμοστικό. Επίσης, ο ΣΕΒ σημειώνει ότι, λόγω της πανδημίας, η τηλεργασία αυξήθηκε από το 1,9% στο 7%, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας έως και 50%, στη μείωση λειτουργικών εξόδων, στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού νεότερων ηλικιών, στη μείωση του χρόνου και των εξόδων μετακινήσεων, αλλά και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικού και εργασιακού βίου. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το 40% των εργαζομένων, χαμηλών αλλά και υψηλών προσόντων θα πρέπει να επανακαταρτιστεί για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών με γνωστικές και σύνθετες δεξιότητες.

KPMG Institute: Webinar για τον Σχεδιασμό Καριέρας

Το KPMG Institute, στο πλαίσιο των ψηφιακών σεμιναρίων που διοργανώνει κάτω από τον εκπαιδευτικό πυλώνα «Ανθεκτικότητα», διεξάγει το σεμινάριο «Σχεδιασμός Καριέρας: Προετοιμασία για Μετάβαση σε Νέο Ρόλο», παρέχοντας εργαλεία και κατευθύνσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας επαγγελματίας για να επιτύχει μια τέτοια αλλαγή, διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητά του/ης. Eισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Δήμητρα Σπανού, εργασιακή ψυχολόγος και σύμβουλος καριέρας, η οποία διαθέτει πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας στο συμβουλευτικό κλάδο με εξειδίκευση σε έργα επαγγελματικής επανατοποθέτησης. Θα μοιραστεί γνώσεις, τεχνικές, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό ενός πλάνου καριέρας, καθώς και για τη ψυχολογική προετοιμασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση της μετάβασης και των αλλαγών που επιφέρει η ανάληψη ενός νέου ρόλου. Το webinar θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Ιουνίου (14.00 – 17.00

Όμιλος Σαράντη: Νέο Δ.Σ. στο πλαίσιο της νέας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σε ανανέωση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Γρ. Σαράντης, στο πλαίσιο και των όσων προβλέπει ο νέος νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση, η ισχύς του οποίου ξεκινάει στις 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανανέωση υπογραμμίζει την αφοσίωση του Ομίλου στο να ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Ηθικής, ενώ θα επιφέρει μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών που θα επικαιροποιήσουν τον τρόπο διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπου εκτός της ανανέωσης του Δ.Σ. και των επιτροπών του, περιλαμβάνονται και νέα εργαλεία (κώδικες, πολιτικές, κανονισμοί, διαδικασίες κ.ο.κ.) του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το νέο ΔΣ του Ομίλου αποτελείται από 11 μέλη, που έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν περαιτέρω τον Όμιλο σε θέματα ESG, ενώ έχει εκλεγεί ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, στο νέο ΔΣ λαμβάνονται υπόψη τα θέματα πολυμορφίας, με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών και του ποσοστού ανεξαρτήτων μελών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη πολυφωνία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου, στις προτεραιότητες του νέου Δ.Σ. θα είναι η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία θα έχει ως κεντρικούς άξονες την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την υπεύθυνη διακυβέρνηση, την ενδυνάμωση των εργαζόμενων και την στήριξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20 Μαϊου, με Πρόεδρο τον Γρηγόρη Σαράντη, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Ρέππα και Διευθύνων Σύμβουλο τον Κυριάκο Σαράντη.